От тази седмица ще започне рехабилитацията на уличната мрежа на територията на града.
  • ДЗЗД “Дупнишка вода” предлага да обнови проблемната ул. “Ал. Батенберг” за 816 000 лева

 

Ценовите оферти за ремонт на 4 от улиците в Дупница бяха отворени в открито заседание от комисия с председател зам.-кметът Крум Милев. Поръчките са на инженеринг и предстои да бъдат ремонтирани през този сезон. За ул. “Ал. Батенберг” единствената оферта бе на ДЗЗД “Дупнишка вода” с оферта от 816 000 лева при прогнозна стойност 817 699,04 лева без ДДС. Улицата е една от най-проблемните, но в същото време и много натоварена. За “7-а рилска дивизия” бяха отворени предложенията на “Мегаинвест Холд” ЕООД – 199 896,19 лева и ДЗЗД “Браво Консулт” – 199 808,10 лева при прогнозна стойност 200 001,91 лв. Същите две фирми се конкурират и за ул. “Жива вода”, която е с прогноза 185 734,45 лева. “Мегаинвест Холд” е с предложение от 185 632,33 лева, а другият участник е със 185 351,33 лева. За ремонта на ул. “Николаевска” (прогнозна цена 182 646,74 лева) единствената оферта, която бе отворена, е на ДЗЗД “Браво Консулт” – 182 421,80 лева без ДДС.

Кърпенето на дупките започва от 16 юли, като дейностите ще стартират, ако атмосферните условия го позволят.

Комисията ще излезе в срок с решението си.

От тази седмица пък ще започне рехабилитацията на уличната мрежа на територията на града. Фирмата, спечелила поръчката, е с готовност да започне кърпенето на дупките от 16 юли, като дейностите ще стартират, ако атмосферните условия го позволят. Ще започне в следващите дни и ремонтът на ул. “Метоха” и “Ген. Г. Тодоров”, като за подстъп към Градската градина ще се използва само ул. “Кокиче”, докато траят ремонтните дейности.

До приключване полагането на износващия слой асфалт в района на градинката “Георги Муструков” и част от “Седма рилска дивизия”, което се извършва в момента, преминаването на МПС-та е ограничено с указателни табели.