Близо 2300 еднодневни договора през вече приключващата черешова камнания издаде Инспекцията по труда в Кюстендил за берачи и работници по масивите. Има леко увеличение в броя на договорите в сравнение с миналогодишната кампания, обявиха от инспекцията. 116 пъти в рамките на двата месеца през черешобера земеделски производители са подавали заявление за издаване на еднодневни договори. Има издадени и срочни трудови договори – за месец или за повече от месец, не за един ден. Няма санкциониран земеделски производител от региона при ежедневните проверки от трудовите инспектори – спазвани са изискванията да се прави ниструктаж с берачите всяка сутрин, да се осигури аптечка в полеви условия, вода за пиене, дори и сенници за почивка. Като земеделски производители са регистрирани и братята от манастира “Благовещение” край кюстендилското с. Копиловци. В черешобера те не са ползвали еднодневни договори. В черешобера им помагали доброволци – дошла и група от София, оргиназирани от Гората-БГ, както и от Кюстендил. Монасите имат десетки декари с картофи. При прибирането им ще подадат заявление за издаване на еднодневни или срочни трудови договори – тогава се наемат десетки работници, казаха от инспекцията.