Дневният център за пълнолетни лица с увреждания в гр. Дупница започна да набира ползватели за предоставяната услуга. „След успешната дейност на центъра с финансиране по проект последваха разговори от кмета на община Дупница инж. Методи Чимев с представители на държавната власт и центърът стана делегирана от държавата дейност. На практика това е и един от най-значимите социални проекти, тъй като ще даде възможност на семействата с такива членове да не бъдат ангажирани 24 часа с обгрижването им. Услугата отново ще се предоставя в сградата на ул. „Солун” 4, където всички помещения са напълно оборудвани.

Персоналът е вече набран – социален работник, психолог, рехабилитатор, арттерапевт, медицинска сестра и санитари. За управител е избрана Спаска Кечева. От петък кандидатите за ползватели на услугата могат да подават документи за центъра, който ще е с капацитет 20 места.

Въз основа на подадена молба до директора на Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес и приложените към нея необходими документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад – предложение. Директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ издава направление за ползване на социалната услуга”, съобщиха от общинския пресцентър.

За ползване на социалните услуги в дневния център се заплаща такса в размер на 30 на сто от дохода на лицата, съгласно Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет. Такса не заплащат лицата, които нямат никакви доходи. За повече информация от общината предоставят следните телефони – 0701 5 92 75 или 0876 46 77 96.