Уважаеми клиенти,

 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 14.10 18.10.2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Област Благоевград

Община Банско

На 14.10.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 12:00 – 13:00 Ч./ –  Банско:   24-Ти Май,  Акад. Йордан Иванов  16, 14, 1, 12, 2, 3, 10, 1, 5,  Ангел Балев  2а, 12, 2, 15, 18, 19, 9, 5, 6, 10, 11, 8, 3, 17, 13,  Баньо Маринов  4, 2, 19, 21, 2а,  Братя Миладинови  15, 3, 9, 13, 1, 6, 4, 11, 7, 19, 17, 23, 8, 10, 21,  Братя Молерови  4, 2, 1, 9, 5, 13, 15, 7, 3, 11,  България  31, 9, Църква, 4, 25, 18, 3, 23, 8, 29, 2, 1 1, 27, 16, 10, Тп Бензиностанция, 14, 12, 37, 54, 56, 58, 49 1, 59, 52, 48, 61, 44, 53, 50, 51, 57,  Бъндерица  1,  Васил Кънчов  4 1, 8 1, 2 А, 4, 8, 2, 10-16, 10-16 3, 10-16 2, 10-19 3, 10-16, 10-16 3, 10-16 2, 10-12 3,  Васил Левски  7,  Василак  21, 20, 4, 16, 23, 8, 22, 2, 19, 17, 3, 12, 5, 18, 13, 1, 9, 14, 6, 10, 25, 11, 29, 15, 7,  Виктор Юго  5, 13, 1, 11, 7, 9,  Витоша  6, 4, 5, 2, 1, 3, 8, 1,  Ген. Стилян Ковачев  10, 16, 12, 14, 22,  Глазне  9, 7, 23, 31, 35, 21, 13, 33, 29, 11, 27, 25, 15, 4 1, 5 F, 5 Sd, 5 С, 5 Д, 5, 5 Е, 5 В, 5 В, 5 F, 5 Sd, 5 F, 5, 5 Д, 37б, 99,  Дамяница  13, 1, 5, 3, 9, 7, 8, 2, 6, 11, 1,  Димитър Талев  5, 14, 3, 8, 16,  Дунав  1, 19, 23, 3, 16, 17, 20, 5, 4, 8, 6, 25, 18, 2, 15, 14, 27, 21, 13, 10, 12,  Иван Бележков  3, 4, 1, 99, Б, 7, 5 1, 7 1, Гараж, 6,  Иван Джолев  1, 3,  Иван Михайлов  2, 6, 4, 10, 12, 8, 12а, 12,  Извън Регулация,  Иконом К.Чучулайн  6, 2, 10, 8, 14, 12, 4, 20,  Искър  4, 2, 1, 5, 3,  Йеромонах Лаврентий  8, 1, 3, 6, 2, 4, 13, 5,  Кир Благо Тодев  12, 5, 7 1, 7, 4-10,  Княз Борис I,  Лазар Герман  6, Б, 6 1, 6 Апартамент, 10, 4, 2, 8, Пералня, 4, 1, 6 Общ Електромер, 9, 11 1, 16, 2,  Лазар Томов  10, 8, 8, 10,  Любен Каравелов  6, 8, 10, 9, 7, 4, 14, 5, 1, 16, 12,  Македония  1, 3, 2, 4, 2,  Марко Теодорович  2, 4, 1,  Места  16, 14, 12, 7, 20, 13, 15, 2, 10, 6, 1, 3, 22, 11, 18, 8, 9,  Местност Забиница  Отоплителна Централа, Жилищен Комплекс, Склад,  Минго Тодев  7,  Н.Й.Вапцаров  1,  Неофит Рилски  17, 23, 36, 17, 38, 15, 31, 34, 27, 21, 24, 19, 26, 30, 28, 22, 31,  Никола Вапцаров  1,  Опълченска  7, 5,  Охрид,  Панайот Волов  8, 2, 6, 3, 7, 1, 5, 4,  Патриарх Евтимий  2, 25, 25 В, Тп Автогара, Подлез, 1, 5, 6, 3, 21, 7, 11, 23, 15, 19, 4, 21, 17, 13,  Петко Р.Славейков,  Пи№01676.501.501,  УПИ V-501,  Кв.156,  Плиска  10 1, 26, 30, 24, 27, 35, 10, 21, 39, 33, 29, 12, 34, 32, 38, 22, 25, 41, 17, 28, 6, 23, 36, 31, 12 А, 1,  Победа  1, 6, 4, 3, 5, 7, 2, 10,  Предел  3, 8, 5, 1, 4, 2,  Радон Тодев  7 1,  Рила  6, 10, 7, 8, 3, 13, 2, 2 1, 5, 4, 9,  Св. Климент Охридски  17, 23, 6, 4, 5, Магазин Хранителен, 3, 21, 8, 11, 9, 19, 7, 2, 13, 14, 25, 10, 16, 29,  Св.Димитър Солунски  4, 8, 2, 3, 7, 6, 16, 9, 14, 13, 12, 11, 1,  Струма  3, 1, 4, 2, 6,  Тевно Езеро  2 1, 8, 2, 3,  Тодор Александров  15, 13, 19, 13, 11, 12, 26, 17, 34, 29, 25, 23, 27, 21, 17, 32, До Подлеза, 34, 16, 2, 30, 12, 20, 24, 28, 10, 6, 13, 8, 17, 4, 11, 22, 14, 18,  Тодорин Връх  30, 35, 25, 23, 19, 38, 28, 34, 29, 36, 32, 27, 21, 24, 16, 8, 7, 22, 18, 3, 11, 17, 9, 13, 10, 24, 15, 12, 4, 1, 6, 14, 2, 20,  Тома Вишанов  2 А, 4, 2, 12, 6, 3, 8, 1, 9,  УПИ II,  УПИ III-2658, Кв.200,  Уста Тодор  11, 17, 3, 5, Магазин Моторок, 13, 1, 31, 15, 9, 7, 6, 4,  Хан Крум  2, 7, 4, 1, 5, 3, 9,  Христо Смирненски  4,  Цар Борис III  39, 13, 43 1, 21, 43, 31, 17, 19, 9, 37, 11, 29, 42 1, 23, 7, 3, 33, 41, 5, 35, 27, 1, 4, 4 Апартамент, 3 4, 3,  Цар Самуил  24, 18, 2, 20, 30, 22, 10, 4, 6, 14, 8, 16, 28, 26, 12, 4, 29,  Цар Симеон  33-35, 33, 3, 13, 31, 22, 29, 26, 10, 4, 16, 24, 6, 14, 18, 12, Павилион, 8, 19-21 Б, 1, 19-21 1, 11, 19-21 А, 19 Б, 13 А, 19-21, 13 Б, Тп Бензиностанция, 39, 45, 37, 31, 28, 18, Лавка, 4, 80, 76, 78, 74,  Явор  2, 4,    Център, Тп Гроше, Жп Гара

На 14.10.2019 Г. /09:15 – 13:00 Ч./   На 17.10.2019 Г. /10:30 – 16:30 Ч./ –  Банско:   Акад. Йордан Иванов  2, 3, 10, 1, 5,  Братя Миладинови  19, 17, 23, 8, 10, 21,  Глазне  9, 7, 23, 31, 35, 21, 13, 33, 29, 11, 27, 25, 15,  Йеромонах Лаврентий  8, 1, 3, 6, 2, 4, 13, 5,  Княз Борис I,  Любен Каравелов  6, 8, 10, 9, 7, 4, 14, 5, 1, 16, 12,  Македония  3, 2, 4,  Панайот Волов  2, 6, 3, 7, 1, 5, 4,  Патриарх Евтимий  Тп Автогара, Подлез, 1, 5, 6, 3, 21, 7,  Победа  10,  Св. Климент Охридски  10,  Св.Димитър Солунски  4, 8, 2, 3, 7, 6, 16, 9, 14, 13, 12, 11, 1,  Струма  1, 4, 2, 6,  Тодор Александров  34, 29, 25, 23, 27, 21, 17,  Тодорин Връх  16, 8, 7, 22, 18, 3, 11, 17, 9, 13, 10, 24, 15, 12, 4, 1, 6, 14, 2, 20,  Хан Крум  1, 5, 3, 9,  Цар Симеон  39, 45, 37, 31, 28,    Жп Гара

На 15.10.2019 Г. /10:15 – 13:30 Ч./ –  Банско:   Глазне,  Местност Средорек  301 Апартаментен Комплекс, 301,  Пере Тошев  12

На 17.10.2019 Г. /08:30 – 14:30 Ч./ –  Банско:   Еделвайс  3,  Найден Геров  2,  Симеон Молеров  1,  Сливница  3,  Цар Симеон  86, 88,  Яне Сандански  2

На 18.10.2019 Г. /09:15 – 10:30 Ч.; 14:00 – 15:30 Ч./ –  Банско:   България  7, Хлебозавод, Цех,  Кирил И Методи  13,  Местност Рупчовец,  Отец Паисий  7,  Стефан Стамболов  66,  Тодор Александров  2

На 18.10.2019 Г. /09:15 – 10:30 Ч.; 14:00 – 15:30 Ч./ –  Баня,  Общ. Разлог:   III, Кв. 49,  IV, Кв 29,  IV-57020 III-57020,  IVI-348, Кв.29,  Ix-057021,  Xl, Кв.41,  Ангел Даракчиев  39, 32, 30, 46, 34, 28, 3, 42, 27, 40, 48, 10, 99, 24, 36, 24, 99, 91, 1, 2, 7, 4, 3, 5, 1, 16, 15, 12, 18, 13, 14, 17, 8, 11, 21, 10,  Баненска Буна  30, 48, 45, 55, 46, 64, 40, 3, 34, 57, 99, 38, 54, 53, 47, 36, 59, 43, 45, 29, 39, 41, 28, 99, 47, 31, 3, 30, 2, 3, 14, 19, 16, 22, 27, 31, 20, 29, 10, 15, 25, 5, 37, 7, 24, 17, 33, 9, 11, 1, 12, 35, 7, 30, 1,  Втора  31, 4, 2, 12, 8, 52, 14, 29, 32, 6, 30, 5, 31, 27, 28, 20, 35, 1, 48, 18, 7, 26, 4, 15, 24, 17, 9, 13, 36, 46, 21, 10, 44,  Двадесет И Втора  16, 7, 18, 10, 2, 4, 14, 20, 1,  Двадесет И Девета  23, 1, 2, 5, 7, 29, 1 А, 12, 4, 10, 29, 12, 8, 6, 9,  Двадесет И Осма  4, 2, 6,  Двадесет И Пета  25, 25, 30, 35, 34, 11, 1, 30, 36, 5, 15, 28, 38, 2, 11, 34, 19, 9, 12, 14, 3, 6, 7, 22, 26, 24, 13, 16, 10, 99, 20, 8, 18, 26,  Двадесет И Първа  8, 3, 1, 9, 30, 5, 20, 13, 16, 4, 19, 23, 22, 8, 17, 28, 14, 11, 7, 12, 6, 15, 2,  Двадесет И Седма  18, 19, 32, 56, 29, 50, 22, 31, 58, 26, 45, 38, 10, 49, 42, 11, 30, 16, 47, 3, 46, 36, 43, 24, 20, 99, 21, 8, 51, 4, 15, 23, 35, 9, 14, 25, 27, 2, 54, 1, 32, 58,  Двадесет И Трета  23, 13, 5, 3, 15, 17, 11, 1,  Двадесет И Четвърта  1, 16, 2, 3, 5, 4, 10, 2, 1 Хотел Римска Баня,  Двадесет И Шеста  12, 11, 23, 7, 13, 6, 4, 14, 1, 8, 16, 17, 5, 25, 18, 2, 26, 99, 19, 20, 45, 43, 31, 24, 33, 39, 20, 37, 41, 19, 37, 8,  Двадесета  21, 5, 2, 1,  Дванадесета  23, 6, 13, 17, 19, 3, 15, 21, 11, 7, 1, 9,  Девета  31, 9, 25, 39, 43, 27, 37, 21, 35, 23, 9, 45, 2, 7, 13, 11, 1, 3, 6, 14, 19, 17,  Деветнадесета  7, 1, 10, 14, 19, 12, 13, 11, 17, 16, 8, 30, 28, 24, 32, 18, 7, 20, 23, 15, 9, 29, 1, 1, 7, 32, 19,  Десета  37, 23, 18, 34, 38, 32, 2, 24, 28, 10, 15, 40, 14, 30, 22, 4, 8, 17, 20,  Единадесета  32, 30, 28, 22, 20, 11, 20, 32, 5, 7, 18, 13, 21, 11, 8, 9, 16, 6, 4, 10, 3, 17, 1, 25,  Извън Регулацията  99 Склад, 3, 1, 99, 99, 1, 100, 99, 99,  Конешица  1,  Местност Бански Път  Жилищна Сграда, Временно Захранване, Работилница,  Местност Камено  Къща-М.Камено,  Местност Конещица  Пи  000597,  Местност Конищица,  Местност Почивачката,  Неизвестна,  Неофит Рилски  43, 48, 29, 58, 69, 47, 66, 56, 49, 46, 37, 39, 52, 45, 44, 31, 50, 35, 64, 99, 46, 11, 43, 1, 10, 8, 24, 4, 18, 32, 34, 19, 28, 17, 1, 26, 15, 25, 7, 27, 13, 14, 11, 36, 16, 3, 2, 40, 23, 9,  Неуточнен Адрес  Поща, Хотел Аспа Вила, Разсадник Длс Разлог,  Осемнадесета  5, 16, 2, 6, 8, 1, 27, 18,  Осма  20, 16, 23, 26, 27, 10, 24, 18, 31, 28, 30, 99, 19, 1, 9, 9, 4, 8, 2, 1, 6, 13, 12, 15, 21, 29, 11, 5, 7, 14,  Пета  10, 24, 14, 32, 26, 30, 16, 6, 12, 2, 20, 5, 54, 34, 48, 46, 32, 38, 52, 58, 42, 50,  Петнадесета  3, 4, 2,  Пи №02693.501.1044,  Първа  1, 18, 2, 6, 20, 21, 13, 1, 31, 16а, 12, 27, 8, 11, 15, 22, 10, 16,  Седемнадесета  3, 1,  Трета  17, 22, 11, 26, 20, 16, 21, 23, 14, 13, 19, 18, 9, 6, 10, 12, 7, 1, 8, 2, 3, 27, 5, 4,  Тридесет И Втора  5, 3, 11, 1,  Тридесет И Пета  31, 3, 7, 1, 9,  Тридесет И Първа  31, 3, 7, 4, 9, 19, 25, 23, 11, 10, 8, 17, 6, 12, 20, 14, 1,  Тридесет И Трета  33, 1, 5, 3, 8, 4, 2, 6,  Тридесет И Четвърта  6, 4, 2,  Тридесет И Шеста  2, 1,  Тридесета  10, 18, 8, 10, 2, 6, 12,  Тринадесета  31, 18, 29, 37, 16, 14, 12, 27, 33, 10, 7, 9, 16, 2, 13, 9, 5, 1, 11, 23, 10, 22, 21, 13, 25, 17, 9,  УПИ  I-056017,  М. Бански Път,  УПИ XIx-610 Кв 44,  УПИ XIx-985, 986, 987,  Кв.22,  Х-276 Кв.25,  Четвърта  3, 19, 17, 15, 13, 21, 9, 4, 11, 2, 39,  Четиридесет И Втора  18, 9, 3, 5, 7, 17, 21, 15, 11, 13, 19,  Четиридесет И Осма  5, 1, 20, 3, 7, 8, 6,  Четиридесет И Пета  12, 8, 6, 7, 10,  Четиридесет И Първа  1, 13, 6, 4, 23, 8, 5, 15, 7, 99, 9, 11, 21,  Четиридесет И Седма  9, 7, 10, 18, 5, 2, 22, 6,  Четиридесет И Трета  4, 40, 13, 1, 11, 17, 6, 3, 8, 15, 2, 12, 14, 7,  Четиридесет И Четвърта  4, 10, 6, 9, 8, 5, 1, 12, 99, 2,  Четиридесет И Шеста  8, 4, 2,  Четиринадесета  2, 1,  Шафле Дере  15, 99, 8, 99, 5, 11, 6, 4, 15, 13, 9, 10, 30, 3, 1,  Шеста  46, 6 1, 43, 23, 41, 44, 31, 21, 17, 20, 22, 45, 29, 18, 39, 37, 16, 24, 33, 25, 32, 27, 12, 30, 35, 13, 6, 4, 2, 1, 15, 33, 8, 9, 5,  Шестнадесета  39, 21, 23, 8, 31, 29, 44, 18, 14, 1, 17, 25, 3, 19, 17, 4, 6, 1, 3, 13, 9, 15, 7, 8,    Цех, Работилница, 0, Ктп Банинска Буна, Мандра, Помпа, Тп Банята, От Тп Детска Градина

На 18.10.2019 Г. /09:15 – 15:30 Ч./ –  Баня,  Общ. Разлог:   Ангел Даракчиев  91,  Баненска Буна  43, 45, 29, 39, 41, 28, 99,  Двадесет И Втора  16, 7, 18, 10, 2, 4, 14, 20, 1,  Двадесет И Девета  1, 2, 5, 7, 29,  Двадесет И Осма  4, 2, 6,  Двадесет И Пета  25, 30, 35, 34,  Двадесет И Първа  9, 30, 5, 20, 13, 16, 4, 19, 23, 22, 8, 17, 28, 14, 11, 7, 12, 6, 15,  Двадесет И Трета  23, 13, 5, 3, 15, 17, 11, 1,  Двадесет И Четвърта  2,  Двадесет И Шеста  45, 43, 31, 24, 33, 39, 20, 37, 41, 19,  Двадесета  5,  Девета  9, 45,  Деветнадесета  1, 10, 14, 19, 12, 13, 11, 17, 16, 8, 30, 28, 24, 32, 18, 7, 20, 23, 15, 9, 29,  Извън Регулацията  99, 1,  Осма  1,  Тридесет И Втора  5, 3,  Тридесет И Трета  33,  Тридесета  18, 8, 10, 2, 6, 12,  Тринадесета  10,  Шафле Дере  99, 8,  Шестнадесета  3,    Мандра, Помпа

Община Благоевград

На 14.10.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./ –  Дъбрава,  Общ. Благоевград:   Долна Дъбрава,  Имот 000143,  Махала Веляци,  Извън Регулация,  Местност Атанасова Падина,  Местност Бобови Ниви,  Стамовица,  Юрто,  Яновски Рид

На 14.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   04279.108.9 М. Под Черквата,  04279.139.54 Мест.Под Черквата,  04279.140.65,  04279.603.192,  04279.603.195,  04279.628.234,  04279.628.416,  VII – 5799,  Кв. 11,  Алеко Константинов  12, 5, 7, 9,  Антон Страшимиров  1,  Армутлука,  Баба Тонка  2, 9, 8, 4, 1, 6, 10, 13, 7, 11, 5, 14, 15, 12,  Братя Миладинови  Кръстовище С Ул.Митр. Борис, 8, 4, 12, 16, 14, 8а, 19, 6, 10,  Васил Априлов  2, 8, 15, 10, 2, 3, 12, 17, 11, 13, 1, 9, 6, 4, 5, 14, 7,  Васил Левски  3, 3,  Влахина Планина  2а, 17, 5, 1, 3, 7, 13, 4, 15, 2, 6, 9, 11,  Възраждане  1, 3, 6, 2, 1, 2,  Възрожденска  8,  Гемеджиите  2, 13, 8, 24, 15, 26, 23, 9, 17, 27, 18, 21, 16, 10, 11, 7, 12, 19, 1, 25, 20, 14, 6, 9, 4,  Георги Попов  46, 36, Автокъща, 26, 45, 32, 38, 34, 28, 30, 40, 24,  Георги С.Раковски  5, 17, 19, 20, 21, 9, 15, 13, 18, 3, 7, 16, 14, 12, 1, 14 Жилищно Студио, 16а, 11,  Грамада  Тото Пункт,  Григор Пърличев  13, 20, 32, 24, 26, 36, 18, 32, 17, 11, 30, 16, 34, 34, 22, 9, 38,  Даме Груев  20,  Джеймс Баучер  6, 13, 1а, 19, 11, 1, 7, 12, 5, 2, 8, 15, 4, 3, 17, 9,  Димитър Димов  18, 13,  Дунав  7,  Евтим Драганов  4, 5, 6, 3, 7, 9, 2, 1,  Евтим Драганов  18, 28, 20, 14, 23, 21, 24, 15, 13, 17, 11, 22, 28а, 26, 17, 19, 12, 10, 13, 16, 16, 22, 27,  Заря  8, 7, 5, 14, 9, 20, 3, 1, 10, 6, 16, 4, Къща- Временно Ст-Во, 2, Жилищна Сграда-Вр. Ст-Во, 12, 18,  Зеленка  2,  Иван Гарванов  7а, 40, 20, 20, 42, 14, 18, 44, 38, 10, 7, 1, 30, 12, 8, 32, 28, 7б, 24, 20а, 22, 36, 26, 6,  Иван Гарванов  27,  Искър  13, 9, 15, 14, 5, 3, 23, 23, 18, 11, 2, 15, 13, 4, 20, 6, 7, 19, 1, 21а, 14, 4, 2, 16, 10, 17, 21, 19, 21, 21а, 8, 7, 5,  Кв.Струмско, Идн.№04279.628.167,  Кв.Струмско, Инд.№04279.628.454,  Климент Охридски  16, 14, 47, 10, 23, 39, 37, 26, 15, 25, 31, 43, 35, 28, 32, 19, 45, 33, 27, 24, 17, 30, 21, 49, 22, 13, 41, 29, 18, 12,  Климент Охридски  42, 40, 42, 40,  Кресна  8, 13, В Бившия Стопански Двор, 7, 2, 4, 12, 8, 2, 32, 3, 11, 30б, 30, 9, 5, 6,  Крушево  18, 16, 16,  Кръстьо Асенов  6, 2, 4,  Кузман Шапкарев  1, 8, 2, 4, 3, 6, 10,  Кузман Шапкарев  12, 13, 11, 14, 5, 13,  Кузман Шапкарев  16,  Любен Каравелов  14, 16, 6, 19, 21, 13, 5, 10, 11, 3, Чжс- Вр. Стр, 1, 8, 9, 18, 19, 17, 15, 12,  Люляк  18, 19,  Люляк  27, 29, 33, 43, 26, 20, 26, 28, 25, 24, 35, 21, 41, 45, 33, 22б, 31, 39, 29, 31, 22, 30, 37,  Македония  1,  Малешево  10, 4, 5, 8, 1, 13, 12, 2, 14, 6, 16, 3, 15, 17, 11,  Малешево  31, 29, 25, 23, 16, 17, 27, 18, 20,  Малешевска  5, 7, 3, 1, 4,  Места  9, 3, 5, 2, 7, 11, 13, 4, 14, 6, 15, 1, 12,  Места  18, 25, 29, 18, 16, 17, 23, 31, 22, 19, 27, 26, 21, 24, 20,  Местност Армутлука,  Местност Папльо,  Местност Пенков Чифлик  Пом.С-Во, Жилище,  Местност Песока-Оранжерии,  Местност Песоко  Помпа,  Местност Под Черквата,  Местност Чуката,  Мир  30, 18, 5, 3,  Николай Петрини  6, 8,  Освобождение  5, 93, 68, 44, 29, 54, 72, 31, 25, 1, 102, 27, 70, 9, 56, 6, 106, 81, 60, 41, 40, 82, 15, 101, 21, Жилище, 46, 52, 30, 7, 50, 45, 64, 23, 74, 52, 39, 108, 85, 84, 76, 25, 42, 15, 48, 66, 35, 54, 100, 37, 9, 32, 52, 98, 58, 62,  Осогово  27, 16, 12, 21, 10, 23, 19, 14, 31, 15, 33, 17, 25, 9, 9,  Осогово  22, 42, 36, 32, 28, 24, 30, 34, 20, 38, 40, 18, 26,  Панайот Волов  16, 8, 5, 2, 9, 5, 17, 20, 19, 18, 13, 12, 4, 24, 7, 8, 2, 18, 9, 26, 20, 3, 16, 11, 1, 12, 12, 22,  Панорамен Път  32а,  Патриарх Евтимий  12, 7, 5, 10, 8, 3,  Пенков Чифлик,  Пеньо Пенев  2, 1, 4, 5, 6, 3,  Пи №04279.628.459.1,  Пи№04279.628.394,  Кв.12,  Питу Гули  4, 3, 7, 5, 1, 11, 9,  Под Черквата,  Полковник Димов  3, 21, 4,  Прогрес  13, 8, 9, 1, 19, 17, 2, 10, 10, 6, 6, 18, 5, 14, 16, 12, 3, 14, 4, 12,  Р-Н Стопански Двор  22, 21, 3,  Радецки  1, 4, 5, 3,  Райко Жинзифов  10а, 10, 18, 8, 22, 20, 12, 16, 14, 6, 24, 4, 2, 26,  Св. Димитър Солунски  12, 18, Ж.П.Район, 149, 16, 17,  Славянска  15, 33, 48, 44, 42, 19, 27, 44 Зж 1, 21, 37, 35, 29, 50, 23, 31, 24, 25, 56,  Солунските Атентатори  1, 8, 4, 8, 3, 12, 5, 7, 10, 2,  Старо Струмско  12, 2, 4,  Стефан Стамболов  13,  Стопански Двор  13,  Струмско Център  Помпа За Напояване, Сграда, Кафе, Читалище, Жилище, Павилион, Жилище,  Тодор Александров  47, 49, 56, 49,  Тодор Каблешков  8, 3, 4, 6, 1, 7,  Трифон Кунев  3, 3,  Ул. Кресна И Ул. Освобождение,  УПИ XII-4838,  Кв.8,  Христо Ботев  Фурна,    149,    Помпа За Напояване

