Осигурителен посредник и кмет са изправени на подсъдимата скамейка за документни престъпления по обвинителен акт на Районна прокуратура – Гоце Делчев. Обвиняемата В. била осигурителен посредник на акционерно дружество, назначена с договор. Имала задължение да сключва от името и за сметка на фирмата договори за допълнително задължително пенсионно осигуряване в управляваните от дружеството пенсионни фондове, с лица, желаещи да сключат такива. На 25.09.2017 г. в това свое качество Ф.В. изготвила заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуална партида в друг съответен фонд. В графите за заявител, ЕГН, лична карта и адрес обвиняемата записала личните данни на Е.Б. и собственоръчно положила подписа на осигуреното лице. Сложила му служебен номер и го подписала. С този документ Ф.В. отишла при кмета на с. Д. – Т.Х., за удостоверяване на подписите в него, което било направено и същият бил регистриран в книгата за нотариални заверки. След като заявлението било входирано в офиса на дружеството, В. съставила договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване, като попълнила всички реквизити и положила подпис в графа „осигурено лице“. С действията си обвиняемата Ф.В. целяла да докаже, че съществуващото правоотношение между Е.Б. и пенсионния фонд, в който се водело въпросното осигурено лице, се прекратява. Като резултат натрупаните суми по индивидуалната партида следвало да бъдат прехвърлени в универсален пенсионен фонд, чийто осигурителен посредник била обвиняемата. Ф.В. подбудила Т.Х. да извърши престъпление в кръга на службата си, като да удостовери невярното обстоятелство, че подписът в частта „осигурено лице“ е положен от Е.Б., с цел да бъде използван този документ като доказателство. В хода на образуваното досъдебно производство са били назначени графически експертизи, от които е видно, че документите са били попълнени, подписани и заверени от обвиняемите. Предстои делото да продължи в съда.