• Изградена е и велоалея от лявата страна на река Язо

 

Успешно и в срок община Разлог завърши цялостния ремонт на няколко улици. Мащабният ремонт обхвана пътя Разлог – Бачево в участъците на ул. „Изворите”, ул. „Тодор Александров” и ул. „Рила“.

На ул. „Изворите” бе ремонтирано уличното платно, беше изградена велоалея от лявата страна на река Язо, извършено бе озеленяване, също така беше монтирано улично осветление. Новите осветителни тела на улица „Изворите“ съответстват на естетическия вид на улицата и придават завършеност на пътя. Не е маловажен и фактът, че подбраните осветителни тела ще осигурят прилагане на мерки за енергийна ефективност и съответно намаляване на ежемесечните разходи за осветление.

Ул. „Тодор Александров” и ул. „Рила” също бяха преасфалтирани и ремонтирани, озеленен и облагороден бе районът около улиците. Вече е в ход и основният ремонт в село Елешница – участъка на бул. „9 май“. Чрез тази инвестиция община Разлог подобри качеството и общото състояние на инфраструктурата в град Разлог. С тези реконструкции се гарантира в по-голяма степен сигурността на преминаващите транспортни средства и пешеходци.