На 14.10.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Бачо Киро  04279.624,  Еленово  212, 23, 212, 212

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 15.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 17.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Падеш:   Местност Стопански Двор,  Падеш  Работилница, Офис, Обор, Цех, Лечебница, Фуражомелка, Жилище, Фурна,  УПИ V-74,  Кв.5

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Българчево:   029023,  061033,    Жилище

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Дъбрава,  Общ. Благоевград:   Адиница,  Бобови Ниви,  Землището На С.Дъбрава,  Зимниците,  Кромидището,  Местност Клено,    Стоп.Постр.До 35 Кв.М, Жилище

На 16.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   04279.108.9 М. Под Черквата,  04279.139.54 Мест.Под Черквата,  04279.140.65,  04279.603.192,  04279.603.195,  04279.628.234,  04279.628.416,  VII – 5799,  Кв. 11,  Алеко Константинов  12, 5, 7, 9,  Антон Страшимиров  1,  Армутлука,  Баба Тонка  2, 9, 8, 4, 1, 6, 10, 13, 7, 11, 5, 14, 15, 12,  Братя Миладинови  Кръстовище С Ул.Митр. Борис, 8, 4, 12, 16, 14, 8а, 19, 6, 10,  Васил Априлов  2, 8, 15, 10, 2, 3, 12, 17, 11, 13, 1, 9, 6, 4, 5, 14, 7,  Васил Левски  3, 3,  Влахина Планина  2а, 17, 5, 1, 3, 7, 13, 4, 15, 2, 6, 9, 11,  Възраждане  1, 3, 6, 2, 1, 2,  Възрожденска  8,  Гемеджиите  2, 13, 8, 24, 15, 26, 23, 9, 17, 27, 18, 21, 16, 10, 11, 7, 12, 19, 1, 25, 20, 14, 6, 9, 4,  Георги Попов  46, 36, Автокъща, 26, 45, 32, 38, 34, 28, 30, 40, 24,  Георги С.Раковски  5, 17, 19, 20, 21, 9, 15, 13, 18, 3, 7, 16, 14, 12, 1, 14 Жилищно Студио, 16а, 11,  Грамада  Тото Пункт,  Григор Пърличев  13, 20, 32, 24, 26, 36, 18, 32, 17, 11, 30, 16, 34, 34, 22, 9, 38,  Даме Груев  20,  Джеймс Баучер  6, 13, 1а, 19, 11, 1, 7, 12, 5, 2, 8, 15, 4, 3, 17, 9,  Димитър Димов  18, 13,  Дунав  7,  Евтим Драганов  18, 28, 20, 14, 23, 21, 24, 15, 13, 17, 11, 22, 28а, 26, 17, 19, 12, 10, 13, 16, 16, 22, 27,  Евтим Драганов  4, 5, 6, 3, 7, 9, 2, 1,  Заря  8, 7, 5, 14, 9, 20, 3, 1, 10, 6, 16, 4, Къща- Временно Ст-Во, 2, Жилищна Сграда-Вр. Ст-Во, 12, 18,  Зеленка  2,  Иван Гарванов  27,  Иван Гарванов  7а, 40, 20, 20, 42, 14, 18, 44, 38, 10, 7, 1, 30, 12, 8, 32, 28, 7б, 24, 20а, 22, 36, 26, 6,  Искър  13, 9, 15, 14, 5, 3, 23, 23, 18, 11, 2, 15, 13, 4, 20, 6, 7, 19, 1, 21а, 14, 4, 2, 16, 10, 17, 21, 19, 21, 21а, 8, 7, 5,  Кв.Струмско, Идн.№04279.628.167,  Кв.Струмско, Инд.№04279.628.454,  Климент Охридски  42, 40, 42, 40,  Климент Охридски  16, 14, 47, 10, 23, 39, 37, 26, 15, 25, 31, 43, 35, 28, 32, 19, 45, 33, 27, 24, 17, 30, 21, 49, 22, 13, 41, 29, 18, 12,  Кресна  8, 13, В Бившия Стопански Двор, 7, 2, 4, 12, 8, 2, 32, 3, 11, 30б, 30, 9, 5, 6,  Крушево  18, 16, 16,  Кръстьо Асенов  6, 2, 4,  Кузман Шапкарев  12, 13, 11, 14, 5, 13,  Кузман Шапкарев  16,  Кузман Шапкарев  1, 8, 2, 4, 3, 6, 10,  Любен Каравелов  14, 16, 6, 19, 21, 13, 5, 10, 11, 3, Чжс- Вр. Стр, 1, 8, 9, 18, 19, 17, 15, 12,  Люляк  27, 29, 33, 43, 26, 20, 26, 28, 25, 24, 35, 21, 41, 45, 33, 22б, 31, 39, 29, 31, 22, 30, 37,  Люляк  18, 19,  Македония  1,  Малешево  10, 4, 5, 8, 1, 13, 12, 2, 14, 6, 16, 3, 15, 17, 11,  Малешево  31, 29, 25, 23, 16, 17, 27, 18, 20,  Малешевска  5, 7, 3, 1, 4,  Места  18, 25, 29, 18, 16, 17, 23, 31, 22, 19, 27, 26, 21, 24, 20,  Места  9, 3, 5, 2, 7, 11, 13, 4, 14, 6, 15, 1, 12,  Местност Армутлука,  Местност Папльо,  Местност Пенков Чифлик  Пом.С-Во, Жилище,  Местност Песока-Оранжерии,  Местност Песоко  Помпа,  Местност Под Черквата,  Местност Чуката,  Мир  30, 18, 5, 3,  Николай Петрини  6, 8,  Освобождение  5, 93, 68, 44, 29, 54, 72, 31, 25, 1, 102, 27, 70, 9, 56, 6, 106, 81, 60, 41, 40, 82, 15, 101, 21, Жилище, 46, 52, 30, 7, 50, 45, 64, 23, 74, 52, 39, 108, 85, 84, 76, 25, 42, 15, 48, 66, 35, 54, 100, 37, 9, 32, 52, 98, 58, 62,  Осогово  22, 42, 36, 32, 28, 24, 30, 34, 20, 38, 40, 18, 26,  Осогово  27, 16, 12, 21, 10, 23, 19, 14, 31, 15, 33, 17, 25, 9, 9,  Панайот Волов  16, 8, 5, 2, 9, 5, 17, 20, 19, 18, 13, 12, 4, 24, 7, 8, 2, 18, 9, 26, 20, 3, 16, 11, 1, 12, 12, 22,  Панорамен Път  32а,  Патриарх Евтимий  12, 7, 5, 10, 8, 3,  Пенков Чифлик,  Пеньо Пенев  2, 1, 4, 5, 6, 3,  Пи №04279.628.459.1,  Пи№04279.628.394,  Кв.12,  Питу Гули  4, 3, 7, 5, 1, 11, 9,  Под Черквата,  Полковник Димов  3, 21, 4,  Прогрес  13, 8, 9, 1, 19, 17, 2, 10, 10, 6, 6, 18, 5, 14, 16, 12, 3, 14, 4, 12,  Р-Н Стопански Двор  22, 21, 3,  Радецки  1, 4, 5, 3,  Райко Жинзифов  10а, 10, 18, 8, 22, 20, 12, 16, 14, 6, 24, 4, 2, 26,  Св. Димитър Солунски  12, 18, Ж.П.Район, 149, 16, 17,  Славянска  15, 33, 48, 44, 42, 19, 27, 44 Зж 1, 21, 37, 35, 29, 50, 23, 31, 24, 25, 56,  Солунските Атентатори  1, 8, 4, 8, 3, 12, 5, 7, 10, 2,  Старо Струмско  12, 2, 4,  Стефан Стамболов  13,  Стопански Двор  13,  Струмско Център  Помпа За Напояване, Сграда, Кафе, Читалище, Жилище, Павилион, Жилище,  Тодор Александров  47, 49, 56, 49,  Тодор Каблешков  8, 3, 4, 6, 1, 7,  Трифон Кунев  3, 3,  Ул. Кресна И Ул. Освобождение,  УПИ XII-4838,  Кв.8,  Христо Ботев  Фурна,    149,    Помпа За Напояване

На 17.10.2019 Г. /08:15 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Крали Марко  1, 4,  Тодор Александров  45, 47, 44,  Цар Иван Шишман  22

На 18.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   04279.629.76,  Антон Чехов  1,  Броди  22, 24, 20, 24,  Броди  Гараж, 22, 12, 2, 18 В, 20, С/У Бл.14, Гараж, 4, Работилница, 16, 14, 18, 10, 14, 12, 16, 18, 8, 18,  Броди  10, 28а, Гараж, 24, 32, 34, 16, 24, 20, 36, 22, 18, 26, 12, 28, Жилище, 30,  Броди  8, 6, 4, 2,  Кв.26,  УПИ Іі-9114, УПИ Ііі-9115, 9116,  Местност Опитно Поле  Помпа За Напояване,  Местност Пенков Чифлик  Контролно Диагностичен Пунк-Вр,  Местност Шейница  Селскостопанска Постройка, Ш.24,  Огражден  7, 17, 11, 13, 15, 9,  Освобождение  36, 10, 4, 8, 2,  Освобождение  1,  Пейо К.Яворов  16 Автокъща, 2б,  Сергей Румянцев  2,  Струга  Магазин   2, 1,  Струга  1, 5, 3,  Струма  2, Павилион, 9, 15, 21, 23, 11, 17, 19,  Струма  2, 1,  Струмско Център,  Струмско Център  30, 29,  Струмско Център  2, 3, 1, 4,  Струмско Център,  Струмско Център  Гараж,  Трудолюбие  5, 3,  УПИ-XIV Иупи-XxI Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана На,  Цар Самуил  7,  Чавдар  8,  Шейница-Ш.24  34,  Яне Сандански  2,  Яне Сандански  15, 11, 1,  Яне Сандански  3, 5, 5, 3, 2д, 2 2, 2 2,  Яне Сандански  1, 19, 7, 3,  Яне Сандански  1, 3,  Яне Сандански  5,    Магазин И Склад За Промишлени, Жилищна Сграда

На 19.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Благоевград:   Битоля,  Броди  Срещу Блок 36,  Броди  40, 40, Магазин, 44, Гараж, 42, 42,  Перелик  62,  Пи №04279.629.114,  Струма  17,  Струмско Център  7, 9, 11, 9, Жилище, 15, 15, 15, 13, 16, 14, Гараж, 6, 10, С/У Бл.13,  Струмско Център  Гараж, Услуги,  Струмско Център  Гараж, 10, 18, 11, 18, Между Бл.17 И 16, 19, 8, 19, 17, 30, Гараж, 14, 15, 16, 6,  Струмско Център  7, 26, 15, 15, Гараж, Жилище, 11, 5, 9, 5, 6, 8, 6,  Струмско Център  3,  Струмско Център  28, 26, 28б, 25, 27, 30,  Струмско Център  22, 20, 22, 21,  Струмско Център  12, 10, 13, 12, 11,  Трудолюбие  7,  УПИ-XIV Иупи-XxI Идентификатор №04279 629 129 Кв По Плана На,  Яне Сандански  9, 7, 7, 11,  Яне Сандански  Гараж, 15, 3, 5, 1, 21, 21, 19, До Бр.21, 23, 7, 12, Гараж

Община Гоце Делчев

На 15.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 09:00 – 16:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Абланица,  Общ. Хаджидимово:   000792,  072015,  595,  Александър Стамболийски  7, 8, 2, 3, 10, 19, 12, 5, 11, 6, 17, 13, 25, 31, 24,  Анещи Узунов  16, 13, 22, 23, 10, 7, 5, 18, 12, 21, 8, 2, 19, 14, 20, 3, 6, 17, 11, 1, 9, 4, 29, 33, 26, 31, 28, 24, 27, 25, 30, 10, 34,  Асен Джикаров  4, 6, 3, 1, 8, 10, 11,  Балтачица  3, 2, 9, 1, 7, 6, 4, 3, 5, 8, 13, 2, 52, 14, 33, 25, 51, 19, 37, 16, 43, 41, 45, 35, 17, 21, 12, 10, 49, 31, 23, 27, 15, 39, 28,  Бузлуджа  3, 5, 10, 6, 4, 8, 2, 7, 12, 16, 9, 18, 3, 2, 10, 14,  Васил Левски  22, 13, 11, 4, 14, 20, 8, 26, 7, 16, 6, 12, 10, 15, 17, 1, 30, 34, 26, 15, 28, 11,  Вела Пеева  6, 11, 5, 3, 7, 9, 8, 4, 6, 14, 2, 1, 12,  Даме Груев  1, 11, 17, 20, 14, 16, 25, 13, 2, 19, 4, 21, 6, 3, 10, 8, 11, 5, 12, 7, 15,  Димо Хаджидимов  1, 20, 9, 7, 16, 5, 8, 10, 2, 19, 6, 4, 3, 12, 11, 15, 14, 1,  Драма  25, 6, 18, 13, 12, 1, 11, 8, 3, 7, 14, 5, 22, 20, 15, 4, 19, 9, 2, 21, 25, 21, 23, 31, 27,  Дунав  7, 6, 11, 17, 4, 15, 14, 3, 8, 9, 15, 10, 12, 19, 5, 10, 2, 13, 20, 1, 16, 28, 25, 23, 6, 11, 27, 18, 4, 11,  Елин Пелин  25, 3, 9, 13, Тп-4, 41, 39, 23, 21, 28, 51, 42, 50, 49, 10, 12, 17, 44, 24, 34, 6, 35, 13, 26, 16, 43, 22, Тп-1, 37, 19, 20, 18, 23, 38, 67, 55, 8, 5, 53, 33а, 41, 59, 30, 29, 21, 33, 39, 45, 15, 4, 46, 76, 56, 65, 69, 64, 70, 5, 45, 77, 91, 52, 68, 58, 66, 82, 62, 79, 78, 13, 80, 83, 81, Тп-2, 59, 73, Тп-3, 71, 48, 10, 1, 7, 5, 70, 32,  Илезица  1,  Йордан Йовков  1, 2, 7, 8, 14, 6, 10, 4, 3,  Кавала  1, 6, 5, 22, 32, 17, 14, 20, 30, 18, 4, 9, 7, 8, 2, 12, 3, 13, 24, 21, 26, 16, 22,  Кирил И Методий  1, 4, 5, 7,  Кокиче  4, 1, 2, 7, 18, 6, 8, 1, 10, 16, 24, 5, 26, 32, 28, 12, 22, 4, 14, 13,  Крали Марко  1, 6, 4, 2, 3,  Ленища,  М. Ленища,  Места  12, 1, 2, 6, 4, 10, 3, 8, 14,  Местност Вельов Рид  Помпена Станция, Ханче,  Местност Лозята  Времянка,  Местност Шатора  Стопанска Постройка,  Неврокоп  1, 34, 4, 16, 20, 23, 10, 18, 33, 19, 5, 7, 17, 28, 6, 11, 2, 13, 12, 24, 27, 1, 26, 5,  Неуточнен Адрес  Поща,  Октомври  15, 10, 12, 2, 31, 24, 14, 16, 19, 17, 33, 27, 8, 5, 9, 23, 25, 18, 11, 6, 4, 29, 7,  Орфей  7, 1, 2, 16, 6, 10, 8, 3, 13, 5, 9, 20,  Отец Паисий  21, 52, 14, 17, 27, 12, 23, 19, 25, 18, 15, 9, 6, 7, 8, 3, 5, 1, 10,  П.Р.Славейков  6, 8, 5, 4, 7, 3, 2,  Пи -778,  Площада  Магазин, 2а, Клуб, Павилион,  Победа  1, 2, 4,  Разпът,  Родопа  8, 9, 10, 3,  С. Абланица,  Имот 000517,  Свилен Русев  8, 2, 1, 3, 9, 7, 4, 10, 13, 18, 12,  Свобода  8, 5, 6, 3, 2, 1,  Селище  4,  Славянка  10, 3, 8, 7, 1, 13, 9, 6, 17, 5, 4, 13,  Славянска  15,  Слатина,  Стопански Двор  Времянка, Офис, Шивашки Цех, Помпена Станция,  Теменуга  2,  Тодор Паница  4, 9, 11, 3, 6, 15, 10, 12, 2, 8,  Тридесет И Пета  15, 17, 2, 4, 3, 1, 11, 6, 5, 1, 13, 14, 6,  Тридесет И Шеста  6, 9, 15, 6, 30, 10, 1, 20, 2, 2,  Тъпане,  УПИ Іі,  Кв.44,  Христо Ботев  16, 21, 15, 11, 10, 5, 16, 8, 22, 25, 17, 7, 13, 23, 6, 19, 1, 18, 2,  Чавдар Войвода  2, 3, 10, 17, 4, 15, 6, 13, 12, 18, 11, 5, 1, 7, 8, 9, 12,  Чешмите,  Юрий Гагарин  2, 12, 4, 9, 10, 13, 5, 6, 1,    0

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч./ –  Гоце Делчев:   Kурортен Kомплекс  Попови Ливади  Вила, Почивна База

