РИОСВ в Перник издаде акт за спиране на два от генераторите на “Топлофикация-Перник”, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Става въпрос за 4-ти и 5-и парогенератор. Мярката е наложена заради установено използване на неразрешен вид гориво – биомаса. Ще бъде спряно подаването на горива към котлите. Мярката остава в сила до изпълнение на условията на действащото разрешително.