Продължава ремонтът и благоустрояването на сградата на Детска градина “Юрий Гагарин” заедно с дворното пространство в Долна баня. Проектът се реализира със средства от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Стойността на проекта е в размер на 520 339,88 лв. В двора на детската градина трябва да се обособят седем самостоятелни площадки за игра на открито, като всяка е оборудвана с аналогични съоръжения за игра, съобразени с възрастта на отделните групи.

Ще бъде изградена и една обща площадка за спортни игри, след което предстои и цялостно озеленяване на дворното пространство и изграждане на нова поливна система за зелените площи. Ще бъде завършена и оградата на детската градина с масивна такава. В помещенията на сградата се предвижда ремонт и реконструкция, подмяна на настилката в някои от тях, подмяна на парапетите по стълбището и балконите, оформяне на терасите и покриване на входното преддверие. В кухненския блок кухнята ще се преустройва като разливна и част от помещенията ще променят предназначението си. Ще бъдат демонтирани старите вентилационни инсталации и ще бъдат изградени нови такива.  Започна монтирането на детските съоръжения за игра в двора на Детска градина “Юрий Гагарин” в Долна баня. След това ще се пристъпи и към цялостното озеленяване на двора на детското заведение в рилския град.