Комисията ще се произнесе с решение в срок.

Две фирми са кандидати за изпълнение на обществената поръчка “Зимно поддържане на пътища и улици на територията на община Дупница” за зимния сезон. Комисия, с председател инж. Серьожа Котев – директор на дирекция УТ, отвори офертите в открито заседание и в присъствие на медии и представители на участниците. Офертите са от “Мегаинвест Холд” и “Меридиан”. Поръчката е в три позиции с максимален прогнозен финансов ресурс 228 000 лева, разпределени както следва: първа позиция – градска улична мрежа с прогнозна цена до 125 000 лева (78,2 км), втора позиция – извънградска улична мрежа, селата и гробищни паркове – до 95 000 лева (85 км) и трета позиция – републикански пътища с дължина 8,39 км до 8000 лева. Заплаща се само при извършване на дейност и в зависимост от обема. Офертата на “Мегаинвест Холд” на километър в двете платна с техника – 18.50 лв., разпръскване с минерални материали – 60,00 лева и с химически вещества – 80,00 лева. Предложените цени от другия участник са съответно 18,90 лв, 61,10 лева и 76,90 лева. Комисията продължава работа в закрито заседание и ще се произнесе с решение в срок.