118 договора с асистенти, които ще предоставят лична помощ по Закона за личната помощ, са сключени в Перник към 1 септември. Кандидатите за включване в механизма подават заявление-декларация (по образец), придружено с направление за ползване на механизма с определен брой часове месечно, издадено от Дирекция „Социално подпомагане”.
Общо 126 е броят на заявленията, постъпили от потребители на услугата. В механизма могат да бъдат включени хора с право на чужда помощ с определени 90 и над 90% вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
Много е важно ползвателите да посочват сами кой желаят да им бъде асистент, дори и втори като резервен вариант, ако първият е възпрепятстван или се разболее.