България е на предпоследно място сред страните – членки на Европейския съюз, по правителствени разходи за отдих и спорт – едва 16 евро на човек от населението.

Това сочат данните на европейската статистическа служба Евростат. След нас по този показател е единствено Хърватия – с 13 евро на жител.

За сравнение в три от държавите членки разходите за отдих и спорт на глава от населението надхвърлят 200 евро.

Това са първенецът Люксембург с 492 евро на жител, Швейция с 256 и Финландия с 206.

Последните данни на Евростат се отнасят за 2017 година и сочат, че тогава 28-те членки на Европейския съюз са изразходвали 51 млрд. и 300 млн. евро държавни разходи за отдих и спорт.

В групата на страните с най-ниските такива разходи освен България влизат още Румъния с 25 евро на човек, Словакия с 23 и Малта с 32 евро./БНР