• Наследник на бежанци извая глинени къщички в селото

 

 

Наследникът на бежанци Илия Кутлев е съградилл кътче от рая под скалите в село Илинденци. В селото през 1925 година, когато затворили границата между България и Гърция, се заселили бежанци от Кърчово, Крушово и Зарово. Само с ръчен багаж, те прехвърлили билото на Алиботуш планина тогава, сега Славянка планина. В селото трудолюбивите българи ги оземлили с кооперативна земя и така започнал новият им живот. След завършване на Минно-геоложки университет “Неофит Рилски” в София Илия Кутлев работи в столицата, но идва в родното село, за да претвори на дело наученото в университета. Така създава шест глинени къщи, с различна форма и големина. Наследил е от дядо си Кръстьо умения в строителството.

В същото време празникът в селото продължи на площада с богата литературно-музикална програма, с участието на фолклорна певческа група от село Илинденци и ФПГ от село Микрево, община Струмяни.
За доброто настроение на всички граждани и гости организаторите са поканили народната певица Ваня Найденова.
Кръшни македонски хора се виеха на мегдана в село Илинденци с оркестъра на Юлиян Котев до полунощ. Музиканти, певци и танцьори се раздадоха на макс за събора на героичното село Илинденци.