Експерти от РИОСВ-Перник и представители на община Перник са направили проверка по сигнал за наличието на пяна в река Струма в района на кв. “Мошино”, съобщи екоинспекцията.
Сигналът е получен към 17,20 ч., като е било посочено, че вероятният източник е тръба, заустена в реката в близост до мост.
При огледа е установено наличие на пяна в реката пред бетонов колектор. Проверен е цех за производство на хотелска козметика и аксесоари снощи. При инспекцията на площадката извън цеха, в ревизионната шахта до сградата, е констатирано наличие на пяна, аналогична с пяната при бетоновия колектор в р. Струма, се посочва в съобщението.
В проверката е участвала и акредитирана лаборатория от Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС). Взети са проби от три пункта – от ревизионната шахта на фирмата, от изхода на бетоновия колектор и от водите на р. Струма на моста при бензиностанция от голяма верига. Резултатите ще бъдат оповестени след предоставянето им в РИОСВ-Перник от лабораторията на ИАОС-София.