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 09:00 – 16:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч.; 14:30 – 15:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Рибново:   000317,  Землището На С. Рибново,  048031,  Ііі-966,  Кв.56,  Втора  8, 11, 1, 7, 9, 13, 3,  Върбиците,  Двадесет И Втора  4, 5а, 2, 10, 1, 8, 12, 14а, 14, 1а, 5, 7, 6, 7а,  Двадесет И Девета  1, 2, 5, 7, 4, 6, 8, 3, 12, 9,  Двадесет И Осем  6, 5, 9, 12, 7,  Двадесет И Пета  2, 4, 7, 6, 5, 8, 1, 4,  Двадесет И Първа  6, 1, 3, 10, 5, 2, 4, 14, 12, 14а, 8,  Двадесет И Седем  4, 8, 9, 15, 17, 11, 1, 10, 13, 5, 3, 2, 6, 7, 4, 14,  Двадесет И Трета  2, 1, 4, 8, 6, 9, 7, 3, 6, 6,  Двадесет И Четвърта  2, 3, 5, 1,  Двадесет И Шеста  1, 23, 15, 14, 16, 4, 27, 26, 20, 12, 13, 21, 29, 17, 25,  Двадесета  5, 1, 2, 8а, 6, 8, 3, 4,  Дванадесета  10, 17, 1, 3, 13, 15, 2, 9, 4, 12, 8, 10, 17, 14, 6, 7, 24, 19, 11,  Девета  1, 6, 3a, 5, 7a, 4, 3, 7, 8, 9,  Деветнадесета  2, 8, 5, 7, 3, 6, 1, 4,  Десета  6, 12a, 2, 5, 12, 6а, 8, 4, 10, 20, 14, 7, 30, 26, 5, 28, 9, 11, 13, 18a, 17, 1, 16,  Единадесета  11, 12, 5, 8, 16, 1, 3, 2, 4,  Ливаде,  М. Бърдо  3, 5, 4, 12, 14, 11, 8, 7, 9,  М.Плевнето  13, 3, 14, 21а, 27, 15, 9, 12, 22, 26, 8а, 6, 4, 1, 21, 28, 19, 2, 8, 17, 11, 5, 23, 20, 30, 18, 16,  М.Селища  2, 10, 3, 2, 7, 1, 11,  М.Снесеното  6, 8, 4, 5, 1,  М.Тръне  1, 2, 4, 3, 5,  Местност Бърдо  5,  Неуточнен Адрес  Центъра, Поща, В Началото На Селото В Ляво,  Осемнадесета  9, 2, 5, 1, 3, 6, 4, 7, 11а, 13а, 11, 9а, 13, 10, 8, 20, 17а, 14, 29, 12, 25а, 16а, 27, 21, 24, 15, 33, 17, 25, 18, 31, 23, 16а,  Осма  11, 9, 16, 15, 10, 4, 6, 8, 17, 18, 2a, 2, 13, 7, 14, 12, 1a, 5, 11a,  Пета  5, 6, 11, 23, 19, 16, 3, 20, 21, 4, 1, 8, 17, 9, 18, 2, 15, 7, 10,  Петнадесета  5, 21, 4, 3, 18, 17, 5, 7, 29, 15, 37, 30, 16, 1, 8, 10, 9, 27, 19, 12, 38, 31, 36, 47, 2, 6, 26, 33, 13,  Първа  35a, 27, 64, 48а, 39, 41, 54, 46, 47a, 43a, 58, 28, 45, 40, 50, 37, 33 А, 48, 52, 35, 37a, 31, 62, 29, 29а, 46б, 42, 39a, 33, 49, 43, 46а, 60, 31а, 44, 58a, 50а, 92, 100, 83, 73, 59, 104, 97, 99, 98, 72, 82, 74, 55, 53, 45, 75, 68а, 86, 101, 67, 63, 1, 51, 58, 80, 108, 69, 71, 45a, 64, 70, 65, 61, 76, 14, 1, 17, 8а, 35, 38, 7, 1 А, 2, 13, 22, 36, 30, 6, 18, 12, 34, 11, 14, 28, 4, 3, 5, 16, 26, 8, 10, 1а, 32, 9, 19,  Седемнадесета  9, 16, 20, 18, 12, 15, 2, 3, 8, 11, 9, 19, 5, 6, 4, 17, 14, 22, 13, 17а,  Седма  1, 7, 8, 32, 12, 26, 6, 17, 9, 36, 22, 16, 11, 21, 34, 3, 25, 19, 4, 38, 30, 28, 29, 5, 2, 13, 7, 1, 2, 28,  Трета  4, 17, 9, 2, 6, 7, 3,  Тридесет И Първа  6,  Тридесета  12, 5, 13, 7, 27, 1, 3, 24,  Тринадесета  23, 11, 10, 36, 20, 18, 15, 1, 16, 9, 38, 7, 26, 22, 21, 30, 34, 17, 6, 2, 13, 19, 5a, 24, 12, 5, 8, 28, 4, 15а, 14, 27, 3, 32, 25,  Четвърта  12, 4, 4, 6, 12, 8, 3, 1, 2,  Четиринадесета  2, 1, 10, 2а, 13, 4, 5, 6, 8, 6a, 17, 3,  Шеста  6, 15, 10, 9, 11, 4, 2, 5, 13, 1, 3, 8,  Шестнадесета  23, 1, 12, 19, 9, 15, 25, 11а, 3, 8, 5, 7, 6, 10, 13, 11, 21, 4, 2,    4, 9, 10, 6, 6б, 3, 2, 6а

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч.; 14:30 – 15:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Ковачевица:   Кв.23,  УПИ ІV

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 09:30 – 10:00 Ч.; 14:30 – 15:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Осиково,  Общ. Гърмен:   1

На 14.10.2019 Г. /10:00 – 11:00 Ч./ –  Гоце Делчев:   Гоце Делчев,  Местност Мочура

На 14.10.2019 Г. /10:00 – 11:00 Ч./ –  Копривлен:   024015,  585 Кв.3,  Бачо Киро  19, 10, 7, 46, 9, 17, 5, 21, 3, 25, 27, 20, 24,  Васил Левски  11а, 13, 2, 5, 7, 10, 3, 9, 1, 11, 4, 8,  Драва  6, 3, 7, 10, 5, 24, 1, 8,  Драма  7, 9, 13, 21, 17, 27, 25, 3-5, 26, 11, 2, 36,  Илинден  8,  Мрамора  21, 17, 19, 40, 22, 25, 43, 29, 27, 33, 32, 35, 15, 34, 23, 24, 42, 31, 37, 3, 13, 9, 2, 14, 5, 8, 10, 7, 6, 18,  Неуточнен Адрес  Цех За Обработка На Мрамор, Цех За Преработка На Мрамор, Поща, Стадиона,  Освобождение  8, 13, 11, 1, 3, 9, 4, 19, 2, 17, 23, 6, 5, 7,  Петър Берон  7, 6, 9,  Първи Май  10, 16, 14, 9, 7, 1, 5, 12, 8, 2,  Славянска  11, 10, 13, 7, 6, 18, 30-32, 15, 14, 5, 20, 16, 9, 17, 2, 4, 8, 6, 3, 1, 12,  Тодор Паница  30, 26, 20, 32, 28,  Хан Аспарух  15, 11, 17, 9, 10, 13, 8, 4, 6, 19, 1, 7, 2, 9, 4,  Цар Калоян  9, 7, 5, 3, 4, 1,  Цар Симеон  1, 15, 7, 13, 17, 10, 5, 11, 2,  Шипка  13, 14, 17, 15, 16, 18, 10, 2, 1, 8, 7, 4, 12, 9, 6,  Яне Сандански  14, 7, 2, 12, 17, 13, 26, 40, 23, 20, 10, 1, 24, 30, 8, 36, 28, 4, 18, 15, 6, 22, 3, 11,    Тп3, Тп5, Тото Пункт

На 14.10.2019 Г. /10:00 – 11:00 Ч./ –  Хаджидимово:   VIII,  І-319,  Кв.81,  Акация  1,  Ангел Кънчев  6,  Баба Тонка  12,  Бачо Киро  8, 1, 2, 4, 3,  Васил Левски  11, 16, 13, 24, 3, 5, 6, 10, 4, 2, 1, 12, 6, 9, 1, 4, 26, 8,  Георги Бенковски  3, 17, 7, 9, 13, 11, 1, 14, 15, 4, 10, 5,  Гоце Делчев  30, 26, 28, 19, 21, 13, 20, 15, 18, 22, 17, 16а, 11, 16,  Димо Хаджидимов  40, 46, 20 А, 9, 39, 40, 46, 49, 64, 66, 62, 30, 49, 46, 60, 34, 56, 45, 70, 32, 48, 54, 20, 44, 10, 47, 68, 38,  Иван Вазов  2,  Илинденци  48, 24, 37, 36, 5, 1, 19, 31, 20, 18, 28, 12, 88, 16, 8, 14, 22, 10, 38, 29, 32, 26, 17, 23, 2, 3, 39, 50, 4, 41, 44, 43, 48, 46, 42,  Кирил И Методий  13, 1, 2, 3,  Климент Охридски  52, 73, 48, 98, 9, 59, 37, 47, 60, 35, 77, 30, 54, 32, 43, 46, 67, 24, 51,,, 57, 42, 53, 41, 84, 28, 66, 72, 69, 50, 75, 65, 26, 20, 11, 5, 68, 17, 18, 9, 12, 19, 6, 23, 21, 21, 3, 8, 25, 7, 10, 16, 15, 6, 22,  Македония  52, 54, 52, 15, 64, 18, 28, 3, 6, 14, 22, 20, 60, 2, 12, 19, 7, 13, 9, 1, 4, 10, 8, 53, 29, 35, 40, 34, 32, 47, 42, 23, 46, 37, 48, 39, 14, 33, 31, 36, 35, 21, 42, 33, 23, 30,  Места  18, 21, 32, 16, 28, 17, 10, 7, 33 Камера, 1, 14, 24, 15, 22, 25, 13, 35, 12, 27, 36, 45, 34, 37, 31, 26, 23, 35,  Местност Савака  Помпа,  Местност Свети Димитър  Пресевна,  Местност Тумбата  8, 3 Жилище, 3,,, 2, 5, 9, 8,  Младост  52, 17, 4, 25, 48, 38, 30, 1, 32, 23, 40, 19, 3, 43, 7, 50, 33, 39, 11, 28, 31, 34, 8, 35, 10, 12, 3, 9, 24, 6, 18, 20, 1, 5, 4, 48, 13, 17, 42, 1, 25, 7, 26, 22, 16, 8,  Неуточнен Адрес  Градски Стадион,  Опълченска  7,  Ореляк  9, 7, 10, 2, 16, 8, 8, 2, 6, 11, 18, 3, 12, 4, 18,  Отец Паисий  8, 11, 10, 12, 5, 4, 7,  Пейо Яворов  13, 14, 11, 15,  Св.Димитър  34-36, 9, 12, 4, 14, 21,  Свети Георги  8, 1,  Свети Димитър  82, 26, 11, 5, 6, 8, 7, 1, 21, 10, 2, 16, 24, 17, 19,  Спартак  27, 29, 45, 26, 28, 15, 23, 18, 17, 14, 4, 60, 16, 21а, 70, 19, 3, 12, 1, 6, 30 А, 22, 9, 20, 13, 11, 7, 47, 53, 21, 13, 43, 16, 45, 30, 47, 49, 34, 2, 32, 51, 38, 41, 36, 24, 37, 57, 35,  Средни Ливади,  Стопански Двор  Сушилня, Времянка, Постройка, Кравеферма,  Теменуга  1, 3, 5, 2,  Тодор Каблешков  2,  Трети  14, 83, Овчарник, 44, 71, 21, 39, 121, 49, 69, 36, 70, 7, 41, 114, 56, 92, 33, 40, 49a, 32, 57, 104, 108, 42,,, 47, 27, 112, 52, 37, 3, 74, 12, 9, 78, 22, 130, 73, 20, 34, 105, 62, 50, 54, 72, 25, 10, 102,    Тп3, От Тп3, Тп8, Тр2, От Тп6, Канцеларии, Тп6, Тп7, Тп6, Филиал

На 14.10.2019 Г. /16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 14:30 – 15:00 Ч./ –  Гоце Делчев:   Kурортен Kомплекс  Попови Ливади  Вила, Почивна База,  Гоце Делчев  73,  Местност Мочура  Свинарник, Сграда, Цех, Мтп,  Местност Сушица  Разсадник, Офис, Рибарник, Фургон, Помпа,  Пенковото,  Пенчо Славейков  21,  Преспа  3, 3,  Серес  2,  Симеон Радев  6,  Сушица

На 14.10.2019 Г. /16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 14:30 – 15:00 Ч./ –  Гърмен:   Вальовица,  Втора  21, 1, 24, 26, 27, 9, 30, 7, 35, 20, 10, 24, 14, 43, 36, 6, 4, 12, 1, 39, 3, 40, 42, 5, 8, 41, 15, 29, 2, 38, 13, 16, 26, 31,  Двадесет И Втора  4, 9, 6,  Двадесет И Девета  3, 2, 15, 27, 16, 18, 13, 12, 33, 11, 21, 5, 19, 7, 8, 35, 6, 9, 31, 1, 29, 14, 5,  Двадесет И Осма  7, 14, 16, 20, 18, 10а, 2, 10, 12, 4,  Двадесет И Пета  16, 5, 25, 14, 17, 7, 15, 13, 9, 11, 10, 4, 1, 3,  Двадесет И Първа  43, 35, 22, 21, 4, 18, 45, 39, 23, 16, 33, 29, 1, 21, 4, 11, 1, 6, 23, 9, 2, 10, 19, 5, 12, 15, 6, 3, 4,  Двадесет И Седма  2, 4, 1, 3, 24, 7, 6, 15, 4, 12, 13, 10, 19, 17, 5,  Двадесет И Трета  8, 1, 9, 7, 2, 6, 3, 7, 4,  Двадесет И Четвърта  3, 6, 3, 9, 7, 2, 16, 6,  Двадесет И Шеста  18, 4, 3, 17, 2, 5, 1, 6,  Двадесета  9, 15, 3, 13, 20, 11, 1, 17, 5,  Дванадесета  8, 2, 3, 13, 1, 4,  Девета  9, 3, 1, 5, 2, 7, 36, 25, 12, 18, 21, 20, 16, 34, 6, 26, 8, 17, 4, 11, 15, 10, 6,  Деветнадесета  12, 7, 5, 18, 4, 3, 8, 12, 9, 1, 20, 6,  Десета  33, 6, 11, 8, 17, 9, 3, 16, 12, 7, 18, 14, 2, 5, 47, 20, 49, 68, 78, 46, 50, 51, 66, 44, 29, 34, 72, 37, 22, 41, 32, 58, 43, 39, 60, 40, 23, 56, 62, 64, 52, 6, 36, 54, 38, 21, 19, 26, 45, 30,  Единадесета  9, 3, 4, 15, 7, 1, 5, 16, 13, 10, 14, 1а, 19, 23, 11, 21, 6,  Извън Регулацията  26, 2, Овчарник,  М. Маноле,  Пи-000490,  Неуточнен Адрес  Тп1, Археологически Резерват,  Осемнадесета  6, 13, 34, 9, 8, 5, 17, 20, 3, 14, 1, 7, 4, 2, 6, 9,  Осма  29, 15, 11, 17, 1, 13, 20, 25, 10, 21, 7, 16, 3, 18, 14, 5, 13, 21, 6, 8, 27,  Пета  13, 17, 2, 12, 5, 11, 19, 51,  Петнадесета  4, 2, 11, 16, 15, 6, 1, 7, 13, 9, 12, 56,  Площада  Поща,  Първа  7, 67, 22, 31, 20, 16, 13, 24, 5, 14, 8, 18, 6, 15, 28, 3, 26, 9, 32, 23, 38, 21, 40, 19, 1, 44, 32, 34, 22, 36, 81, 85, 56, 73, 62, 76, 65, 83, 64, 77, 60, 74, 66, 67, Павилион-Магазин, 70, 71, 35, 75, 1, 72, 61, 69, 78, 51, 19, 52, 33, 55, 29, 39, 47, 27, 10, 50, 43, 57, 61, 49, 63, 59, 37, 1, 25, 46, 35, 41,  Седемнадесета  7, 5, 3, 4, 10,  Седма  18, 30, 13, 32, 9, 11, 8, 24, 1, 5, 3, 12, 6, 4, 28, 16, 26, 28, 31, 13,  Ст 1 Кл Б  Тп Гърмен 6,  Ст 17 Кл А Тп Гърмен 2,  Суадживица,  Тальова Върба,  Трета  55, 43, 35, 45, 26, 34, 51, 37, 44, 76, 38, 47, 30, 33, 48, 52, 39, 32, 40, 53, 5, 3, 61, 59, 57, 55, 56, 48, 21, 19, 5, 10, 1, 7, 17, 29, 8, 15, 6, 12, 22, 11, 27, 9, 13, 2,  Тридесет И Втора  2,  Тридесет И Пета  2, 4, 8, 6,  Тридесет И Първа  3, 8, 6, 2, 4,  Тридесет И Трета  14, 4, 2, 10, 5, 7, 33, 6, 7, 5,  Тридесет И Четвърта  6, 20, 4, 109, 8, 3, 7, 1, 2,  Тридесет И Шеста  1,  Тридесета  1, 4, 3, 6,  Тринадесета  21, 9, 7, 5, 11, 20, 13, 2, 9,  Ценьов Тумба,  Четвърта  6, 5, 9, 1, 9,  Четиринадесета  32, 4, 3, 9,  Шеста  2, 7, 8, 10, 9, 4, 5, 6, 8, 8, 4, 2,  Шестнадесета  4, 3, 6, 2, 4, 9,  Шопарланка,    29, 33

На 14.10.2019 Г. /16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 14:30 – 15:00 Ч./ –  Дъбница:   055001,  Втора  4, 28, 32, 5, 30, 17, 9, 8, 24, 6, 20, 14, 22, 15, 2, 13, 1, 12, 7, 10, 16а, 26, 40, 16, 18, 3,  Двадесет И Пета  20, 19, 29, 12, 33, 23, 35, 5, 11, 2, 17, 21, 7, 16, 15, 18, 8, 14, 22, 37, 9, 25,  Двадесет И Седма  21, 13, 17, 3, 23, 11, 15, 9, 1, 5,  Двадесет И Четвърта  3, 7, 5,  Двадесет И Шеста  4, 6,  Двадесета  11,  Дванадесета  10,  Девета  19,  Десета  11,  Неуточнен Адрес  Тп1 Дъбница,  Пета  1,  Петнадесета  1, 10, 12, 13, 8,  Първа  1, 15, 19, 8, 11, 14, 17, 10, 12, 4, 6, 5, 3, 2,  Седемнадесета  10, 17, 15,  Стопански Двор  Свинарник, Склад И Работилница, Автоработилница, Склад, Офис, Работилница, Времянка,  Трета  1,  Тринадесета  5, 3, 7,  Четвърта  3, 13,  Четиринадесета  54, 5, 52, 50, 32, 39, 2, 6, 46, 20, 38, 16, 40, 1, 35, 79, 44, 31, 30, 48, 36, 17, 8, 29, 42, 43, 58, 4, 37, 34, 10, 3, 28, 18,  Шеста  14, 12, 1, 2, 6, 10, 9, 15, 11, 7, 17, 16, 4,  Шестнадесета  1, 2, 7, 3, 1, 5, 4,    Площад, 2, 1

На 14.10.2019 Г. /16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 14:30 – 15:00 Ч./ –  Копривлен:   Неуточнен Адрес  Овчарник

На 14.10.2019 Г. /16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 14:30 – 15:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Горно Дряново:   029032 – М.Дяново

На 14.10.2019 Г. /16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 14:30 – 15:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Дебрен:   033002,  19076-М. Шопарланка,  ІV-517,  Вакльовица,  Втора  1, 5, 8, 1а, 7, 11, 2, 10, 3, 18, 12, 1, 16, 6, 22, 9, 14, 4, 5, 21, 27a, 19, 35, 15, 25, 13, 33, 2, 23, 41, 17, 16, 31, 20, 29,  Двадесет И Втора  12, 5, 6, 9,  Двадесет И Осма  3,  Двадесет И Пета  9, 8,  Двадесет И Първа  5,  Двадесет И Седма  1, 12, 6,  Двадесет И Трета  15, 32, 7, 1, 44, 29,  Двадесет И Четвърта  3, 24, 6, 7,  Двадесета  35, 20, 6, 30, 1, 26, 14, 12, 24, 4, 28, 22, 16, 10, 2, 18, 3, 8, 7, 9, 36, 5,  Дванадесета  4, 13, 1, 16, 18, 1, 20, 27, 6, 15, 5, 3, 14, 10, 2, 7, 12, 9, 11,  Девета  15, 1, 5,  Деветнадесета  3, 1, 5, 7, 5, 15, 9, 3, 11, 1, 7, 13,  Десета  45, 31, 29, 25, 7, 35, 41, 27, 3, 23, 22, 2, 37, 17, 1, 11, 14, 39, 12, 24, 16, 5, 18, 19, 9, 15, 21, 13, 33,  Драча,  Единадесета  23, 20, 1, 14, 15, 6, 24, 2, 19, 11, 4, 26, 16, 21, 8, 17, 10,  Извън Регулация Пи 038014,  Корилово,  М. Решманица,  Местност Рашманица,  Неуточнен Адрес,  Осемнадесета  17, 13, 7, 9, 6, 14, 15, 4, 11, 10, 12, 5, 10, 3, 1, 4,  Осма  5, 18, 5, 13, 6, 4, 21, 12, 8, 20, 15, 24, 11, 19, 10, 2, 16, 9, 3, 17, 7,  Пета  33, 39, 8, 11, 15, 7, 25, 24, 20, 31, 29, 4, 14, 3, 30, 2, 22, 21, 19, 23, 5, 43, 6, 17, 1, 27, 16, 26, 13, 28, 18, 12, 10, 41, 37, 9,  Петнадесета  21, 16, 13, 15, 4, 17, 6, 1, 3, 18, 22, 9, 20, 7, 8, 11, 12, 2, 5, 26, 14, 24, 19, 10, 5,  Първа  67, 17, Автоработилница, 63, 33, 30, 61, 39, 55, 27, 48, 18а, 24, 43, 45, 41, 50, 1, 59, 49, 29, 46, 35, 44, 28, 37, 23, 34, 40, 52, 57, 53, 32, 36, 47, 51, 621, 25, 31, 26, 56, 38, 42, 22, 54, 20, 40, 19, 21, 8, 11, 7, 13, 18, 2, 14, 5, 17,,, 9, 10, 12, 15, 3, 6, 32, 1, 16, 4,  Решманица,  Седемнадесета  12, 3, 14, 6, 2, 10, 4, 8,  Седма  6, 1, 3, 5, 4, 8, 2,  Ст 18 Кл Б Тп Дебрен 2,  Ст 22 Кл В Тп Дебрен 2,  Ст 31 Кл А Тп Дебрен 2,  Ст 5 Кл Б Тп Дебрен 1,  Трета  31, 15, 1, 5, 21, 10, 18, 9, 2, 4, 27, 23, 14, 3, 12, 7, 19, 13, 8, 6, 11, 29, 18, 37, 49, 35, 10, 43, 45, 41, 31, 51, 33, 47,  Тринадесета  1, 26, 2, 3,  УПИ 5,  Чавдаров Кавак,  Четвърта  27, 1, 6, 4, 8, 2, 16, 31, 25, 40, 44, 5, 21, 39, 32, 33, 36, 35, 17, 3, 19, 30, 20, 22, 1, 37, 18, 38, 42, 13, 14, 34, 15, 11, 9, 12, 10, 16, 24, 29, 26, 28, 23,  Четиринадесета  32, 17, 15, 6, 14, 18, 7, 13, 2, 10, 30, 24, 3, 5, 4, 8, 26, 22, 20, 11, 16, 28, 19, 9, 12, 1, 6,  Чорбаджика,  Шеста  42, 46, 17, 40, 50, 44, 48, 38, 52, 22, 26, 15, 24, 34, 13, 18, 16, 2, 28, 36, 4, 3, 30, 6, 12, 20, 32, 14, 10, 8, 58, 56, 54,  Шестнадесета  9, 13, 14, 26, 10, 16, 4, 20, 34, 6, 17, 5, 19, 18, 22, 8, 24, 12, 2, 11, 21, 28, 15, 7, 3, 1, 23, 3, 1,  Шопарланката,    51, 1, Тп2, 3

