Кризисният център, който ще се намира в сградата на дом „Олга Стоянова” в Дупница, в ниското помещение, е готов и от ноември ще приема бездомни дупничани, като ще им бъдат осигурени легла, баня, тоалетна, пералня и др. Помещенията вече са готови, обясниха от пресцентъра на община Дупница. Единствено все още не са назначени четиримата служители, които ще работят там. Центърът ще работи от 15 ноември до 15 април, а финансирането е от общинския бюджет до 40 000 лв. на сезон. Капацитета му е 12 места.
Същевременно на предстоящата сесия на ОбС-Дупница ще бъде разгледано предложението за „Изграждане на Център за временно настаняване (ЦВН)” по ОП ”Региони в растеж”. Със свое решение Общински съвет-Дупница ще трябва да поема ангажимент за осигуряване на устойчивост по проекта и да гарантира, че съответната социална институция няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента (община Дупница)./Дарик