Ремонт на 3 улици предстои в Бобов дол. От общината в миньорския град обявиха обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи за реконструкция и/или рехабилитация на улиците „Васил Демиревски“, „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цар Самуил“, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях. Ремонтите ще бъдат извършени по проект, спечелен по Програмата за развитие на селските райони. Прогнозна стойност на поръчката е 912 566.84 лв. без ДДС, а крайният срок за подаване на оферта – 24 септември.