На 14.10.2019 Г. /16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 14:30 – 15:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Лещен:   УПИ II – 273,  УПИ II,  Пи №271,  Кв.19,  УПИ VI,  Пи №269,  Кв.19,    Временно Строително Табло

На 14.10.2019 Г. /16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 14:30 – 15:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Марчево:   042004, 042005 – М. Самуилска Поляна,  047096 По Квс На С. Марчево  М. Пъдарка,  Голек,  Канина,  Курорт Огняновски Минерални Бани,  Ст 19 Тп Марчево 2

На 14.10.2019 Г. /16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 14:30 – 15:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Огняново,  Общ. Гърмен:   034075,  ||-42,  Кв.3  М. Банята,  Благой Матеров  1, 5, 2, 10, 15, 16, 11, 6, 12, 18, 13, 22, 17, 20, 7, 8, 21,  Втора  1a, 1, 2,  Горни Бани  Сграда, 9, 1, 10, Преди База Апк, Почивна Станция, 1, Хотел, Времянка,  Двадесет И Втора  3, 1, 4, 4, 16,  Двадесет И Девета  11, 7, 9, 29, 5, 6, 21, 17, 3, 13,  Двадесет И Осма  5, 28, 2, 4, 9, 3,  Двадесет И Пета  3, 4, 7, 6, 2, 8, 3, 12, 4, 10,  Двадесет И Първа  18, 17, 216, 8, 1, 19, 9, 4, 3, 13, 6, 44,  Двадесет И Седма  15, 14, 7, 13, 12, 9, 4, 5, 1, 2, 6, 8,  Двадесет И Трета  1, 3,  Двадесет И Четвърта  3, 7, 1, 8, 6,  Двадесет И Шеста  7, 4, 5, 27, 6, 21, 15, 9, 11, 12, 4, 18, 1, 20, 13, 14, 16,  Двадесета  6, 7, 8, 9, 12, 22, 3, 19, 4, 1, 10, 2, 18,  Дванадесета  6,  Деветнадесета  4, 5, 2, 8, 7, 6, 3, 11, 16, 13, 15, 17,  Димитър Кемалов  45, 49, 35, 12, 6, 8, 37, 10, 41, 43, 47, 39, 33, 31, 41,  Долни Бани  Ресторант, Времянка,  Иван Вазов  1, 28, 57, 29, 40, 5, 49, 45, 25, 10, 4, 13, 2, 19, 53 Кметство, 55, 17, 7, 41, 24, 11, 12, 26, 33, 21, 8, 14, 38, 9, 43, 3, 15, 42, 51, 31, 75, 1, 6, 63, 44, 46, 18, 50, 16, 27а, 27, 53, 32, 47, 48,  Кирил И Методий  10, 9, 2, 33, 17, 11, 21, 16, 35, 19, 28, Каравана, 7, 24, 30, 22, 37, 8, 12, 3, 27, 26, 18, 25,  Курбаня  1, 15,  Неуточнен Адрес  Градски Бани, Поща, Площад, Стълб №23,  Кл. В,  Тп3,  Осемнадесета  1, 8, 2, 3, 6, 7,  Отец Пайсий  26, 28, 24, 2, 3, 11, 10, 12, 14, 1, 15, 13, 9, 6, 7, 5, 19, 4,  Пета  2,  Петдесет  А,  Петнадесета  5, 3,  Първа  2, 8, 4, 14, 17, 13, 6,  11, 3, 19, 21, 15, 1,  Ст 2 Кл.В Тп Огняново 1,  Ст 23 Кл Б Тп Огняново 3,  Трета  5, 6, 7,  Тридесета  24, 1, 13, 2, 6, 4, 12, 15, 9, 3, 10, 20, 7, 11,  Четвърта  12, 14, 3, 8, 10,  Четиридесет И Първа  9, 2, 5, 1, 7, 3,  Шестнадесета  1

На 14.10.2019 Г. /16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:30 – 10:00 Ч.; 14:30 – 15:00 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Скребатно:   Над Селото- Оградите

На 15.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 09:00 – 16:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 09:00 – 16:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 09:00 – 16:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Боголин:   253,    Тп1

На 15.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Гърмен:   Маноле,  Местност Маноле

На 15.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Дъбница:   Двадесет И Втора  6, 16, 20, 8, 7, 10, 9, 12, 18,  Двадесет И Девета  3, 7, 2, 4, 5,  Двадесет И Осма  4, 1, 6, 2, 8, 10,  Двадесет И Пета  17,  Двадесет И Първа  1, 3 А, 4, 3, 6,  Двадесет И Трета  12, 8, 10, 5, 6, 7, 1, 4,  Двадесет И Шеста  3, 2,  Двадесета  9, 2, 8, 13, 3, 12, 11, 5, 1,  Дванадесета  8,  Девета  28, 24, 9, 22, 25, 34, 9, 20, 2, 1, 19, 8, 6, 16, 13, 12, 18, 7, 11, 14,  Деветнадесета  8, 5, 7, 4, 2, 3, 9,  Десета  5, 9, 14, 3, 7, 1, 2, 12, 13, 11,  Единадесета  8, 6, 3, 7, 5, 12, 10, 1, 12a, 4,  Кюприжик,  Неуточнен Адрес  Поща,  Осемнадесета  5a, 2, 9, 7, 21, 1, 17a, 20, 14, 19, 13, 12, 18, 8, 15, 11, 5, 17, 10, 4, 16, 22,  Осма  3, 2a, 8, 2, 8а, 4, 1,  Пета  4, 38, 28, 13, 5, 14, 7, 22, 2, 6, 30, 3, 1, 27, 11, 32, 19, 10, 36, 24, 34, 18, 42, 17, 26, 16, 15,  Петнадесета  14, 2, 3, 4,  Първа  7, 15, 8, 16, 31, 46, 1, 42, 27, 25, 32, 34, 22, 13, 36, 15, 29, 21, 23, 18, 33, 40, 35, 6, 8, 24, 38, 20,  Седемнадесета  2, 3, 11, 4, 9, 8, 6, 7,  Седма  9, 5, 13, 1, 11, 17,  Стопански Двор  Сграда, Цех,  Трета  10, 11, 24, 10, 8, 14, 21, 1, 3, 25, 18, 5, 13, 26, 19, 16, 20, 9, 23, 2, 28,  Четвърта  9а, 25, 6, 9, 4, 27, 18, 30, 38, 28, 44, 17, 13a, 32, 15, 12, 8, 7, 13, 1, 14, 5, 26, 31, 2, 34, 3, 42, 29, 36, 17, 34,  Шеста  20, 36, 39, 32, 37, 30, 23, 34, 22, 38, 29, 28, 25, 27, 21, 31, 26,  Шестнадесета  23, 9, 10, 15, 11, 13,    21, 1, 3, 2, 36, 28, 19, 4, 32

На 15.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Копривлен:   Неуточнен Адрес  Помпена Станция

На 15.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Блатска:   030023,  Местн. Бозукдермен,    Тп2, Тп1

На 15.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Долно Дряново:   УПИ-I,  Кв.30

На 15.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Крушево,  Общ. Гърмен:   Vі-138,  Кв.10,  Іх-108

На 15.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Ново Лески

На 15.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Ореше

На 15.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Теплен

На 15.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Хаджидимово:   Мержането

На 15.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Хвостяне:   28028,  УПИ-V,  Кв.2,    Тп1

На 15.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Гоце Делчев:   Местност Мочура

На 15.10.2019 Г. /09:00 – 12:30 Ч./ –  Брезница:   Антон Иванов  3, 9, 7, 6, 15, 10, 4, 11, 17,  Балийца  26, 24,  Барата  8,  Бело Море  3, 16, 4, 8, 9, 7, 4, 12, 5,  Васил Левски  3, 8, 2,  Гео Милев  6,  Кв. 84,  Крали Марко  7, 9,  Кушията  7,  Лозята  3,  Македония  4,  Неврокоп  7,  Неуточнен Адрес  Стопански Двор,  Отец Паисий  8,  Охрид  10, 18, 7, 4, 9, 5, 2,  Пейо К.Яворов  12,  Пирин  8, 1,  Речище  35, 29, 25, 17, 32, 24, 27, 10, 20, 31, 11, 40, 26, 13, 9, 22, Тп-2, 23, 33, 5, 15,  Ридът  27, 25, 22, 21, 23,  Синища  11,  Спас Белухов-Пането  11,  Стопански Двор,  Татарка  41, 39, 28, 50, 38, 26, 43, 16, 42, 37, 35, 24, 29, 49, 21, 34, 53, 51, 19, 4, 44, 43, 25, 18, 48, 44, 47, 41, 36,  Туфча  2,  Ушите,  Хан Аспарух  12, 11, 18, 2, 5, 14, 8, 13, 4, 17, 21, 9, 7, 3, 6, 16,  Христо Ботев  16, 16, 7, 9, 11

На 15.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Долно Дряново

На 15.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 09:00 – 16:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 09:00 – 16:30 Ч.; 16:00 – 16:30 Ч./ –  Крибул:   262,    Тп1

На 15.10.2019 Г. /10:30 – 15:30 Ч./ –  Лъжница:   029005  М. Голака,  Ал.Стамболийски  10, 9, 8, 5, 11, 1, 7, 3, 13, 2, 12, 18297, 18,  Атанас Тешовски  12, 15, 3, 7,  Горна Бара,  Лъжница  Поща,  Местност Дъбето  Стопанска Постройка,  Никола Вапцаров  29,  Опълченска  36, 13, 31, 28, 23, 12, 4, 11, 42, 10, 19, 16, 6, 26, 17, 15, 38, 24, 30, 40, 27, 22, 8, 20, 35, 18, 25, 14,  Ореляк  13, 4, 17, 1, 6, 11, 21, 3, 8, 10, 2, 15, 7, 9,  Партизани  13, 23, 19, 14, 17, 33, 15, 29,  Прогрес  7, 6,  Родопи  1, 3, 9, 5,  Сергей Румянцев  21, 10, 31, 8, 27, 29, 33, 23, 32, 17,  Стоян Войвода  15,  Христо Ботев  20, 12, 3, 5, 16, 15, 4, 10, 8, 1, 7, 9, 2, 11, 13, 6, 18, 17, 14,  Юрий Гагарин  3

На 16.10.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч./ –  Гоце Делчев:   Kурортен Kомплекс  Попови Ливади  Вила, Почивна База,  Местност Мочура

На 16.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Борово,  Общ. Гоце Делчев:   Балтовици,  Капсии,  Местност Капсии,  Местност Пенковото,    Стопански Двор

На 16.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Гоце Делчев:   Местност Мочура,  Местност Сушица  Стопанска Постройка, Офис, Времянка-Стопанска Постройка,  Панаирски Ливади  80, 126,  Пенковото

На 16.10.2019 Г. /09:30 – 15:00 Ч./ –  Гоце Делчев:   Гоце Делчев  73,  Местност Мочура  Мтп,  Пенчо Славейков  21,  Серес  2

На 16.10.2019 Г. /16:00 – 16:30 Ч./ –  Гоце Делчев:   Kурортен Kомплекс  Попови Ливади  Вила, Почивна База,  Гоце Делчев  73,  Местност Мочура,  Местност Мочура  Свинарник, Сграда, Цех, Мтп,  Местност Сушица  Разсадник, Офис, Рибарник, Фургон, Помпа,  Пенковото,  Пенчо Славейков  21,  Преспа  3, 3,  Серес  2,  Симеон Радев  6,  Сушица

На 16.10.2019 Г. /16:00 – 16:30 Ч./ –  Гърмен:   Вальовица,  Втора  21, 1, 24, 26, 27, 9, 30, 7, 35, 20, 10, 24, 14, 43, 36, 6, 4, 12, 1, 39, 3, 40, 42, 5, 8, 41, 15, 29, 2, 38, 13, 16, 26, 31,  Двадесет И Втора  4, 9, 6,  Двадесет И Девета  3, 2, 15, 27, 16, 18, 13, 12, 33, 11, 21, 5, 19, 7, 8, 35, 6, 9, 31, 1, 29, 14, 5,  Двадесет И Осма  7, 14, 16, 20, 18, 10а, 2, 10, 12, 4,  Двадесет И Пета  16, 5, 25, 14, 17, 7, 15, 13, 9, 11, 10, 4, 1, 3,  Двадесет И Първа  43, 35, 22, 21, 4, 18, 45, 39, 23, 16, 33, 29, 1, 21, 4, 11, 1, 6, 23, 9, 2, 10, 19, 5, 12, 15, 6, 3, 4,  Двадесет И Седма  2, 4, 1, 3, 24, 7, 6, 15, 4, 12, 13, 10, 19, 17, 5,  Двадесет И Трета  8, 1, 9, 7, 2, 6, 3, 7, 4,  Двадесет И Четвърта  3, 6, 3, 9, 7, 2, 16, 6,  Двадесет И Шеста  18, 4, 3, 17, 2, 5, 1, 6,  Двадесета  9, 15, 3, 13, 20, 11, 1, 17, 5,  Дванадесета  8, 2, 3, 13, 1, 4,  Девета  9, 3, 1, 5, 2, 7, 36, 25, 12, 18, 21, 20, 16, 34, 6, 26, 8, 17, 4, 11, 15, 10, 6,  Деветнадесета  12, 7, 5, 18, 4, 3, 8, 12, 9, 1, 20, 6,  Десета  33, 6, 11, 8, 17, 9, 3, 16, 12, 7, 18, 14, 2, 5, 47, 20, 49, 68, 78, 46, 50, 51, 66, 44, 29, 34, 72, 37, 22, 41, 32, 58, 43, 39, 60, 40, 23, 56, 62, 64, 52, 6, 36, 54, 38, 21, 19, 26, 45, 30,  Единадесета  9, 3, 4, 15, 7, 1, 5, 16, 13, 10, 14, 1а, 19, 23, 11, 21, 6,  Извън Регулацията  26, 2, Овчарник,  М. Маноле,  Пи-000490,  Маноле,  Местност Маноле,  Неуточнен Адрес  Тп1, Археологически Резерват,  Осемнадесета  6, 13, 34, 9, 8, 5, 17, 20, 3, 14, 1, 7, 4, 2, 6, 9,  Осма  29, 15, 11, 17, 1, 13, 20, 25, 10, 21, 7, 16, 3, 18, 14, 5, 13, 21, 6, 8, 27,  Пета  13, 17, 2, 12, 5, 11, 19, 51,  Петнадесета  4, 2, 11, 16, 15, 6, 1, 7, 13, 9, 12, 56,  Площада  Поща,  Първа  7, 67, 22, 31, 20, 16, 13, 24, 5, 14, 8, 18, 6, 15, 28, 3, 26, 9, 32, 23, 38, 21, 40, 19, 1, 44, 32, 34, 22, 36, 81, 85, 56, 73, 62, 76, 65, 83, 64, 77, 60, 74, 66, 67, Павилион-Магазин, 70, 71, 35, 75, 1, 72, 61, 69, 78, 51, 19, 52, 33, 55, 29, 39, 47, 27, 10, 50, 43, 57, 61, 49, 63, 59, 37, 1, 25, 46, 35, 41,  Седемнадесета  7, 5, 3, 4, 10,  Седма  18, 30, 13, 32, 9, 11, 8, 24, 1, 5, 3, 12, 6, 4, 28, 16, 26, 28, 31, 13,  Ст 1 Кл Б  Тп Гърмен 6,  Ст 17 Кл А Тп Гърмен 2,  Суадживица,  Тальова Върба,  Трета  55, 43, 35, 45, 26, 34, 51, 37, 44, 76, 38, 47, 30, 33, 48, 52, 39, 32, 40, 53, 5, 3, 61, 59, 57, 55, 56, 48, 21, 19, 5, 10, 1, 7, 17, 29, 8, 15, 6, 12, 22, 11, 27, 9, 13, 2,  Тридесет И Втора  2,  Тридесет И Пета  2, 4, 8, 6,  Тридесет И Първа  3, 8, 6, 2, 4,  Тридесет И Трета  14, 4, 2, 10, 5, 7, 33, 6, 7, 5,  Тридесет И Четвърта  6, 20, 4, 109, 8, 3, 7, 1, 2,  Тридесет И Шеста  1,  Тридесета  1, 4, 3, 6,  Тринадесета  21, 9, 7, 5, 11, 20, 13, 2, 9,  Ценьов Тумба,  Четвърта  6, 5, 9, 1, 9,  Четиринадесета  32, 4, 3, 9,  Шеста  2, 7, 8, 10, 9, 4, 5, 6, 8, 8, 4, 2,  Шестнадесета  4, 3, 6, 2, 4, 9,  Шопарланка,  ,    29, 33

На 16.10.2019 Г. /16:00 – 16:30 Ч./ –  Дъбница:   055001,  Втора  4, 28, 32, 5, 30, 17, 9, 8, 24, 6, 20, 14, 22, 15, 2, 13, 1, 12, 7, 10, 16а, 26, 40, 16, 18, 3,  Двадесет И Втора  6, 16, 20, 8, 7, 10, 9, 12, 18,  Двадесет И Девета  3, 7, 2, 4, 5,  Двадесет И Осма  4, 1, 6, 2, 8, 10,  Двадесет И Пета  17,  Двадесет И Пета  20, 19, 29, 12, 33, 23, 35, 5, 11, 2, 17, 21, 7, 16, 15, 18, 8, 14, 22, 37, 9, 25,  Двадесет И Първа  1, 3 А, 4, 3, 6,  Двадесет И Седма  21, 13, 17, 3, 23, 11, 15, 9, 1, 5,  Двадесет И Трета  12, 8, 10, 5, 6, 7, 1, 4,  Двадесет И Четвърта  3, 7, 5,  Двадесет И Шеста  3, 2,  Двадесет И Шеста  4, 6,  Двадесета  9, 2, 8, 13, 3, 12, 11, 5, 1,  Двадесета  11,  Дванадесета  8,  Дванадесета  10,  Девета  28, 24, 9, 22, 25, 34, 9, 20, 2, 1, 19, 8, 6, 16, 13, 12, 18, 7, 11, 14,  Девета  19,  Деветнадесета  8, 5, 7, 4, 2, 3, 9,  Десета  5, 9, 14, 3, 7, 1, 2, 12, 13, 11,  Десета  11,  Единадесета  8, 6, 3, 7, 5, 12, 10, 1, 12a, 4,  Кюприжик,  Неуточнен Адрес  Поща,  Неуточнен Адрес  Тп1 Дъбница,  Осемнадесета  5a, 2, 9, 7, 21, 1, 17a, 20, 14, 19, 13, 12, 18, 8, 15, 11, 5, 17, 10, 4, 16, 22,  Осма  3, 2a, 8, 2, 8а, 4, 1,  Пета  4, 38, 28, 13, 5, 14, 7, 22, 2, 6, 30, 3, 1, 27, 11, 32, 19, 10, 36, 24, 34, 18, 42, 17, 26, 16, 15,  Пета  1,  Петнадесета  14, 2, 3, 4,  Петнадесета  1, 10, 12, 13, 8,  Първа  7, 15, 8, 16, 31, 46, 1, 42, 27, 25, 32, 34, 22, 13, 36, 15, 29, 21, 23, 18, 33, 40, 35, 6, 8, 24, 38, 20,  Първа  1, 15, 19, 8, 11, 14, 17, 10, 12, 4, 6, 5, 3, 2,  Седемнадесета  2, 3, 11, 4, 9, 8, 6, 7,  Седемнадесета  10, 17, 15,  Седма  9, 5, 13, 1, 11, 17,  Стопански Двор  Сграда, Цех,  Стопански Двор  Свинарник, Склад И Работилница, Автоработилница, Склад, Офис, Работилница, Времянка,  Трета  10, 11, 24, 10, 8, 14, 21, 1, 3, 25, 18, 5, 13, 26, 19, 16, 20, 9, 23, 2, 28,  Трета  1,  Тринадесета  5, 3, 7,  Четвърта  9а, 25, 6, 9, 4, 27, 18, 30, 38, 28, 44, 17, 13a, 32, 15, 12, 8, 7, 13, 1, 14, 5, 26, 31, 2, 34, 3, 42, 29, 36, 17, 34,  Четвърта  3, 13,  Четиринадесета  54, 5, 52, 50, 32, 39, 2, 6, 46, 20, 38, 16, 40, 1, 35, 79, 44, 31, 30, 48, 36, 17, 8, 29, 42, 43, 58, 4, 37, 34, 10, 3, 28, 18,  Шеста  20, 36, 39, 32, 37, 30, 23, 34, 22, 38, 29, 28, 25, 27, 21, 31, 26,  Шеста  14, 12, 1, 2, 6, 10, 9, 15, 11, 7, 17, 16, 4,  Шестнадесета  23, 9, 10, 15, 11, 13,  Шестнадесета  1, 2, 7, 3, 1, 5, 4,    21, 1, 3, 2, 36, 28, 19, 4, 32,    Площад, 2, 1

На 16.10.2019 Г. /16:00 – 16:30 Ч./ –  Копривлен:   Неуточнен Адрес  Помпена Станция,  Неуточнен Адрес  Овчарник

На 17.10.2019 Г. /09:00 – 13:30 Ч./ –  Буково,  Общ. Гоце Делчев:   УПИ- ХVII-164,  Кв.11,  ХVі-246,  Кв.19

На 17.10.2019 Г. /11:30 – 16:30 Ч./ –  Буково,  Общ. Гоце Делчев:   Селището,  Хі-99, 131,  Кв.22,    Старото Село

Община Гърмен

На 16.10.2019 Г. /12:30 – 16:30 Ч./ –  Балдево:   УПИ VII-97,  Кв.9,  УПИ Ііі Кв.14,    Традиционен Събор

