В община Радомир 160 деца и ученици пътуват ежедневно. Те се извозват до училищата и детските градини с автобуси, собственост на общината. Най-много (31) са пътуващите ученици до Техническа професионална гимназия “Никола Йонков Вапцаров”. Те идват от 12 села, като за транспортирането им са обособени два маршрута.
Тридесет са пътуващите възпитаници на ОУ “Христо Ботев” в село Гълъбник. Повечето деца в учебното заведение са в неравностойно положение. Училището е единственото, което предлага безплатно седмично общежитие за възпитаниците си.
Шестнадесет деца от шест села са избрали за началното си обучение радомирското Начално училище “Архимандрит Зиновий”, 14 пътуват до ОУ “Христо Смирненски”.
Единайсет деца от селата Дрен, Друган, Долни Раковец, Долна Диканя и Стефаново пътуват ежедневно на детска градина до Радомир.
На територията на община Радомир функционират три детски градини, осем училища и един Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК.