За пяната по река Струма перничани сигнализираха многократно.
  • Мъртвата риба, която изплува от р. Струма в района на Кресненското дефиле, изхвърлена от пътя върху скалистия бряг, каза инж. Радослав Георгиев

 

Затворено е предприятие, за което се знае, че замърсява река Струма. Това е станало със заповед на община Перник, обяви пред БНТ директорът на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” инж. Радослав Георгиев. Той уточни, че са установени четири колектора, които отвеждат отпадъчни води от битов характер в реката. Общината също е санкционирана.

По думите му са установени четири колектора, които отвеждат отпадъчни води от битов характер в реката. Общината е санкционирана.

Припомняме, че експерти от РИОСВ-Перник и представители на община Перник извършиха незабавна проверка по сигнал за пяна в река Струма в района на кв. “Мошино“. Сигналът е получен на 2 октомври и в него бе посочено, че вероятният източник е тръба, заустваща в реката в близост до моста. При извършения оглед е установено наличие на пяна в реката пред бетонов колектор. Направена е проверка в цех за производство на хотелска козметика и аксесоари. При инспекцията на площадката извън цеха в ревизионната шахта до сградата е констатирано наличие на пяна, аналогична с пяната при бетоновия колектор в р. Струма. В проверката е участвала и акредитирана лаборатория от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Взети са проби от три пункта – от ревизионната шахта на фирмата, от изхода на бетоновия колектор и от водите на река Струма на моста при бензиностанция „Шел“.

Инж. Радослав Георгиев

РИОСВ-Перник провери сигнал за замърсяване на река Струма още на 12 юни. Тогава бе подаден сигналът за наличието на пяна в коритото на река Струма в участъка от моста на кв. „Мошино” в Перник по течението на реката към центъра на града.

Извършена бе незабавна проверка, като е обходено коритото на реката в пет участъка – от центъра на града срещу течението на реката до кв. „Мошино”. Локализирано бе мястото на заустване на замърсени води – бетонов колектор на левия бряг на реката, който е заустен след моста на кв. „Мошино”. При проверката бе установено, че от колектора изтича вода с бяла пяна по повърхността на водите в определен участък – от моста на кв. „Мошино” до моста срещу бензиностанция „Шел“ в Перник.

На следващия ден от РИОСВ-Перник твърдяха, че пяната, която замърси река Струма, не е опасна, а става дума за шампоан.
„Направихме експресен анализ, а замърсяването не е опасно за реката. Мисля, че стигнахме до възможния извършител, няма да кажа името му, защото процедурата не е завършила”. Това каза директорът на РИОСВ-Перник Пламен Ангелов (вече пенсиониран) в коментар за замърсяването с пяна на река Струма в близост до Перник.

На 14 юни излязоха резултатите от водните проби от река Струма, като официално РИОСВ съобщиха: „С цел установяване източника на замърсените води експерти на РИОСВ-Перник и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ извършиха проверки на осем индустриални обекта в района, през който минава бетоновият колектор. При една от проверките – на фирма с дейност производство на козметика, не е представен договор с ВиК оператор за отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Дадени са предписания на дружеството и на „ВиК” ООД – Перник за предоставяне на информация и схеми за отвеждането и пречистването на отпадъчните води, формирани от дейността на дружеството”.

Същевременно, във връзка с мъртвата риба, която изплува от река Струма в района на Кресненското дефиле, инж. Радослав Георгиев поясни, че тази риба не живее в Струма, а тя е изхвърлена от пътя върху скалистия бряг на реката. Той обясни, че за последните месеци имат три подобни сигнала.