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Дъбница:   Втора  4, 28, 32, 5, 30, 17, 9, 8, 24, 6, 20, 14, 22, 15, 2, 13, 1, 12, 7, 10, 16а, 26, 40, 16, 18, 3,  Двадесет И Пета  20, 19, 29, 12, 33, 23, 35, 5, 11, 2, 17, 21, 7, 16, 15, 18, 8, 14, 22, 37, 9, 25,  Двадесет И Седма  21, 13, 17, 3, 23, 11, 15, 9, 1, 5,  Двадесет И Четвърта  3, 7, 5,  Двадесет И Шеста  4, 6,  Двадесета  11,  Дванадесета  10,  Девета  19,  Неуточнен Адрес  Тп1 Дъбница,  Пета  1,  Петнадесета  1, 10, 12, 13, 8,  Първа  1, 15, 19, 8, 11, 14, 17, 10, 12, 4, 6, 5, 3, 2,  Седемнадесета  10, 17, 15,  Трета  1,  Тринадесета  5, 3, 7,  Четвърта  3, 13,  Четиринадесета  54, 5, 52, 50, 32, 39, 2, 6, 46, 20, 38, 16, 40, 1, 35, 79, 44, 31, 30, 48, 36, 17, 8, 29, 42, 43, 58, 4, 37, 34, 10, 3, 28, 18,  Шеста  14, 12, 1, 2, 6, 10, 9, 15, 11, 7, 17, 16, 4,  Шестнадесета  2, 7, 3, 1, 5, 4,    Площад, 2, 1

На 16.10.2019 Г. /09:00 – 14:30 Ч./ –  Рибново:   000317,  Землището На С. Рибново,  Ііі-966,  Кв.56,  Върбиците,  Двадесет И Девета  1, 2, 5, 7, 4, 6, 8, 3, 12, 9,  Двадесет И Осем  6, 5, 9, 12, 7,  Двадесет И Седем  8, 9, 15, 17, 11, 1, 10, 13, 5, 3, 2, 6, 7, 4, 14,  Двадесет И Трета  6,  Двадесет И Шеста  1, 23, 15, 14, 16, 4, 27, 26, 20, 12, 13, 21, 29, 17, 25,  Двадесета  1, 2, 8а, 6, 8, 3, 4,  Дванадесета  10, 17,  Ливаде,  Неуточнен Адрес,  Осемнадесета  20, 17а, 14, 29, 12, 25а, 16а, 27, 21, 24, 15, 33, 17, 25, 18, 31, 23,  Петнадесета  21, 4, 3, 18, 17, 5, 7, 29, 15, 37, 30, 16, 1, 8, 10, 9, 27, 19, 12, 38, 31, 36, 47, 2, 6, 26, 33, 13,  Първа  83, 73, 59, 104, 97, 99, 98, 72, 82, 74, 55, 53, 45, 75, 68а, 86, 101, 67, 63, 1, 51, 58, 80, 108, 69, 71, 45a, 64, 70, 65, 61, 76, 14,  Седемнадесета  16, 20, 18, 12, 15, 2, 3, 8, 11, 9, 19, 5, 6, 4, 17, 14, 22, 13, 17а,  Тридесета  12, 5, 13, 7, 27, 1, 3, 24,  Четвърта  4,  Шестнадесета  23, 1, 12, 19, 9, 15, 25, 11а, 3, 8, 5, 7, 6, 10, 13, 11, 21, 4, 2

Община Кресна

На 15.10.2019 Г. /09:15 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Влахи:   Драколово

На 14.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 09:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Сенокос,  Общ. Симитли:   Вила

На 14.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Кресна:   Главен Път Е-79,  Македония  96,    1 Пътен Тунел На Главен Път Е79

На 14.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Крупник:   Главен Път Е-79  Бензиностанция

На 14.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Ощава:   54537.600.31.1,  Германци,  Местност Русенци,  Местност Станковица,    Къща, Тп2

На 14.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Сандански:   Цар Самуил  1

На 14.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /09:00 – 13:00 Ч./ –  Стара Кресна:   Местност Кулата,  УПИ I-17,  Кв.16,    УПИ III  Кв 11, Скз Стара Кресна

На 14.10.2019 Г. /09:30 – 16:30 Ч./ –  Ощава:   54537.600.31.1,  Местност Русенци,    Къща, Тп2

На 15.10.2019 Г. /09:15 – 10:30 Ч.; 09:15 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Крупник:   Извън Регулацията,  Кресненско Ханче,  Местност Кресненско Ханче

На 15.10.2019 Г. /09:15 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Кресна:   Александър Македонски  1,  Местност Кресненско Ханче  Ханче, Мотел Ресторант&Quot;Мерина&Quot;, Ресторант, Офис, Ресторант,  Местност Солунско Дере  Овчарник, Въглища, Гатер,  Ново Село  1

На 15.10.2019 Г. /09:15 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Сандански

На 15.10.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч./ –  Кресна:   Александър Македонски  1,  Местност Кресненско Ханче  Ханче, Мотел Ресторант Мерина, Ресторант,  Ново Село  1

Община Петрич

На 14.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 12:00 – 16:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Генерал Тодоров:   1

На 14.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 12:00 – 16:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Първомай,  Общ. Петрич:   Гоце Делчев  37,  Местност Чалтията  Автоработилница

На 14.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Беласица:   Акация  10, 11, 31, 5, 25, 33, 9, 27, 44, 21, 19, 7, 24, 22, 13, 12, 23, 17, 20, 14, 2, 1, 8, 6,  Александър Стамболийски  14,  Беласица  90, 92, 77, 94, 100, 104, 89, 83, 96, 85, 69, 31, 93, 67, 91, 84, 102, 88, 65, 86, 45, 71, 49, 47, 58, 55, 80, 61, 59, 62, 64, 74, 76, 43, 63, 78, 60, 57, 68, 38, 50, Поща, 33, 54, 36, 46, 27, 44, 26, 42, 25, 34, 48, 23, 31, 22, 28, 26, 24, 10, 13, 15, 107, 108,  Братя Миладинови  8, 2, 6,  Васил Левски  2, 1, 4, 8, 7, 6, 3, 6,  Георги Бенковски  14, 7, 12, 3, 11, 8, 6, 10, 5, 9, 4, 1, 2,  Гоце Делчев  6, 4, 7, 8, 3, 16, 14, 2, 18, 1, 12, 11,  Григор Пърличев  8, 10, 12, 6, 1,  Девети Май  15, 31, 25, 23, 20, 27, 30, 29, 21, 16, 22, 33, 17, 14, 19, 4, 15, 9, 8, 10, 11, 7,  Дермено  8, 5, 3, 6,  Динк Махле,  До Мтп Беласица,  Кестен  2, 1,  Кокиче  7, 9, 10, 12, 8, 3,  Крали Марко  1, 2,  Марковица  3, 10, 4, 6, 8, 12,  Местност Горни Парници  Жилище,  Митко Палаузов  4, 15, 10, 8, 2, 1, 11, 9, 20, 13, 22, 3, 7,  Мраморница  6, 4, 8, 11, 12, 7, 3, 2, 5, 9, 1,  Никола Некрасов  5, 3, 8, 6, 1, 4,  Осми Март  8, 4, 6, 2, 5, 9, 11, 7, 10, 3,  Паисий Хилендарски  7, 4, 6, 2, 1, 3, 5, 11, 9, 18, 51, 16, 33, 49, 53, 35, 21, 37, 47, 39, 14, 45, 23, 41, 31, 25,  Плиска  1, 4, 11, 2, 3, 8, 12, 7, 9, 6, 10,  Поляните,  Раславица  3, 4,  Стефан Караджа  3, 1, 4,  Струмешница  6, 9, 10, 4, 5, 15, 8,  Стълб От Вмрнн На Тп  Беласица – 3,  Стълб При Обекта,  УПИ-1,  Кв.27,  Хаджи Димитър  2, 35, 2, 4,  Хан Аспарух  14, 3, 5, 4, 6, 1, 9,  Христо Ботев  36, 8, 24, 25, 6, 4, 38, 29, 34, 32, 28, 30,  Цар Самуил  5, 2, 6, 3,  Цар Симеон  4,  Чавдар Войвода  4, 2, 1,  Чифлико,  Яне Сандански  1, 3, 5

На 14.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Габрене:   Аджийца,  Акация  10, 8, 1, 12, 5, 11, 7, 3, 6, 6,  Александър Матрасов  5, 1, 6, 3,  Буко,  Граничар  11, 9, 5, 7, 9, 3, 1,  Здравец  12, 20, 6, 4, 10, 11, 15, 14, 8, 16, 5, 2,  Иван Вазов  7, 14, 9, 11, 13,  Извън Регулацията  47, 53, 52, 44, 45, 36, 49, 8, 48, 50, 51, 34, 27, 33, 16, 12, 9, 30, 19, 24, 8, 29, 21, 23, 34, 7, 57, 10, 26, 15, 14, 40, 13, 41, 42, 36, 37, 35, 39, 53, 54, 55, 51,  Кокиче  7, 1, 2, 3, 5,  Комсомолска  13, 11, 12, 1, 5, 3, 8, 7, 9, 10, 6, 20, 22, 24,  Марена,  Местност  Марена  Сушилня,  Местност Буко  Помпа За Поливане, Помпа,  Местност Златарево  Магазин, Служба, Мотел, Каравана, Помпа, Кафе,  Мир  1, 4, 3, 2,  Митко Палаузов  14, 12,  Неуточнен Адрес  Поща,  Октомври  7, 11, 6, 10, 12, 8,  Освобождение  30, 32, 20, 18, 14, 29, 27, 23, 22, 25, 15, 19, 17, 28, 31, 16, 31, 4, 1, 12, 4, 8, 9, 3, 11, 10, 5, 7, 2, 13,  Отец Паисий  11, 15, 13, 12, 9, 14, 17, 12,  Прогрес  5, 6, 2, 3, 10, 4, 8, 7, 3,  Радецки  26, 28, 23, 24, 27, 14, 2, 11, 1, 9, 13, 6, 5, 8, 16, 15, 3, 23, 18,  Родина  25, 17, 18, 16, 7, 30, 14, 26, 24, 13, 15, 28, 4, 5, 12, 7, 8, 10, 3, 6, 9, 5, 2,  С. Габрене,  Общ. Петрич,  Пи 000486,  М.Осено,  Стопански Двор  Сграда,  Струмешница  4, 6, 10, 5,  Теменуга  3,  Тумба  22, 19, 20, 15, 13, 12, 11, 6, 7, 5, 18, 4, 16, 8, 3, 10, 9, 14, 20, 2,  УПИ 4 Кв 32,  УПИ ХII-19, Кв.5

На 14.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Долна Крушица:   Каръчкото,  Местност Златарево  Помп.Станция,  Местност Лъката  Бензиностанция

На 14.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Камена:   Воденицата,  Динко,    Местност &Quot;Нишанка&Quot;

На 14.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Ключ:   Ал.Стамболийски  29, 31, 27, 1, 26, 4, 21, 10, 24,  Альоша  4, 6, 30, 2, 9, 3, 33, 1, 31, 18, 10,  Антон Попов  4, 3, 1, 2,  Атанас Бубакяров  13, 6, 5, 12, 14, 24, 22, 23, 20, 14, 13, 17, 26, 30, 9, 7, 22, 27,  Беласица  18, 3, 19, 20, 8, 4, 7, 14, 1, 3, 9,  Ген.Скобелев  3, 1, 5, 2, 10, 8, 6,  Гергевче  5, 2, 3, 1,  Драмчов Кайнак  1,  Дружба  9, 12, 10, 16, 3, 11, 6, 7, 1, 8,  Иван Козарев  5, 5, 3, 6, 4, 2, 11, 9, 12, 15, 8, 7, 13, 1,  Иглика  1, 3, 2,  Извън Регулацията  2, 1, 4, 7, 43, 11, 6, 9, 4, 22, 25, 27, 24, 38, 17, 21, 20, 37, 41, 36, 43, 31, 42, 13, 35, 39, 14, 44, 18, 36, 43, 25,  Ил.Макариоплски  4, 10, 12, 6, 11, 1, 7, 3, 13, 5,  Илинден  18, 23, 21, 11, 5, 7, 16, 2, 8, 13, 19, 9, 6, 12, 6, 3, 2, 10, 1, 8, 13, 6,  Квартал 50  Заведение,  Кирил И Методий  Поща, 4, 5, 7, 6, 1,  Китка  23, 22, 15, 13, 11, 9, 20, 7, 9, 8, 10, 3, 6, 2, 12,  Климент Охридски  8, 5, 9, 5, 3, 6, 1,  Лозен  1, 5, 13,  Малчика  11, 3, 8, 10, 7, 13, 2, 9, 4, 1, 14, 8,  Местност Джаловец  Цех,  Местност Кайнако  Работилница,  Млада Гвардия  5, 16, 3, 2, 1, 7, 6, 6,  Наум Охридски  5,  Никола Вапцаров  1,  Подгорие  7, 5, 15, 22, 2, 23, 9, 5, 26, 2,  Равни Ниви,  Самуилова Крепост  5, 2, 4, 3, 5, 5,  Струмешница  2, 1,  Христо Смирненски  2, 3, 1, 12, 13, 10, 1,  Цар Самуил  16, 17, 5, 21, 2, 1, 3, 15, 6, 19, 8, 9, 39, 23, 18, 41, 20, 16, Цех, 37, 35, 42, 21, 22, 34, 23, 36, 45, 33, 47, 43, 35,  Черно Море  3, 7, 6, 8, 5, 1, 10, 12, 7, 10, 9, 14, 3,    Къща

На 14.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Коларово,  Общ. Петрич:   Антон Попов  15, 17, 13, 5, 3, 1, 30, 7, 18, 14, 24, 22, 10, 4, 20, 28, 8, 26, 2, 6,  Асен Златаров  9, 3, 11, 19, 21, 15, 6, 7, 13, 1, 8, 2, 4, 14,  Баларе,  Башчите,  Беласица  74, 69, 77, 92, 104, 89, 91, 80, 86, 32, 78, 106, 96, 98, 73, 102, 94, 75, 84, 72, 112, 100, 82, 63, 90, 76, 95, 47, 110, 70, 71, 59, 57, 65, 39, 58, 29, 32, 52, 42, 40, 56, 31, 38, 46, 44, 26, 33, 54, 48, 36, 51, 34, 35, 22, 30, 43, 41, 50, 45, 62, 37, 64, 14, 27, 12, 19, 21, 17, 2, 23, 5, 4, 7, 16, 11, 15, 8, 10, 1, 25, 3, 13, 9, 20, 6, 68, 53, 55, 66, 51, 57,  Брегалница  9, 8, 7, 1, 4, 3, 2, 5,  Бяло Море  15, 1, 18, 12,  Вела Пеева  28, 11, 30, 26, 22, 13, 34, 18, 3, 5, 1, 2, 10, 22, 9, 20, 7, 4, 6,  Високи Явори,  Владимир Заимов  19, 27, 8, 11, 25, 15, 9, 13, 23, 12, 21, 17, 14, 6, 10, 16, 3, 5, 4, 1, 2, 7,  Възраждане  7, 8, 6, 10, 3, 1, 2,  Гоце Делчев  4, 20, 11, 9, 14, 21, 3, 22, 19, 5, 17, 24, 2, 12, 16, 10, 7, 8, 13, 15, 1,  Гранит  4,  Двадесет И Трети Септември  4, 6, 10, 2,  Драва  2, 12, 13, 7, 8, 11, 6, 3, 4,  Еделвайс  2, 5,  Жданов  11, 8, 5, 3, 6, 7, 12, 4, 9, 14, 10,  Иван Вазов  5, 2, 6, 7, 3, 8, 13, 4,  Ильо Войвода  1, 6, 5, 3, 7, 2,  Калоян  5, 7, 1,  Кокиче  2, 4, 6,  Крайречна  3, 1, 4, 5, 2, 6,  Липите  20, 24, 19, 22, 18, 3, 11, 32, 30, 34, 31, 17, 25, 6, 10, 14, 4, 2, 16,  Любен Каравелов  8, 6, 10, 5, 2, 3, 2, 4, 1, 7,  Македония  7, 9, 3,  Малчика  2, 6, 14, 3, 15, 1, 10, 7, 12, 8, 9, 4, 13, 16, 11,  Марин Дол,  Местност Бахчите  Временно Строителство,  Местост Марковица  В Началото На Селото,  Митко Палаузов  4, 2,  Неуточнен Адрес  Усилвател Бац, Усилвател Бац,  Никола Вапцаров  14, 4, 8, 7, 16, 10, 15, 1, 13, 9, 5, 11, 3, 12, 6, 2,  Никола Парапунов  2, 11, 4, 9, 5, 3, 10, 7, 6, 1,  Огражден  9, 3, 6, 4, 1, 5, 8, 2, 5,  Одрин  1, 7, 2, 3, 5,  Октомври  33, 29, 42, 37, 48, 44, 40, 35, 38, 31, 36, 27, 18, 5, 9, 23, 26, 10, 2, 16, 11, 15, 7, 13, 22, 3, 24, 1, 12, 14, 8, 28, 21, 17, 30,  Отец Паисий  8, 21, 13, 27, 10, 9, 14, 2, 31, 23, 25, 11, 15, 33, 4, 6, 17, 29, 12, 1, 5, 3, 7,  Партизанска  6, 4, 2, 1,  Пейо Яворов  11, 3, 5, 14, 1, 8, 6, 10, 4, 9, 16, 11, 2, 12, 7,  Песоко,  Петър Берон  14, 17, 7, 8, 15, 1, 11, 2, 5, 18, 4, 6, 10, 12, 16, 3, 19, 9, 13,  Пирин  2, 8, 3, 10, 6, 9, 1, 5, 4, 7, 12,  Победа  10, 9, 14, 5, 16, 6, 7, 11, 4, 12, 17, 18, 2, 13, 19, 1, 3, 8, 1,  Подгорие  16, 14, 8, 1, 2, 9, 5, 12, 6, 3, 7, 10,  Просвета  12, 10, 1, 8, 2, 3, 9, 13, 4, 5, 11, 15, 6, 12, 7,  Първи Май  8, 3, 2, 6, 1, 4,  Радомир  5, 2, 1, 3,  Раковски  19, 17, 18, 15, 21, 16, 13, 12, 1, 21, 2, 10, 8, 6, 7, 4, 13, 19, 14,  С. Коларово,  М. Песоко,  Салют  6, 2,  Самуилова Кпепост  11, 2, 7, 9, 4, 3, 1,  Симеон Кавракиров  1, 4, 8, 6, 2, 14, 12, 10, 22, 16, 22,  Странджа  1, 7, 10, 8, 6, 11, 5, 2, 3, 9, 4,  Струмешница  2, 5, 6, 4, 1, 3,  Тодор Божиков  6, 4, 5, 10, 9, 14, 16, 7, 3, 1, 8, 2,  УПИ I  Ul 4,  Христо Смирненски  16, 10, 8, 4, 16, Поща, 4, 10, 6, 1, 2,  Цар Борис 1-Ви  11, 8, 1, 2, 4, 9, 5, 3, 12, 7,  Цар Самуил  13, 20, 1, 5, 2, 10, 4, 22, 11, 6, 9, 8, 18, 3, 7, 16, 14,  Чавдарка  1, 2

На 14.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   Айдарски Даб,  Айдарски Даб Иловица Пи 56126.149.27,  Атанас Лютвиев  23,  България  108, 153, 83, 60,  Джевезлъка,  Иваник-Калинска Чешма,  Княз Борис I  31,  Любен Каравелов  3,  Ляшница,  Места  22,  Местност Айран Бунар  Помпа,  Местност Бухото  Жилище, Помпа, Помпа За Напояване,  Местност Бяла Черква  Помпа За Напояване, Помпа,  Местност Джевезлъка  Жилище, Помпа, Помпа За Напояване, Цех,  Местност Зиче  Жилище, Жилище,  Местност Златарево  Бюро, Митница,  Местност Иваник  Свинарник, Сграда, Ханче, Помпа, Автобаза,  Местност Иваник Каринска Чешм,  Местност Иловица  Помпа,  Местност Конгоро  Сграда,  Местност Ляшница  Помпа,  Местност Омондрос,  Местност Пильови Орехи  Жилище,  Местност Тръстен  Жилище,  Полковник Дрангов  1,  Свети Георги  2а,  Хижа Беласица  Хижа

На 14.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Самуилово,  Общ. Петрич:   Васил Левски  10,  Самуилово,  УПИ 1 Кв. 31,  УПИ ІV-57,  Кв.18  (

На 14.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Скрът:   9-Ти Септември  11, 1, 2, 4, 8, 10, 7, 3, 6, 13, 5, 9,  Александър Стамболийски  2, 1, 3, 12, 10, 5, 8, 9, 7, 11,  Антон Попов  2, 4, 6, 7, 3, 5, 30, 31, 41, 38, 42, 39, 40, 36, 37, 45, 33, 35, 44, 30, 26, 32, 43, 20, 10, 11, 14, 27, 19, 29, 25, 18, 15, 5, 17, 26, 24, 23, 9, 22, 12, 1,  Бахчите,  Беласица  11, 13, 6, 4, 15, 13, 2, 4,  Бруч  22, 25, 23, 24,  Васил Левски  3, 4, 8, 14, 6, 7, 12, 10, 5, 13, 16, 31,  Воденицата  7, 2, 6, 5, 4, 1,  Георги Димитров  17, 35, 28, 55, 30, 52, 56, 24, 22, 37, 40, 31, 23, 48, 33, 46, 41, 39, 25, 44, 47, 54, 36, 42, 50, 26, 45, 38, 29, 43, 1, 7, 15, 11, 6, 10, 18, 3, 20, 5, 8, Поща, 13, 12, 16, 2, 14, 9,  Гоце Делчев  9, 10, 8, 1, 3, 6, 5, 2, 7, 4,  Димитър Ацев  2, 5, 1, 7, 2, 9, 5, 8, 13, 15, 6, 4, 17, 12, 19,  Доксаница,  Ефтим Дойчев  1, 8, 2, 13, 12, 7, 10, 9, 11, 19, 21, 17, 14,  Лозен  6, 8, 9, 1, 5, 3, 12, 10, 7, 16, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 12,  Младост  1, 2, 11, 9, 10, 4, 5, 6, 18, 14, 16,  Никола Й Вапцаров  3, 2, 3, 16, 1, 7, 5, 14, 4, 12, 6, 10,  Орището  23, 16, 19, 12, 17, 11, 21, 15,  Пейо К Яворов  2, 7, 8, 4, 4,  Площицата,  Първи Май  6, 4, 2, 8, 7,  Свобода  8, 3, 2, 14, 6, 12, 10, 7, 5,  Скрът,  Скрътска Комуна  1, 4, 3, 5, 6,  Струма  2, 3, 4, 1,  Тодор Божиков  4, 6, 10, 3, 8, 5, 1,  Тумба  8, 3, 2, 1, 6, 10, 18, 11, 16, 5, 7, 9, 9, 24, 15, 17,  Хан Крум  1, 9, 1, 8, 2, 7, 5, 10,  Христо Ботев  4, 6, 3, 7, 11, 2,  Христо Велев  2, 3, 11, 1, 19, 14, 5, 7, 13, 15, 12, 8, 16, 4, 17, 6,  Цар Самуил  4, 2, 5, 7, 12, 8, 6, 14, 3, 10, 4, 1,  Червена Звезда  2, 5

