• Инициативата е на стойност 704 148 лв., като целта е по-добро качество на живот и намаляване на бедността

 

Занимания с деца на открито се проведоха в Долна баня. Те бяха в изпълнение на дейността “Повишаване на здравната култура” по реализиращия се в рилския град проект “Интегриран подход за социално щастие и образование”. Заниманията на малките долнобански деца се проведоха на терасата на Народно читалище “Рила-1898” в центъра на града и продължиха повече от час, като момичетата и момчетата спортуваха, моделираха и изработваха различни предмети, напътствани от специалисти от партньорските организации. За своето участие и положен труд и въображение малчуганите получиха различни подаръци и бяха почерпени с вкусни плодове и сандвичи.

Финансирането на инициативата е по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. Бенефициент на проекта е община Долна баня, а партньори са: “Долна баня строй” ЕООД, Средно училище “Неофит Рилски”, СНЦ “Тийм глоб” и Сдружение “Талантс”.

Целта на проекта е повишаване качеството на живот, социално включване и намаляване на бедността, както и до трайна интеграция на най-маргинализираните общности, включително ромите чрез реализация на комплексни мерки.

Общата стойност на проекта е в размер на 704 148, 81 лева.