• Пробите от труповете на животните се предават в сборен пункт на Държавно горско стопанство “Радомир”

 

В Пернишка област са отстреляни над 40 диви прасета от началото на ловния сезон на местен дребен и едър дивеч, съобщи пресцентърът на областната администрация. Пробите от труповете на животните се предават в сборен пункт на Държавно горско стопанство “Радомир”, откъдето се транспортират за изследване в сертифицирана лаборатория в София.
Няма нови случаи на африканска чума по свинете в региона през последната седмица, но остава регулаторният контрол.
В края на септември бе установена зараза при диво прасе на територията на Ловно-рибарско дружество “Садовик”, община Брезник. Пробите от изследванията в сертифицираната референтна лаборатория в София потвърдиха геном на вируса.
В област Перник в инфектираната подзона “Б” попада ловище “Ушек” към Държавно ловно стопанство “Витошко-Студена”. Тя обхваща площ не по-малка от 25 км и радиус 3 км от констатирания случай. В подзона “В” са ловищата Ветрен и Изворите, намиращи се на територията на “Витошко-Студена”, както и Предоставен ловностопански район Горна Диканя, попадащ в териториалния обхват на Държавно горско стопанство Радомир. Инфектираната подзона се простира на площ не по-малка от 172 км и радиус 8 км от констатирания случай.
В инфектираните зони са поставени обозначителни табели. В тях могат да се извършват горскостопански и селскостопански дейности – събиране на гъби, билки, трюфели, туризъм при осигуряване и спазване на мерките за биосигурност, уточнява още пресцентърът.