Държавната компания, дистрибутор на газ, в Румъния “Трансгаз” съобщи, че е завършила 215 км от газопровода БРУА (България, Румъния, Унгария, Австрия), съобщава агенция „Медиафакс”.
Компанията информира, че е завършила половината от газопровода към България и Унгария, който преминава през 11 окръга на Румъния. “Трансгаз” започва сега прилагането на нови инвестиции за свързване.
Проектът БРУА – Фаза 1 на стойност около 560 милиона евро предвижда изграждането на тръбопровод за пренос на природен газ на територията на 11 румънски окръга. Новият газопровод ще бъде с обща дължина 550 км и максимален капацитет 1,5 млрд. куб.м годишно към България и 4,4 млрд. куб. м годишно към Унгария. До момента са завършени 215 км тръбопровод и три компресорни станции – Жупа, която следва да бъде пусната в действие на 1 октомври т.г., Подишор – завършена на 90 процента, с предвидено пускане в експлоатация на 1 ноември 2019 г. и Бибещ – завършена на 80 процента с предвидено пускане в експлоатация на 17 април 2020 г.
При завършването на Фаза 1 от проекта БРУА ще се осъществява двупосочен пренос на природен газ към България – чрез интерконектора Гюргево-Русе, и към Унгария – чрез интерконектора Хория-Чанадпалота./БТА