На 14.10.2019 Г. /08:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Яворница:   8-309 Кв 31,  Адалберт Антонов  13, 8, 15, 10, 11, 6, 3,  Васил Кънчев  2,  Васил Левски  2, 1, 4, 8, 3, 6, 14, 10, 13, 9, 17, 14, 15,  Георги Измирлиев  6, 5, 2, 1, 4, 8, 5, 20, 19, 15, 17, 18, 7, 13, 21,  Извън Регулацията  22, 43, 26, 13, 3, 35, 20, 12, 5, 25, 17, 21, 23, 11, 29, 26, 8, 24, 15, 9, 10, 7, 33, 6, 32, 19, 28, 32, 13, 36, 4, 7, 30, 42, 24, 31, 3, 33, 1, 29,  Изгрев  10, 3, 13, 12, 9, 17, 16, 8, 18, 4, 7, 14, 11, 6, 1, 1,  Комсомолска  7, 28, 26, 51, 49, 6, 12, 31, 24, 23, 16, 37, 49, 9, 27, 17, 5, 3, 41, 57, 43, 55, 39, 29, 42, 35, 15, 20, 11, 34, 25, 18, 53, 10,  Кузман Шапкаров  1, 6, 5, 3, 11, 12, 13, 18, 21, 17, 12, 26, 14, 19, 27, 25, 10, 22, 28, 31, 29, 15, 23, 33, 8, 18,  Любен Каравелов  12, 8, 15, 2, 1, 5, 10, 7, 3,  Местност Прогон  Цех,  Местност Самълък  Помпа,  Местност Сушилнята  Сушилня,  Освобождение  1, 5, 4, 1, 3, 11, 9,  Осогово  3, 7, 2, 9, 13, 11, 13, 16, 4, 15,  Панайот Волов  2, 8, 3, 1, 20, 13, 14, 15, 12, 16, 18, 11,  Пейо Яворов  5, 1, 3,  Победа  17, 30, 19, 38, 5, 39, 40, 37, 18, 28, 9, 41, 1, 3, 2, 7, 8, 23, 17, 11, 10, 12, 13, 1, 9, 16, 19, 20, 18, 6,  Прогон,  Саманлък,  Христо Ботев  15, 7, 6, 9, 5, 3, 10,  Христо Смирненски  6, 16, 4, 5, 2, 15, 13, 14, 12, 7, 1,    Имот №000418

На 14.10.2019 Г. /08:00 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:15 – 16:30 Ч./ –  Беласица:   Беласица  45, 71, 49, 47, 58, 55, 80, 61, 59, 62, 64, 74, 76, 43, 63, 78, 60, 57, 68,  Васил Левски  6,  Девети Май  4, 15, 9, 8, 10, 11, 7,  Мраморница  1,  Паисий Хилендарски  18, 51, 16, 33, 49, 53, 35, 21, 37, 47, 39, 14, 45, 23, 41, 31, 25,  Плиска  1, 4, 11, 2, 3, 8, 12, 7, 9, 6, 10,  Стефан Караджа  3, 1, 4,  Хаджи Димитър  35, 2, 4,  Хан Аспарух  14, 3, 5, 4, 6, 1, 9

На 14.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   Ал.Стамболийски  38, 36,  Александър Буйнов  11, 3, 7, 6, 1, 4, 5, 2, 9,  Баучер  2, 3, 4, 6, 8, 1, 12, 10, 5,  Битоля  8, 10, 10, 11, 1, 2, 9, 7, 8а, 3, 8, 6, 7, 5, 14, 10, 10, 4, 12, 11, 3,  България  24,  Бяло Море  6, 2, 4, 8, 5, 1, 3,  Васил Кънчев  29, 15, 19, 21, 31, 37, 27, 8, 23, 17, 35, 33, 25, 6,  Гоце Делчев  26, 34, 30, 16, 28, 14, 39, 22, 36, 41, 20, 32, 24, 38, 18,  Д-Р Асен Златаров  8,  Искър  4, 6, 2, 10, 8, 12, 2, 3, 7, 5, 9, 7, 11, 1,  Капитан Никола Парапанов  3, 24, 30, 24, Тото Пункт,  Княз Александър Батемберг  30, 4, 11, 6, 20, 24, 12, 21, 15, 16, 18, 7, 17, 10, 1, 9, 19, 32, 16, 26, 15, 24, 14, 23, 5, 9, 6, 3, 7, 28, 20, 8, 2, 22, 21,  Лазар Маджаров  40, 34, 38, 36,  Места  14, 11, 8,  Мусала  10, 13, 18, 18, 2, 20, 9, 20, 5, 6, 20, 6, 4, 3, 8, 14, 16, 11, 6, 12,  Полковник Дрангов  1, 1,  Полковник Дрангов  1,  Родопи  4, 2, 1,  Рокфелер  52,  Св.Св. Кирил И Методи  1, 15, 12, 13, 18,  Свобода  12, 23, 25, 12, 26, 32, 30, 14, 8, 28, 26, 10, 15, 17, 13, 11, 36, 33, 32, 17, 11, 16, 38, 19, 15, 27, 21, 24, 18, 22, 29, 20, 34, 38, 8, 16,  Серска  2,  Скопие  9, 5, 5, 10, 7, 8, 4, 9, 2, 1, 1, 2, 12, 16, 3, 14, 6, 11, 13,  Хан Аспарух  9, 7, 7, 10, 17, 11, 8, 5, 13, 15,  Христо Ботев  10, 4, 12, 6,  Цар Борис III,  Цар Иван Шишман  11, 7, 3, 13, 1, 5, 9, 7,  Яне Сандански  29, 21, 19, 23, 25, 17

На 14.10.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./ –  Марикостиново:   Бяло Море  2,  Вела Пеева  32, 15, 11, 24, 21, 22, 40, 42, 9, 28, 1, 38, 34, 44, 46, 23, 30, 7, 17, 5, 36, 13, 19,  Георги Раковски  8, 6, 5, 9, 7, 10 Вила, 4, 3, 10,  Димитър Благоев  8, 13,  Местност Високия Рид  Склад,  Струма  1, 24, 13, 6, 2, 3, 8, 9, 7, 16, 12, 5

На 14.10.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч./ –  Михнево:   Гоце Делчев  5,  Гоце Дивлев  9, 15, 7, 19, 6, 13, 4, 8, 10, 12, 3, 14, 17, 5, 2, 1,  Ел-Тепе  4, 2, 1, 6, 5, 7, 3,  Искър  2, 11, 9, 6, 5, 7, 3, 1,  Калабак  6, 10, 2, 3, 5, 11, 8, 9, 7, 4, 14,  Лазар Данаилов  11, 15, 34, 30, 32, 9, 16, 28, 7, 26, 36, 13,  Лазар Маджаров  1, 2, 5, 4, 3,  Максим Горки  12, 4, 7, 1, 6, 5, 2,  Никола Вапцаров  8,  Пирин  8, 1, 9, 13, 6, 4, 2, 7, 5, 3,  Шипка  26, 20

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   Варна  7, 13, 1, 1,  Изток  13, 12, 13, 12,  Кочо Мавродиев  22, 25,  Местност Козлек  Магазин За Промишлени Стоки,  Отец Паисий  23,  Охрид  18,  Плевен  7, 4, 2, 3, 1, 5,  Полковник Дрангов  1,  Рокфелер  12, 14, 16, 47, 1, 4а, 2, 18, 30, 28, 10, 30, 2, 22, 6, 20, 1,  Тракия  30, 39, 28, 31, 37, 35, 27, 38, 32, 29, 35, 22, 26, 24,  УПИ І, Кв177 А

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 15.10.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 17.10.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Марикостиново:   Димо Хаджидимов  7, 11, 9, 10,  Иван Вазов  10, 21,  Марица  45, 43, 61, 73, 49, 36, 63, 44, 47, 24, 55, 41, 22, 28, 32, 67, 30, 65, 46, 59, 69, 53, 40, 75, 38, 39, 20, 42, 26, 57, 34,  Пирин  4, 2, 5, 6, 14

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   22-Ри Октомври  1,  28-Ми Октомври  1,  Димитър Гощанов,  Иван Вазов  1, 3, 2,  Княз Борис I  7,  Полковник Дрангов  1,  Сграда На Тк Гум,  Славянска  4,  Христо Ботев  2,  Цар Борис III  11 Супермаркет, 11а, 9, 9, 16, 20, 15,  Яне Сандански  1, 10, 5, 3, 18, 9, 9, 2, 11, 12, 18, 4, 1, 20, 6, 14, 7, 20, 2, 13, 6, 5

На 14.10.2019 Г. /12:00 – 16:00 Ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   Георги Урумов  12, 33, 16, 10, 21, 14, 21, Строителен Обект, 7, 8, 6, 26, 18, 34,  Ильо Войвода  13, Б, 33, 14, 38, 12, 32, 20, 20, 25, 27, 11, 50, 34, 30, 25, 36, 28, 26, 24, 16, 35, 21, 15, 8, 29, А, 19, 18, 10, 17,  Местност Бухото  Цех, Жилище, Цех,  Огражден  8, 12, 1, 1, 6, 2, 13, 3, 2, 14, 11, 5, 4, 1, 7,  Охрид  24,  Пейо Яворов  22, 24, 21, 17, 19, 13, 15, 19, 13,  Петър Берон  14, 15, 14,  Полковник Дрангов  1, 10,  Свети Климент Охридски  5, 9, 7, 11, 8, 6, 10,  Тодор Александров  8 А, 7, 16, 8, 17, 13, 14, 11, 15, 8а, 8в, 25, 12, 18, 8г, 23

На 15.10.2019 Г. /08:30 – 12:00 Ч./ –  Кърналово:   Местност Адата  Рибарник

На 15.10.2019 Г. /08:30 – 12:00 Ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   Дамяница,  Декилиташ  Помпа За Напояване,  Местност Веран Чифлик  Обект, Овчарник, Помпа,  Местност Караач-Дамяница  Оранжерия,  Местност Лъките  Сфинеферма,  Местност Реката,  Оборище  6, 6, 6,  Ормански Път

На 15.10.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ –  Дреновица

На 15.10.2019 Г. /09:30 – 12:30 Ч./ –  Старчево:   Местност Равнако,  Над Селото,  С. Старчево,  Общ. Петрич,  УПИ II,  Кв.11,  Тафтинка

На 15.10.2019 Г. /12:00 – 16:00 Ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   Айдарски Даб,  Айдарски Даб Иловица Пи 56126.149.27,  България  60,  Джевезлъка,  Иваник-Калинска Чешма,  Любен Каравелов  3,  Местност Айран Бунар  Помпа,  Местност Бухото  Помпа, Помпа За Напояване,  Местност Бяла Черква  Помпа За Напояване, Помпа,  Местност Джевезлъка  Помпа, Помпа За Напояване, Цех,  Местност Иваник  Свинарник, Сграда, Ханче, Помпа, Автобаза,  Местност Иваник Каринска Чешм,  Местност Иловица  Помпа,  Свети Георги  2а

На 16.10.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч./ –  Ключ:   Ал.Стамболийски  24,  Альоша  4, 6, 30, 2, 9, 3, 33, 1, 31,  Атанас Бубакяров  13, 17, 26, 30, 9, 7, 22, 27,  Беласица  9,  Драмчов Кайнак  1,  Дружба  9, 12, 10, 16, 3, 11, 6, 7, 1, 8,  Иван Козарев  5,  Иглика  1,  Извън Регулацията  36, 43, 25,  Илинден  6,  Китка  23, 22, 15, 13, 11, 9, 20,  Климент Охридски  3, 6, 1,  Местност Джаловец  Цех,  Местност Кайнако  Работилница,  Наум Охридски  5,  Подгорие  7, 5, 15, 22, 2, 23, 9,  Равни Ниви,  Струмешница  2, 1,  Цар Самуил  34, 23, 36, 45, 33, 47, 43, 35

На 16.10.2019 Г. /09:15 – 12:15 Ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   Васил Кънчев  47, 28, 24, 65, 69, 26, 67, 63, 20, 34, 55, 22, 73, 53, 71, 61, 59, 49, 51, 45, 36, 57, 30,  Гр.Петрич Битоля УПИ Хх Кв 125 А,  Демир Хисар  2, 32, 14, 16, 7, 13, 24, 15, 26, 25, 19, 12, 3, 11, 9, 6, 18, 10, 17, 20, 28, 30, 8, 22, 1, 5, 23, 21,  Пирин  11, 26, 42, 8, 18, 20, 50, 24, Строителен Обект, 2, 48, 6, 21, 25, 54, 35, 15, 22, 14, 17, 46, 52, 12, 30, 44, 27, 31, 19, 13, 29, 7, 16, 40, 32, 4, 5, 38, 23, 36, 33, 9,  Полковник Дрангов  1,  Рокфелер  1,  Тетово  9, 6, 3, 2, 5, 4, 7

На 16.10.2019 Г. /09:45 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч./ –  Гега:   Боровичко,  Боровичкото

На 16.10.2019 Г. /09:45 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /09:15 – 16:30 Ч./ –  Долна Крушица

На 16.10.2019 Г. /11:00 – 16:00 Ч./ –  Беласица:   Акация  10, 11, 31, 5, 25, 33, 9, 27, 44, 21, 19, 7, 24, 22, 13, 12, 23, 17, 20, 14,  Александър Стамболийски  14,  Беласица  22, 28, 26, 24, 10, 13, 15,  Георги Бенковски  14, 7, 12, 3, 11, 8, 6, 10, 5, 9, 4,  Кестен  2, 1,  Марковица  3, 10, 4, 6, 8, 12,  Митко Палаузов  4, 15, 10, 8, 2, 1, 11, 9, 20, 13, 22, 3, 7,  Никола Некрасов  5, 3, 8, 6, 1, 4,  Осми Март  8, 4, 6, 2, 5, 9, 11, 7, 10,  Поляните,  Струмешница  6, 9, 10, 4, 5, 15, 8,  Цар Самуил  5, 2, 6, 3

Община Разлог

На 18.10.2019 Г. /09:15 – 10:30 Ч.; 14:00 – 15:30 Ч./ –  Баня,  Общ. Разлог:   Деветнадесета  1а,  Извън Регулация С.Баня,  Извън Регулацията  1 Пресевна,  Неуточнен Адрес

На 18.10.2019 Г. /09:15 – 10:30 Ч.; 14:00 – 15:30 Ч./ –  Белица,  Общ. Белица:   Владимир Поптомов  2,  Двадесет И Трета,  Девета  10,  Извън Регулация,  Местност Андрианов Чарк  Обект,  Местност Гарата,  Неуточнен Адрес,  Р-Н Стопански Двор  Сграда,    Тп Г. Крайще 2, М. Гарата

На 18.10.2019 Г. /09:15 – 10:30 Ч.; 14:00 – 15:30 Ч./ –  Горно Краище:   Жилище Временно Захранване, 1

На 18.10.2019 Г. /09:15 – 10:30 Ч.; 14:00 – 15:30 Ч./ –  Елешница,  Общ. Разлог:   9-Ти Май  39, 3, 1 19, 7, 25, 9, 15, 2, 10, 11, 17, 5, 19, 21, 9 Кафе, 20, 29, 21, 21 Б, 23, 21 21,  Безименна  6, 5, 8, 3, 46, 26, 11, 8, 48, 12, 27, 9, 16, 13,  Братя Миладинови  26, 4,  Варош  21, 25, 1, 2, 27, 10, 11, 3, 17, 6, 9, 22, 5, 4,  Васил Бельов  16, 8, 27, 33, 3, 17, 13, 20, 29, 15, 21, 12, 5, 22, 2, 10, 1, 4, 25, 53, 85, 69, 26, 15, 57, 28, 95, 67, 103, 10, 50, 58, 44, 55, 54, 40, 49, 83, 45, 37, 30, 17, 75, 24, 59, 39, 48, 42, 74, 79, 56, 73, 105, 35, 19, 53, 93, 107, 36, 91, 65, 46, 92, 1, 34, 77, 97, 65, 40, 59, 145, 125, 62, 17, 100, 131, 143, 139, 104, 84, 133, 115, 68, 74, 76, 82, 18, 6, 92, 9, 111, 141, 119, 78, 113, 107, 117, 127, 20, 135, 80, 137, 96, 109, 94,  Васил Левски  4, 20, 6, 7, 9, 3, 5, 10, 1, 2, 18, 20, 18, 22, 16, 13, 11,  Втора  1, 10, 9, 5, 2, 2,  Възраждане  Поща, 10, 4, 3, 21, 6, 15, 27, 25, 8, 12, 17, 18, 5,  Георги Димитров  51, 26, 32, 37, 22, 10, 16, 114, 17, 100, 21, 5, 6, 1, 23, 27, 36, 2, 28, 31, 18, 39, 13, 30, 20, 33, 3, 4, 19, 35, 14, 64, 7, 41, 12, 29, 105, 71, 69, 103, 129, 20, 120, 74, 18, 66, 38, 163, 18, 81, 44, 85, 56, 100, 59, 87, 22, 70, 76, 93, 65, 80, 94, 144, 68, 72, 60, 57, 99, 91, 63, 78, 55, 47, 82, 67, 95, 98, 27, 97, 45, 84, 62, 53, 49, 88, 69, 79, 74, 48, 46, 114, 73, 83, 54, 64, 42, 58, 96, 50, 86, 108, 90, 101, 77, 40, 106, 92, 75, 51, 110, 85, 114, 120, 12, 123, 126, 1, 5, 116, 111, 156, 132, 99, 122, 109, 105, 117, 121, 127, 138, До Бивша Автогара, 129, 125, 128, 118, 22, 134, 113, 161, 18, 15, 48, 164, 166, 43, 149, 146, 131, 177, 169, 154, 147, 167, 175, 153, 135, Цдг, 156, 18, 173, 168, 172, 18 1, 140, 90, 170, 142, 189, 145, 179, 183, 162, 133, 155, 137, 157, 181, 159, 191, 151, 141, 148, 171, 165, 152, 158, 174, 193, 102,  Дванадесета  5, 11, 9, 8, 4, 2, 3, 6, 7,  Девета  4,  Десета  1, 4, 2,  Единадесета  1, 4, 1,  Иван Вазов  13, 16, 1, 1, 2, 6, 5, 4, 7, 12, 10,  Имот 026026,  Кокиче  21, 26, 4, 21, 7, 24, 1, 17, 14, 31, 19, 16, 33, 12, 29, 5, 20, 2, 8, 23, 7, 15, 3, 10, 35, 29, 14, 17, 4, 21, 37, 2, 31, 26, 10,  Комсомолска  1, 11, 9, 5, 3,  Лале  1, 2,  М.Долни Мин.Бани  21 Вила, Офис, Вила,  Местност Баните,  Местност Полене,  Мечта  20, 4, 10, 18, 9, 7, 16, 3, 1 Млекопреработване,  Минно Селище  Работилница, Фуражомелка, Работилница, Цех, Офис, Офис, Обект, Пункт, Фуражомелка, Офис, Работилница, Фуражомелка, Църква, Фуражомелка, Дом,  Младост  27, 4, 2, 6, 7,  Неуточнен Адрес  Пречиствателна Ст-Ция,  Пирин  20, 13, 16, 8, 11, 15, 17, 7, 2, 1, 3, 9, 5,  Победа  26, 11, 13, 15, 1, 7,  Първа  14, 6, 4, 12, 3, 10, 16, 8, 1, 2,  Рила  4, 6, 1, 2,  Родопи  1, 7, 4, 3, 3, 1, 10, 6, 7,  Трета  9, 8, 3, 5, 12, 14, 6, 10, 16, 4, 2,  Тринадесета  3, 2, 5,  Цар Калоян  13, 12, 1, 14, 16, 11, 4, 2, 5, 8, 3, 7, 9,  Цар Симеон  12, 11, 3, 9, 1, 10, 10, 9,  Четвърта  5, 1, 2, 3, 2,  Шеста  2, 1,    Работилница, Фурахомелка, 2, 19

На 18.10.2019 Г. /09:15 – 10:30 Ч.; 14:00 – 15:30 Ч./ –  Краище,  Общ. Белица:   39270.25.208,  І-500,  Кв.35,  Втора  2, 1, 10, 6, 8, 10,  Двадесет И Втора,  Двадесета  5,  Девета  14, 4, 12, 10, 5, 8, 2, 1, 7, 3, 9,  Деветнадесета  2,  Десета  4, 1, 3, 8, 2, 9,  Единадесета  44, 12, 5, 8, 16, 6, 17, 22, 116, 24, 20, 7, 10, 14, 9, 6а, 4, 1,  Извън Регулацията  99, 8, 7, 4, 10, 5, 9, 14, 13, 19, 6, 59, 99 Жилище, 55, 99, Дърводелски Цех, Банциг, 40, 99, 42, 41, 8,  Неуточнен Адрес  Поща, 100, 57,  Осма  7, 8, 4, 9, 11, 1, 17, 6, 16, 14, 13, 2, 12, 7,  Пета  9, 6, 11, 17, 5, 13, 20, 23, 16, 8, 1, 6, 7, 9,  Първа  23, 34, 10, 40, 28, 29, 26, 36, 12, 16, 9, 7, 15, 6, 20, 1, 11, 18, 14, 8, 2, 17, 32,  Седемнадесета  4, 17,  Седма  8, 2, 1, 12, 6, 4, 3, 22,  Трета  2, 8, 6, 7, 1, 11, 16, 9, 10,  Усоето,  Четвърта  24, 17, 7, 18, 20, 22, 11, 5, 19, 14, 16, 9, 2, 8, 12, 6,  Шеста  99, 8, 6, 16, 7, 4, 2, 1, 9, 16,  Шестнадесета  6,    4

