26 медицински сестри, един рехабилитатор, двама социални работници и един психолог ще бъдат наети по проект за патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 „Патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания”. Над 130 лица над 18-годишна възраст ще получат медицински грижи по домовете си, в зависимост от предписанията на техните лични и лекуващи лекари. „От една страна, така осигуряваме необходимата подкрепа на хората в домовете им, а от друга – това е допълнителна заетост и възнаграждение за медицинските сестри, което прави проекта особено важен”, заяви кметът Георгиев при представянето му. Потребителите ще бъдат както от Самоков, така и от селата на общината. Основните дейности включват предоставяне на почасови мобилни – интегрирани здравно-социални услуги; предоставяне на психологическа подкрепа; обучение и супервизия на персонала. По проекта ще бъде закупен електрически автомобил, който ще бъде използван за транспортиране на медицинските сестри до нуждаещите по адресите.