Пореден акт на вандализъм бе извършен в Благоевград. Злосторници повредиха един от подземните контейнери, намиращи се до сградата на Камерна опера. Той е с изкривен капак, което води до намаляване ефективността на съоръжението.
Община Благоевград предприе незабавни мерки по възстановяване на щетите. Подземните контейнери бяха пуснати в експлоатация само преди 3 седмици.
При забелязване на нередности сигнали могат да бъдат подавани на „Горещия телефон“ на общината 073/ 88 44 34, както и на тел. 073 88 44 06 и на номер 112.