Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е установила конфликт на интереси при Александър Манолев – бивш заместник-министър на икономиката и член на Управителния съвет на Държавен фонд “Земеделие”. Това съобщиха от комисията.
Манолев е оказал влияние на други органи и лица в частен интерес на свързано с него лице, във връзка с мониторинга по изпълнение на договора за отпускане на финансова помощ, свързан с функционирането на къща за гости в Сандански.
Преди няколко дни стана ясно, че той и 25-годишната Ана Димитрова са подведени под наказателна отговорност заради представянето на неверни сведения с цел неправомерно получаване на средства от европейски фондове.