На 18.10.2019 Г. /09:15 – 10:30 Ч.; 14:00 – 15:30 Ч./ –  Разлог:   Александър Стамболийски  1

Община Сандански

На 18.10.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Горно Спанчево

На 14.10.2019 Г. /08:30 – 09:30 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:00 – 09:30 Ч.; 08:00 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /08:15 – 09:30 Ч.; 08:15 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /08:15 – 09:30 Ч.; 08:15 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:15 – 09:30 Ч.; 08:15 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Хотово:   Баня,  Местност Света Петка,  С. Хотово,  Община Сандански,    Жилище

На 14.10.2019 Г. /08:30 – 09:30 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:00 – 09:30 Ч.; 08:00 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /08:15 – 16:30 Ч.; 08:15 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /08:15 – 16:30 Ч.; 08:15 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:15 – 16:30 Ч.; 08:15 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ –  Спатово:   Местност Клюнко

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 15.10.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 17.10.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ –  Лешница,  Общ. Сандански

На 14.10.2019 Г. /11:00 – 14:00 Ч./ –  Мелник:   Мелник  18

На 15.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Сандански:   България  6, 5, 7, 1, 8, 4,  Васил Левски  2,  Георги Казепов  12,  Гоце Делчев  4, 3, 1,  Даскал Козарев  10, 7, 8, 9, 11, 12,  Македония  9, 11, 13, 15, 17,  Свобода  14,  Солунска  3, 5, 7, 1

На 16.10.2019 Г. /08:00 – 08:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Сандански:   65334.201.132  М. Боруна,  65334.71.49,   М&Quot;Долни Орман&Quot;,  Кочо Чистименски  1,  Местност Боруна  Склад, Складово Стопанство, Хале, Работилница, Комплекс, Склад За Строителни Материали, Обект, Работилница, Жилище, Свинарник, База, Ферма,  Пътен Възел,  Р-Н Индустриална Зона  Варница, Петролна База, 1, Гараж,  Р-Н Мтс  Варница, Жилище, Цех,  Р-Н Нова Гара  Работилница,  Свобода  13,  Стою Хаджиев  1,  Сухо Поле

На 16.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Сандански:   Гео Милев  4, 6, 1, 2,  Гоце Делчев  33, 30, 41, 23, 27, 39, 25, 44, 42, 35, 34, 36, 24, 40, 31, 29, 37, 28, 43, 32, 38,  Македония  43, 33, 15, 48, 37, 35, 51, 50, 41, 47, 39, 45, 49, 53,  Осми Март  2, 4, 1,  Плиска  8, 6, 10, 4, 2,  Свобода  14,  Сирма Войвода  3

На 16.10.2019 Г. /11:30 – 15:30 Ч./ –  Пирин:   Вец Лъки

На 17.10.2019 Г. /08:00 – 08:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Сандански:   Асен Златаров  10,  Банска  7, 4, 4, 4, 2,  Башлийца  2, 1, 4, 8, 3, 6,  Божин Димов  4, 2, 3, 5, 1,  Борис Сарафов  1,  България  9, 10, 2, 11, 10, 2, 11, 9, 2,  Васил Кънчев  7, 7, 2, 5, 12, 3, 2, 9, 1, 10, 4, 1, 14, 6, 14,  Воден  2, 1, 5, 8, 3, 10,  Гео Милев  4, 6, 1, 2, 5, 14, 7, 12, 8, 9, 1, 10, 11, 3, 8,  Гоце Делчев  33, 30, 41, 23, 27, 39, 25, 44, 42, 35, 34, 36, 24, 40, 31, 29, 37, 28, 43, 32, 38, 26, 21,  Имот 813,  УПИ II,  Кв. 39,  Кв.89,  УПИ II-1677 (Нов Идентификатор №65334.3024  В Сградата На Пг&Quot;Яне Сандански&Quot;,  Македония  63, 67, 61, 65, 55, 57, 18, 20, 24, 26, 9, 22, 16, 12, 1, 14, 1 На Покрива На Х-Л &Quot;Спартак&Quot;, 28, 1, 37, 12, 16, 22, 1, 1, 18, 20, 9, 28, 14, 24, 1 На Покрива На Х-Л &Quot;Спартак&Quot;, 26, 33, 46, 45, 27, 38, 31, 19, 29, 39, 17, 44, 27, 30, 28, 34, 36, Градинката Пред Гум, 42, 23, 21, 25, 46, 38, 48, 55, 52, 43, 33, 15, 48, 37, 35, 51, 50, 41, 47, 39, 45, 49, 53,  Малашевска  1, 3, 1, 3,  Мара Бунева  12, 1, 8, 12а, 14, 4, 18, 16, 19, 18, 6, 2, 10,  Мелник  3, 13, 1, 4, 9, 5, 11, 7, 1, 6, 4, 8,  Места  4, 2,  Осми Март  2, 4, 1, 4, 12, 8, 6, 9, 7, 5, 11, 13, 12, 15, 10,  Пере Тошев  2,  Петър Берон  14, 14,  Петър Сарафов  4, 1, 2, 1, 6, 8,  Плиска  8, 6, 10, 4, 2, 12, 3, 1, 5, 8,  Св.Св. Кирил И Методи  22, 30а, 10, 26, 20, 16, 32, 18, 14, 34, 12, 30, 24, 28,  Свети Георги  1, 3,  Свобода  14, 5, 14, 5, 13, 10, 12, 1б, 9, 14, 1, 7, 3, 11, 14, 14, 14, 14,  Сирма Войвода  3,  Скопие  1, 10, 24, 12, 3, 18, 2, 16, 4, 24, 14, 23, 25, 1, 9, 15, 21, 19, 5, 17, 16, 20, 8, 6, 19, 26, 22, 4б, 11, 24, 19, 6, 21, 17, 16, 11, 20, 23, 15, 26, 14, 19, 1, 5, 22, 4б, 8, 9, 25,  Тодор Каблешков  8, 2,  Хан Аспарух  10, 11, 7, 8, 9, 14, 12, 3, 1, 5,  Христо Ботев  16, 3, 12, 15, 2, 7, 6, 21, 8, 2, 8, 10, 1, 13, 14, 5, 9, 11, 16,  Христо Смирненски  7, 12, 1, 4, 6,  Цар Иван Асен  2, 10, 12, 4, 8, 6, 1,    Тото Пункт

На 17.10.2019 Г. /13:00 – 16:15 Ч./ –  Сандански:   Кожух  10, 14, 8, 12, 16, 18,  Мусала  1, 1 8, 1,  Огражден  2,  Райна Княгиня  14,  Синаница  15, 16, 33, 9, 22, 19, 5, 11, 10 7, 29, 14, 12, 8, 20, 27, 23, 18, 10, 24, 7, 25 6, 26, 27, 31, 21, 25, 13, Уо, 17, 4,  Сирма Войвода  8, 11, 10 4, 6, 25, 12, 14, 31, 23, 4, 27, 10, 13, 9, 26, 29,  Таската Серски  4, 11, 2, 6, 9,  Тодорка  6, 12, 4, 14, 4, 18, 2, 16, 8, 10

На 18.10.2019 Г. /08:00 – 08:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Дамяница:   034018,  Меснт. Кънлийца,  Антон Иванов  2, 11, 5, 1, 16, 6, 4, 8, 3, 20, 7, 18, 10, 9,  Атанас Попадийн  10, 14, 16, 10, 18, 3, 7, 5, 30, 6, 9, 2, 8, 4, 12, 30, 19, 20, 23, 22, 28, 24, 14, 32, 17,  Беласица  23, 25, 31, 33, 15, 16, 17, 20, 5, 21, 29, 9, 1, 18, 27, 11, 10, 13, 22, 1, 6, 4,  Вихрен  15, 21, 26, 32, 24, 36, 35, 10, 45, 38, 34, 33, 19, 14, 16, 27, 22, 28, 43, 39, 25, 20, 18, 17, 41, 23, 37, 30, 47, 29, 31, 6, 7, 4, 13, 8, 11, 9, 5, 2, 3,  Волга  7, 1, 3,  Гьорче Петров  9, 11, 6, 2, 5, 8, 1, 4, 3,  Даме Груев  21, 29, 20, 27, 53, 8, 55, 3, 49, Овчарник, 2, 18, 31, Оранжерия, 24, 59, 23, 10, 57, 22, 19, 25, 45, 37, 14, 30, 12, 33, 51, 9, 2, 3, 6, 5, 4, 10, 9, 11, 1, 7, 13,  Иван Козарев  11, 15, 4, 2, 21, 35, 7, 19, 23, 18, 41, 14, 32, 37, 34, 31, 29, 22, 36, 11, 8, 24, 13, 15, 5, 17, 33, 27, 9, 26,  Ильо Войвода  15, 3, 11, 14, 8, 18, 9, 16, 4, 2, 6, 13, 5, 12, 7, 1,  Комсомолска  4, 7, 11, 6, 2, 1, 12, 16, 9, 3, 6,  Кънлийца,  Местност Мело  Оранжерия,  Местност Метлата  Помпа За Напояване,  Местност Песоците  Оранжерия,  Местност Тухларна  Рибарник,  Местност Чуката,  Неуточнен Адрес  Винпром Дамяница,  Никола Вапцаров  Поща, 10, 3, 12, 1, 3, 25, 7, 5, 13, 30, 9, 11, 18, 26, 15, 22, 1, 20, 16, 17, 14, 24,  П К Яворов  5, 7, 25, 1, 9, 21, 27, 4, 10, 19, 17, 25, 33, 8, 23, 15, 29, 35, 6, 12, 14, 16, 14, 18, 39, 20, 1,  Пирин  1, 11, 3, 7,  Р-Н Жп Гара  Цех, Жилище, Помпа, База, Цех,  Радецки  4, 2, 32, 9, 5, 16, 6, 21, 15, 3, 34, 36, 17, 23, 26, 30, 24, 18, 20, 8, 22, 12, 14, 10,  Склавска Река,  Струма  1, 3,  Черно Море  3, 6, 4, 14, 8, 2, 10,  Шопов Гроб,  Юрий Гагарин  5, 1, 9, 7, 3, 4, 2, 6,  Яне Сандански  25, 12, 14, 20, 23, 16, 22, 17, 24, 19а, 30, 2, 15, 27, 1, 3, 32, 26, 19, 10, 18, 33, 31, 4, 11, 34, 38, 37, 43, 45, 55, 44, 40, 47, 51, 46, 41, 32, 57, 35, 49, 36, 39,    3, 1, 2

На 18.10.2019 Г. /08:00 – 08:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Лебница:   Местност Горен Герен,    2, 1

На 18.10.2019 Г. /08:00 – 08:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Левуново

На 18.10.2019 Г. /08:00 – 08:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Лешница,  Общ. Сандански:   Друма  Гараж И Ведомствена Работилница,  Местност Божанковица  Пи 041007,  Местност Друма,  Местност Струма  Рибарник С.Лебница Мтп Лебница 2,  Синаница  Магазин И Склад За Строителни Материали

На 18.10.2019 Г. /08:00 – 08:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Ново Делчево:   019015,  033007,  М. Купеница,  Антон Попов  3, 5, 1, 12, 3, 6, 10, 8, 14, 4, 7, 2, 16,  Беласица  17, 8, 18, 35, 22, 31, 33, 29, 4, 16, 20, 14, 2, 21, 12, 23, 27, 6, 10, 25, 19, 9, 13, 11, 17, 5, 3, 15, 7, 1,  Боровец  7, 5, 19, 9, 21, 17, 13, 11, 1, 22, 15, 3, 23, 51, 25, 57, 49, 5, 33, 45, 55, 57 Оранжерия, 53, 27, 39, 35, 29, 43, 41, 31, 47, 37,  Братя Миладинови  4, 9, 8, 2, 5, 3, 1, 6, 10, 16, 20, 17, 24, 26, 25, 19, 27, 21, 23, 15, 13, 11,  Валентина Терешкова  11, 7, 3, 9, 8, 5, 1,  Вела Пеева  2, 1, 9, 7, 6, 5, 10, 4, 8, 3,  Владимир Поптомов  10, 6, 2, 8, 4, 1,  Гео Милев  11, 2, 13, 7, 9, 5, 3, 1,  Георги Кирков  18, 14, 10, 13, 5, 9, 6, 19, 4, 1, 21, 3, 8, 7, 15, 11, 2, 12, 17, 16, 20,  Главен Път Е-79  Жилище, 1,  Гоце Делчев  3,  Даме Груев  4, 6, 2, 1, 3, 5, 7,  Димо Хаджидимов  6, 7, 2, 11, 8, 3, 9, 1, 5, 4,  Димчо Дебелянов  32, 7, 9, 8, 14, 26, 15, 18, 1, 22, 16, 6, 3, 2, 4, 11, 24, 20, 10, 5, 12, 19,  Здравец  4, 3, 1, 2,  Иван Вазов  19, 11, 21, 5, 7, 29, 16, 31, 9, 17, 13, 20, 25, 23, 27, 3, 14, 15, 10, 12, 4, 2, 6, 1, 8, Поща,  Илинден  5, 3, 1, 7, 11, 23 Жилище, 15, 21, 13, 17, 19,  Кирил И Методий  12, 4, 9, 7, 11, 13, 14, 10, 3, 6, 2, 5, 1, 8,  Любен Каравелов  2, 12, 2 Офис,  Местност Иловицата  Пи 004001,  Местност Кантона  Помпа, Оранжерия, Оранжерия,  Местност Кънлийца  Шивашки Цех И Офиси,  Местност Погреби,  Местност Шопов Гроб,  Партизанска  19, 11, 3, 15, 12, 9, 6, 4, 7, 10, 13, 17, 1, 12, 2,  Пейо Яворов  9, 6, 7, 13, 11, 1, 10, 5, 12, 8, 4, 3,  Погребите,  Първи Май  19, 30, 8, 13, 26, 12, 5, 29, 24, 9, 25, 6, 23, 1, 11, 28, 10, 31, 27, 16, 22, 14, 17, 3, 18, 21, 33, 20, 15, 2, 4,  Пътен Възел Ам Струма,  Славянска  13, 2, 10, 7, 8, 5, 9, 6, 3, 4, 11, 12, 15, 19, 1, 12,  Студена Вода,  Хаджи Димитър  2,  Христо Смирненски  27, 35, 21, 1, 43, 11, 28, 30, 36, 47, 38, 29, 32, 25, 37, 41, 23, 26, 31, 34, 33, 39, 2, 4, 5, 13, 11, 8, 10, 7, 9, 3, 1, 14, 12, 22, 18, 20,    Канцеларии, 1

На 18.10.2019 Г. /08:00 – 08:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Поленица:   Дабо  076001,  Друма,  Мацкова Градина  6,  Местност Валога  Временен Стр. Обект За Магазин,  Местност Друма,  Местност Мацкова Градина  Склад

На 18.10.2019 Г. /08:00 – 08:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Сандански:   Местност Друма  Времянка За Изгр. На Дърводелс, Автосервиз,  Местност Мацкова Градина  Кланица, Трикотажен Цех, Цех, Склад, Дърводелски Цех, Фабрика/Мацкова Градина, Стоп.Сектор, Офис, Сграда, Авторемонтна Работилница, Склад.База,  Местност Хано  Оранжерия,  Неуточнен Адрес  Цех,  Р-Н Главен Път Е-79  Автосервиз, Времянка, Ресторант Хепи, Газостанция, Магазин, Офис, Пътна Помощ, Сграда, Офис, Магазин,  Р-Н Индустриална Зона  Трикотажен Цех,  Р-Н Мацкова Градина  Цех За Бродерия, Склад, Офис, 2, 1, Варово Стопанство, Фурна, Работилница, Автосервиз, Цех,  Р-Н Пътно Управление,  Св.Св.Козма И Дамян  9,  Свобода  3, 14,  Спас Харизанов  1,  Стефан Стамболов  81

На 18.10.2019 Г. /08:00 – 08:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Спатово:   Студената Вода

На 18.10.2019 Г. /08:00 – 08:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ –  Струма:   Местност Полето  Скз Струма, 026005, Водна Помпа,  Песоците  007025,  Полето,  Скалата  012002,    1, 2

На 20.10.2019 Г. /08:00 – 16:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/ –  Сандански:   Завод Зпм

Община Сатовча

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 12:30 Ч./ –  Кочан:   Антон Иванов  1, 4,  Вергил Ваклинов  26, 29, 12, 8, 39, 4, 30, 35, 13, 7, 22, 15, 21, 11, 33, 20, 28, 17, 25, 31, 16, 23, 10, 2, 27, 34, 14, 18, 19, 1, 31а,  Георги Бенковски  1, 3, 9, 7,  Капитан Петко Войвода  18, 7, 13, 11, 19, 21, 9, 17, 20, 25, 27, 23, 29, 15,  Младост  11, 15, 1, 9, 4, 12, 14, 7, 13, 3, 10, 6, 18, 5, 2,  Неуточнен Адрес  Тп2 Кочан,  Осма  4, 8, 6, 10,  Панайот Хитов  6,  Пейо К. Яворов  6, 10, 8, 4, 1, 18, 14, 3, 20, 22, 12, 7, 16, 5, 2,  Пеньо Пенев  18, 7, 16, 12, 10, 20, 14,  Седма  5, 13,  Септемврийска  3, 6, 5, 2,  Сергей Румянцев  5,  Славянска  3,  Тракия  9, 4, 11, 5, 24, 8, 6, 7, 10, 2,  Христо Смирненски  5, 3, 1, 14, 16, 11, 15, 13, 12,  Шеста  2, 4

На 14.10.2019 Г. /09:30 – 14:30 Ч./ –  Вълкосел:   Бистрица  14, 13, 7, 5, 1, 11, 4, 2, 9, 6, 15, 12, 3, 10, 8,  Божур  30,  Бузлуджа  24, 25, 37, 44, 40, 28, 23, 41, 27, 29, 35, 26, 42, 38, 50,  Заря  24,  Лилия  38, 36, 31, 35, 37, 33, 45, 43, 52, 44, 41, 40, 39, 42,  Людмила Живкова  9, 10, 4, 3, 1, 6, 2, 14, 19, 5, 17, 15, 12, 11, 7,  Люляк  20, 14, 1, 13, 3, 22,  Места  1, 3,  Неуточнен Адрес  Тп2,  Рила  1, 2, 3, 5,  Стопански Двор,  Христо Ботев  3, 5, 14, 6, 12, 8, 7, 2, 4, 9, 1, 11, 10,    Лечебница

На 14.10.2019 Г. /12:30 – 16:30 Ч./ –  Вълкосел:   Балтите,  Божур  6, 19, 7, 10, 13, 1, 14, 21, 33, 5, 24, 4, 18, 34, 20, 23, 9, 27, 15, 25, 17,  Бузлуджа  18, 22, 2, 7, 14, 8, 20, 24, 15, 1, 21, 13, 4, 6, 16, 5,  Васил Левски  21, 14, 13,  Георги С Раковски  4, 5, 6,  Заря  22, 13, 11, 16, 10, 30, 14, 19, 5, 7, 21, 28, 17, 9, 12, 26, 20, 24, 8,  Лилия  26, 14, 19, 2, 34, 21, 12, 8, 16, 29, 15, 6, 31, 3, 25, 10, 17, 24, 70, 13, 9, 11, 4,  Людмила Живкова  14,  Люляк  14, 7, 15,  Неуточнен Адрес  Мтп 4,  Отец Паисий  2, 5, 3, 1,  Прогрес  15, 12, 1, 4, 14, 2, 13,  Хан Аспарух  9, 22, 15, 11, 26, 17, 3, 23, 19, 1, 12, 7, 8, 27, 5, 10, 13, 24

На 15.10.2019 Г. /09:45 – 14:00 Ч./ –  Сатовча:   II-920, Кв.74 По Плана На С. Сатовча  Съществеващ Тп;6-Ти Септември,  Атанас Харизанов  5, 1, 9, 11, 3, 2, 7,  Бистрица  40, 7, 56, 18, 11, 4, 26, 16, 60, 19, 13, 34, 28, 24, 80, 54, 62, 72, 68, 46, 14, 33, 22, 21, 62 А, 58, 10, 48, 64, 74, 17, 6, 20, 66, 23, 50, 1, 38, 52, 42, 15, 8, 9, 70, 12,  Букет  6, 11, 4, 13, 3, 8, 1, 14 А, 5, 9, 2, 4а,  Васил Даракчиев  8, 6, 4, 10, 19, 5, 3, 18, 1, 13, 14, 9, 12, 24, 16, 22, 21, 7,  Васил Левски  3, 22, 8, 3 А, 2, 16, 7, 1, 20, 10, 9, 6, 18, 12, 5,  Вела Пеева  10, 2, 3,  Георги Мутафчиев  10, 5, 12, 13, 1, 11, 2,  Девети Септември  1, 7, 3, 5, 4, 8, 2,  Драгийца  1,  Здравец  4, 3, 1, 8, 2,  Иглика  1,  Илинден  1, 10, 5, 3, 24, 9, 4, 7,  Кирил И Методи  33, 25, 22, 31, 35, 28, 30,  Лале  4, 6, 3, 8, 5, 7, 1, 2,  Лиляна Димитрова  5, 10, 6, 8, 1, 3, 2, 13, 16, 9, 4, 11,  Местност Батала,  Милушица  26, 11, 3, 4, 7, 9, 12, 1, 13, 5, 16, 18,  Михаил Антонов  9, 4, 6, 2, 7, 10,  Млада Гвардия  14, 13, 5, 6, 16, 20, 7, 9, 3, 4, 18, 12, 10,  Отец Паисий  3, 4,  Петдесета  22, 89, 16, 28, 18, 3, 14, 30, 93, 10, 11, 9, 5, 12, 20, 95,  Площада  1 Павилион,  Полени  2, 13, 3, 14, 10, 4, 9, 8, 16, 12, 6, 1, 5,  Свилен Русев  1, 7, 2, 11, 5, 4, 9, 13, 3,  Стопански Двор  Гатер, Мандра,  Теменуга  7,  Тодор Каблешков  19,  Тодор Мавродиев  20, 18, 3, 15, 1, 12, 5, 13, 17, 6, 4, 9, 2, 8, 7, 10,  Тодор Шопов  45, 92, 101, 30, 97, 10, 82, 38, 60, 79, 50, 81, 65, 44, 52, 61, 58, 75, 42, 71, 54, 40, 46, 56, 67, 77, 87, 20, 18,  Червеноармейска  4, 1, 5, 9, 10, 12, 6, 7,  Четирдесет И Девета  4, 2, 6,  Юри Гагарин  31, 34, 33,    Тп1, 1 Кв.62,  УПИ IV, Лечебница, Тп5

