Репетиция сред природата направиха танцьорите от ДТС “Разложенче” към Читалище-Разлог и ДТС “Айгидик” към Читалище-Добърско с ръководител Данаил Атанасов.

Наред с танците децата научиха много нови неща за бита на хората в планинските населени места и, разбира се, сами си приготвиха обяд.