• В новия Център за обществена подкрепа ще се консултират деца и семейства в риск

 

С водосвет за здраве бяха открити двата социални центъра, помещаващи се в сградата на Спортното училище в Сандански. Това са функциониращият вече Център за социална рехабилитация и интеграция и новият Център за обществена подкрепа. В новооткрития център, който бе ремонтиран и обновен със средства от бюджета на община Сандански, ще се извършват: социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет; посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла; оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители; консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, както и реализиране на социални програми за деца и семейства в риск. Капацитетът на новата услуга е 30 човека, а ползването на услугите ще става с направление от Дирекция „Социално подпомагане“, информира общинският пресцентър.