Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет тържествено връчи отличията на 11 съдии, поощрени по реда на Закона за съдебната власт. Те са наградени за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Най-високото отличие в съдебната власт „личен почетен знак: първа степен – златен“ получиха 8 съдии. Сред тях са Елена Крумова Николова-Стоилова – съдия в Окръжен съд-Перник, и Красимир Ламбрев Бамбов – съдия в Окръжен съд-Кюстендил.

Останалите, наградени с най-високото отличие, са Емилия Георгиева Присадова – съдия в Окръжен съд-Смолян, Румяна Пейчева Пеева – съдия в Административен съд-Велико Търново, Силвия Петрова Петрова – административен ръководител – председател на Окръжен съд-Търговище, Светла Божкова Кермекчиева – съдия в Апелативен съд-София, Светла Веселинова Чорбаджиева – съдия във Върховния касационен съд, и Златка Русева Русева – съдия във Върховния касационен съд, която бе отличена също със „служебна благодарност и грамота“.

„Личен почетен знак: втора степен – сребърен“ бе връчен на Свилен Русев Александров – съдия във Военно-апелативен съд, и Мая Бориславова Дамянова – съдия в Софийския градски съд. Ванко Димитров Ангелов – съдия във Военно-апелативен съд, е награден със „служебна благодарност и грамота“.

Припомняме, че през месец април съдийската колегия на ВСС поощри и освободи поради пенсиониране Красимир Ламбрев Бамбов, а преди месец в Окръжен съд-Кюстендил се състоя тържество по случай пенсионирането му. Целият трудов стаж на съдия Бамбов е преминал в съдебната система като съдебен изпълнител, съдия и заместник-председател на Районен съд-Дупница. След 01.07.1992 г. е съдия в Окръжен съд-Кюстендил.