С два дни се измества предвиденото въздушно пръскане срещу вредител по горите, съобщиха от Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП). Авиоборбата срещу боровата процесионка в горските масиви в Западните Родопи беше планирана за 10 и 11 септември. Поради възникнали непредвидени обстоятелства пръскането в “Държавно ловно стопанство Дикчан” ще бъде на 12 септември. Там ще бъдат обработени 1800 декара площи с биологични препарати за растителна защита. Те са разрешени от Българската агенция по безопасност на храните и отговарят на стандартите на FSC за управление на горските територии, посочват от пресцентъра на предприятието.
На 13 септември (петък) ще бъдат третирани 50-годишни иглолистни гори в “Държавно горско стопанство Гърмен” на площ 1000 декара, нападнати от вредителя, посочват от ЮЗДП. Лесозащитните действия се предприемат от предприятието, за да бъде намалена плътността на боровата процесионка, която обезлиства дърветата.