На 15.10.2019 Г. /10:00 – 14:00 Ч./ –  Долен,  Общ. Сатовча:   1,  М. Банян  Пи-073034,    Тп1

На 15.10.2019 Г. /10:00 – 14:00 Ч./ –  Долно Дряново:   000181,  Местност Реката

На 15.10.2019 Г. /10:00 – 14:00 Ч./ –  Плетена:   М. Горна  Сладкарница, Къща, 1 Къща, Цех, Медицинска Служба, Къща, Работилница, 1, Къща, 1 Къща, 1, Фурна, 1, 1 Къща, Къща, Фуражомелка,,  Къща, Работилница, Офис, Бар, Читалище, Медицинска Служба, Временно С-Во, 2 Къща, Къща, 1,  М. Долна  Работилница, Джамия, Магазин, Фурна, Работилница, Магазин, Лекарски Кабинет, Офис, Фуражомелка,  М. Забърдо  Къща, Работилница, Кафе Аперитив, Магазин, Бар, Офис, Фуражомелка, 1, Цех, Магазин, 1, Училище, 1, 1 Къща, Къща,  Неуточнен Адрес  Поща, Магазин,  Разпът,    Тп1, Тп4, Тп3, Тп2

На 15.10.2019 Г. /10:00 – 14:00 Ч./ –  Сатовча:   Местност Стайков Дол  Имот 000635

На 15.10.2019 Г. /12:30 – 16:30 Ч./ –  Сатовча:   Атанас Харизанов  5, 1, 9, 11, 3, 2, 7,  Бистрица  40, 7, 56, 18, 11, 4, 26, 16, 60, 19, 13, 34, 28, 24, 80, 54, 62, 72, 68, 46, 14, 33, 22, 21, 62 А, 58, 10, 48, 64, 74, 17, 6, 20, 66, 23, 50, 1, 38, 52, 42, 15, 8, 9, 70, 12,  Букет  6, 11, 4, 13, 3, 8, 1, 14 А, 5, 9, 2, 4а,  Васил Даракчиев  8, 6, 4, 10,  Васил Даракчиев  19, 5, 3, 18, 1, 13, 14, 9, 12, 24, 16, 22, 21, 7,  Васил Левски  3, 22, 8, 3 А, 2, 16, 7, 1, 20, 10, 9, 6, 18, 12, 5,  Вела Пеева  10, 2, 3,  Георги Мутафчиев  10, 5, 12, 13, 1, 11, 2,  Девети Септември  1, 7, 3, 5, 4, 8, 2,  Драгийца  1,  Здравец  4, 3, 1, 8, 2,  Иглика  1,  Илинден  1, 10, 5, 3, 24, 9, 4, 7,  Кирил И Методи  33, 25, 22, 31, 35, 28, 30,  Лале  4, 6, 3, 8, 5, 7, 1, 2,  Лиляна Димитрова  5, 10, 6, 8, 1, 3, 2, 13, 16, 9, 4, 11,  Милушица  26, 11, 3, 4, 7, 9, 12, 1, 13, 5, 16, 18,  Михаил Антонов  9, 4, 6, 2, 7, 10,  Млада Гвардия  14, 13, 5, 6, 16, 20, 7, 9, 3, 4, 18, 12, 10,  Отец Паисий  3, 4,  Петдесета  22, 89, 16, 28, 18, 3, 14, 30, 93, 10, 11, 9, 5, 12, 20, 95,  Площада  1 Павилион,  Полени  2, 13, 3, 14, 10, 4, 9, 8, 16, 12, 6, 1, 5,  Свилен Русев  1, 7, 2, 11, 5, 4, 9, 13, 3,  Стопански Двор  Мандра,  Теменуга  7,  Тодор Каблешков  19,  Тодор Мавродиев  20, 18, 3, 15, 1, 12, 5, 13, 17, 6, 4, 9, 2, 8, 7, 10,  Тодор Шопов  20, 18,  Тодор Шопов  82, 38, 60, 79, 50, 81, 65, 44, 52, 61, 58, 75, 42, 71, 54, 40, 46, 56, 67, 77, 87,  Червеноармейска  4, 1, 5, 9, 10, 12, 6, 7,  Четирдесет И Девета  4, 2, 6,  Юри Гагарин  31, 34, 33,    Тп1,    Лечебница, Тп5

На 15.10.2019 Г. /14:30 – 16:30 Ч./ –  Сатовча:   Местност Батала,  Тодор Шопов  30, 97,    1 Кв.62,  УПИ IV

На 17.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Ваклиново:   124,  Алексей Морев  4, 4a, 3, 7a, 18, 7, 6,  Бор  4, 3,  Вергил Ваклинов  1, 8, 4, 5, 2, 6,  Граничарска  38,  Дончо Ганев  7, 26, 38, 24, 2, 30, 28,  Кирил И Методи  9, 10, 2, 5, 3, 4, 7, 1,  Кл.Охридски  6a, 11, 3,  Лале  5, 32, 2, 7, 4, 13, 9, 20, 3, 8, 1, 34, 10, 11,  Неуточнен Адрес  Тп1 Ваклиново,  Парка,  Пере Тошев  8, 12, 22, 14, 2, 4, 7, 17, 18, 3, 15, 1, 16, 13, 20, 11, 6, 10, 8a, 5,  Петър Берон  11, 7, 10, 7a, 1, 14, 16, 8, 12, 18,  Пионерска  4, 1, 7, 6, 11, 3, 2, 5, 13, 9,  Стефка Събчева  1, 3, 9, 13, 33, 13a, 8, 4, 15, 19, 29, 21, 5, 14, 11, 29a, 23, 35, 27, 31, 10,  Страцин  6, 5, 1, 8, 2, 3,    Местност Ливадите

На 17.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Кочан:   Пристране

На 17.10.2019 Г. /12:30 – 16:30 Ч./ –  Ваклиново:   Неуточнен Адрес  Тп2,  Стефка Събчева  10,  Стопански Двор

На 18.10.2019 Г. /09:00 – 13:30 Ч./ –  Туховища:   Тп2

На 18.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Ваклиново:   Белтога,  Бор  6, 12, 10, 14, 4, 9, 13, 12a, 8, 7, 15, 5,  Възрожденска  7, 8, 14, 1, 16, 9, 7а, 12, 2, 11, 8а, 11а,  Възрожденска  28, 34, 19а, 32, 17а, 17, 18, 33, 16, 19, 15, 21, 25, 24, 22, 36, 30, 23,  Граничарска  5, 12а, 2, 12, 1а, 1, 4, 8,  Граничарска  17, 32, 34, 15, 40, 24а, 13, 38, 24, 22, 36, 28, 20, 30,  Детелина  3, 1, 3а,  Дончо Ганев  1 Павилион-Магазин, 1, 20,  Здравец  1а, 1,  Иглика  8, 2, 3, 6,  Иглика  6а,  Кл.Охридски  2a, 6, 1, 2,  Лале  3, 10, 4, 12, 2, 6, 5, 8,  Места  2,  Неуточнен Адрес  Кметство, Поща, Тп4,  Неуточнен Адрес  Тп2,  Никола Вапцаров  7, 5, 3,  Отец Паисий  7, 1, 16, 25, 18а, 6, 6а, 13а, 21, 23, 15, 27, 18, 12, 7а, 10, 14, 19,  Партазанска  9,  17, 3а, 5, 11, 34, 15, 12, 3, 17, 10, 23, 7, 14, 19, 25a, 24, 34a, 21a, 4, 8, 14а, 36, 28, 12а, 26, 21, 25,  Партазанска  34, 10а,  Петър Берон  2, 14, 2a,  Пионерска  25,  Пирин  15, 10, 7, 17, 13, 20, 19, 4, 21, 14, 1, 17а, 5, 30, 6, 28, 22, 26, 18, 24, 16, 16а, 9, 19а, 11,  Пирин  36, 27, 1, 38, 29, 27а, 32,  Родопи  7, 4, 1, 6, 3, 1а, 5,  Руен  4а, 6, 4, 3, 5, 7,  Стефка Събчева  4,  Струма  1, 8, 6, 4, 10,  Трети Март  8, 20, 12, 14, 10

На 18.10.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ –  Копривлен:   Цар Симеон  19

На 18.10.2019 Г. /12:30 – 16:30 Ч./ –  Туховища:   382,    Здравна Служба, Тп1, Кметство

Община Симитли

На 17.10.2019 Г. /09:30 – 14:30 Ч./ –  Брежани:   ІV-36,  Васил Левски  1, 6, 4, 10, 12, 2, 3, 8, 14,  Георги Димитров  10, 13, 6, 10, 24, 15, 11, 7, 20, 19, 29, 16, 8, 26, 21, 1,  Горна Махала  Жилище, Жилище, Жилище,  Гоце Делчев  9, 17, 1, 19, 20, 2, 9, 13, 11, 4,  Еделвайс  11, 5, 2, 3, 9, 8, 12,  Здравец  5, 1, 2,  Ленин  9, 6, 20, 10, 3, 2,  Местност Вощинарци  Жилище,  Местност Кръстьова  2, Жилище, 1,  Местност Света Петка,  Миньор  10, 19, 44, 11, 1, 4, 12, 1, 15, 6, 14, 37, 3, 7, 2, Стълбище, 12, 10, 13, Жилище, 14, 16, 9, 6, 5, 50, 8, Нов, 1 1, 9,  Никола Вапцаров  5, 3, Жилище, 25, 1, 2, 6, 7, 24, 22, 4,  Пейо Яворов  19, 4, 3, 2, 13, 6, 11, 7,  Пирин  3, 5, 1, 2, 4,  Рангел Димитров  8, 17, 10, 12, 11, 3, 20, 6, 19, 16, 18, 4,  Станой Крекмански  7, 1, 5, 3, 11,  Христо Апостолов  12, 37, 5, 39, 24, 43, 8, 13, 22, 16, 9, 4, 29, 43а, 19, 3, 23, 10, 34, 28, 20, 11, 36, 17, 21, 38, 7, 41, Жилище,  Христо Ботев  2, 12, 11, 9, 10, 7,  Христо Смирненски  3, 4, 1, 5, Жилище, 2,  Христо Чернопеев  14, 12,  Център  Зъбол.Кабинет, Аптека, Магазин, Салон, Кабинет, Лавка, Каравана, Бар, Цех, Кафе, Тотопункт, Фургон, Магазин, Механа, Училище, Жилище, Цех, Фурна, Магазин,  Яне Сандански  8, 1, 6, 7, 11, 3, 9,    3, Магазин, 2, Кметство, 3,,, Цех, Магазин

На 14.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Железница,  Общ. Симитли:   Местност Джалева Махала,  Местност Долно Церово  12, 17, 3, 20, 24, 10, 21, 8, 23, 9, 14, Къща, 01а, 5, 16, 7, 19, 8а, 22, 15, 18, 13,    Трифа

На 14.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Крупник:   Александър Стамболийски  13,  Васил Коларов  14, 1,  Васил Левски  20, 18, 11, 13, 30, 22, 19, 12, 8, 25, 7, 5, 27, 21, 1, 9, 14, 17, 3, 24, 29, 15, 28,  Георги Димитров  1,  Георги Трайков  1, 6, Жилище, 2, 28, 18, 3, 8, 24, 27, 12,  Даме Груев  5, 7, 9, 4, 2, 1, 3,  Димитър Благоев  3, 23, 8, 13, 35, 37, 2, 12, 10, 18, 20, 1, 29,,, 21, 31, 11, 38, 7, 26, Жилище, 16, 6, 30, 34, 9, 25,  Карл Маркс  1,  Кирил И Методий  8, 23, 17, 9, 4, 7, 15, 21, 27, 25, 17 Магазин, 3, 6, 11, 1,  Кресненско Въстание  9, Жилище, 7, 3, 19, 15, 10, 8, 13, 2, 17, 11, 5,  Крупник  Бар, Склад, Ясла,  Пайсий Хилендарски  42 Жилище, 28,  Пейо Яворов  18,  Пирин  Жилище, 13, 9, 8, 6, 3, 1, 14, 18,  Трайчо Костов  12,  Хан Аспарух  2, 4,  Христо Ботев  1,  Яне Сандански  10, 11, 1, 3, 18, 7, 12, 5, 14, 16, 8, 4, 24,    1

На 14.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Симитли:   Ораново  Жилище

На 14.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ –  Церово,  Общ. Благоевград:   С.Долно Церово

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 15.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 17.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Брежани:   Горна Махала  Жилище,  Местност Света Петка,    2

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 15.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 17.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Сенокос,  Общ. Симитли:   Калайджийска

На 14.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 15.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 16.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 17.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 18.10.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Симитли:   Симитли

На 17.10.2019 Г. /09:30 – 14:30 Ч./ –  Крупник:   Местност Ормана  Мобилна Пресевна Инсталация

На 17.10.2019 Г. /09:30 – 14:30 Ч./ –  Полето:   Нивото  Нов Блок, 8, 11

На 17.10.2019 Г. /09:30 – 14:30 Ч./ –  Симитли:   М.Ливадите  Жилище,  Местност Кантона,  Неуточнен Адрес  Помпа За Напояване,  Симитли  Разсадник, Помпа За Напояване, Пивница

На 17.10.2019 Г. /09:30 – 14:30 Ч./ –  Черниче:   Детелина  6, 2, 4,  Зора  5, 3, 1, 7, 9,  М.Сухата Река,  Местност Кантона  Помпа, Помпа За Напояване,  Местност Орловец,  Роза  3, 6, 7, 1, 9, 15, 5

Община Струмяни

На 16.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /08:30 – 10:45 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:45 – 10:45 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Вракуповица

На 16.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /08:30 – 10:45 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:45 – 10:45 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Гореме

На 16.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /08:30 – 10:45 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:45 – 10:45 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Горна Рибница

На 16.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 09:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /08:30 – 10:45 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:45 – 10:45 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Добри Лаки:   Пи 011050

На 16.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /08:30 – 10:45 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:45 – 10:45 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Каменица,  Общ. Струмяни

На 16.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /08:30 – 10:45 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:45 – 10:45 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Клепало

На 16.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /08:30 – 10:45 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:45 – 10:45 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Колибите

На 16.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /08:30 – 10:45 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:45 – 10:45 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Кърпелево

На 16.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /08:30 – 10:45 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:45 – 16:30 Ч.; 08:45 – 10:45 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Раздол

На 16.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /08:30 – 10:45 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:45 – 10:45 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Седелец:   Валого  Стопанска Сграда – Обор

На 16.10.2019 Г. /09:30 – 10:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /08:30 – 10:45 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:45 – 10:45 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ –  Цапарево:   VI-69,  Кв.69,  Махала Глинджурци,  Махала Дръно Бърдо,  Махала Седелски Рид,  Махала Чуките,  УПИ Хх,  Кв.12 Бивш Стопански Двор,    1, Къща

Община Хаджидимово

На 17.10.2019 Г. /11:00 – 14:00 Ч./ –  Копривлен:   Александър Стаболийски  16,  Драма  50,  Кирил И Методи  9,  Стопански Двор  Стария Цех Вента, Фуражомелка, Мандра, Заведение, Дърводелска Работилница, Кравеферма, Автосервиз, Работилница, Шивашки Цех, Бензиностанция, Сграда С Навес, Сграда, Мелница,  Фиталар Дере,    Тп Апк

Община Якоруда

На 14.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 07:45 – 18:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 07:45 – 18:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 07:45 – 18:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 07:45 – 18:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:00 – 09:00 Ч.; 08:00 – 18:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./ –  Кузьово

На 14.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 07:45 – 18:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 07:45 – 18:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 07:45 – 18:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 07:45 – 18:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:00 – 09:00 Ч.; 08:00 – 18:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./ –  Орцево

На 14.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 07:45 – 18:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 07:45 – 18:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 07:45 – 18:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 07:45 – 18:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:00 – 09:00 Ч.; 08:00 – 18:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./ –  Палатик

На 14.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 07:45 – 18:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 07:45 – 18:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 07:45 – 18:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 07:45 – 18:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:00 – 09:00 Ч.; 08:00 – 18:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./ –  Черешово,  Общ. Белица

На 14.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 07:45 – 18:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 07:45 – 18:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /07:45 – 18:30 Ч.; 07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /07:45 – 18:30 Ч.; 07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:00 – 09:00 Ч.; 08:00 – 18:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./ –  Краище,  Общ. Белица:   Десета  7

На 14.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:00 – 09:00 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./ –  Белица,  Общ. Белица:   Тп Чирек

На 14.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:00 – 09:00 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./ –  Гълъбово,  Общ. Белица

На 14.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:00 – 09:00 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./ –  Лютово

На 14.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:00 – 09:00 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./ –  Юруково

На 14.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:00 – 09:00 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./ –  Якоруда:   Васил Левски  2,  Кирил И Методи  59, 80,  Лазарец  80,  Цар Борис III/Георги Димитр  124

На 14.10.2019 Г. /07:45 – 18:30 Ч.; 07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 15.10.2019 Г. /07:45 – 18:30 Ч.; 07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 16.10.2019 Г. /07:45 – 18:30 Ч.; 07:45 – 08:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 17.10.2019 Г. /07:45 – 08:30 Ч.; 07:45 – 18:30 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./   На 18.10.2019 Г. /08:00 – 18:30 Ч.; 08:00 – 09:00 Ч.; 17:30 – 18:30 Ч./ –  Бабяк:   Заведение

На 14.10.2019 Г. /08:45 – 12:00 Ч./ –  Якоруда:   Белмекен  20,  Васил Априлов  2, 4, 1, 6, 8, 10, 7, 5,  Васил Левски  2,  Витоша  10, 27, 29, 45, 25, 61, 48, 18, 47, 21, 32, 44, 51, 52, 23, 57, 46, 33, 31, 28, 59, 24, 34, 43, 12, 39, 65, 26, 40, 36, 37, 50, 22, 14, 20,  Гоце Делчев  33, 29, 99, 21, 5, 6, 27, 17, 12, 16, 9, 18, 23, 32, 4, 13, 25, 8, 31, 10, 19, 20, 14,  Дванадесета  5, 2,  Джебре/Иван Ботушанов/  42,  Кожух  23,  Лазарец  14,  Местност Буковец,  Мусала  1,  Неуточнен Адрес,  Освобождение  3, 98, 1, 5,  Петко Р.Славейков  12,  Първа/Илия Колев/  5, 1, 3, 6, 2, 4,  Софроний  33, 25, 31, 37, 16, 40, 18, 24, 43, 23, 27, 36, 1, 34, 29, 99, 20, 35, 41, 39, 22,  Стефан Караджа/Никола Карад  27,  Трещеник  2,  Тринадесета,  Цар Борис III/Георги Димитр  204, 199, 210, 173, 188, 222, 165, 161, 151, 229, 182, 183, 232, 1, 228, 213, 179, 227, 9, 217, 223, 159, 178, 186, 219, 99, 225, 221, 218, 138, 167, 215, 201, 163, 39, 89, 235, 155, 194, 226, 205, 236, 189, 208, 175, 27, 206, 193, 180, 209, 224, 3, 190, 192, 184, 196, 195, 197, 169, 211, 157, 181, 230, 237, 216, 6, 153, 187, 234, 177, 137,  Черковна/9 Септември/  7,  Яворов  1

На 15.10.2019 Г. /08:45 – 12:00 Ч./ –  Якоруда:   Алпийска  1, 3, 24, 20, 22, 8, 5, 12, 16, 14, 4, 7, 2, 6, 99, 13, 18,  Белмекен  3а,  Бърдо  3, 6, 18, 16, 99, 20, 14,  Васил Левски  2,  Градище/Трета/  17, 9, 4, 6, 11,  Изгрев  15, 7, 1, 20, 10, 8, 17, 14, 18, 5, 9, 13, 19,  Никифор Филипов  10,  Пета/Поп Филип Стоянов/  4, 7, 36,  Пирин  3, 14, 10, 22, 7, 18, 20, 5, 12, 4, 24, 2, 6, 1, 9, 16,  Солун/Мустафа Кьоров/  6, 7, 15, 3, 1, 9, 13, 5, 8, 11,  Стара Планина  17,  Хаджиалиш/Чавдарци/  5, 10, 6, 2,  Христо Ботев  31, 68, 35, 51, 37, 41, 49, 40, 9, 47, 39, 57, 74, 55, 9а, 72, 99, 54, 76, 62, 56, 60, 58, 50, 38, 75, 53, 66, 64, 42, 45, 48, 70,  Якорудски Бор  29, 25, 27, 43, 12, 1, 31, 11, 13, 8, 23, 72, 32, 38, 99, 17, 80, 7, 6, 28, 37, 33, 36, 10, 40, 16, 35, 24, 3, 4, 2, 15, 14, 21, 19, 30, 22

На 16.10.2019 Г. /08:45 – 12:00 Ч./ –  Якоруда:   Айдаре  3, 1, 7,  Белмекен  4,  Бунтишка  2, 4, 7, 3, 1, 6, 5,  Бърдо  18, 26,  Васил Априлов  14, 12, 11, 9,  Васил Левски  2, 13,  Витоша  3, 5, 13, 15, 1, 20, 50, 4, 8, 2, 6, 17, 11, 10,  Гоце Делчев  6, 7, 5, 3, 4, 1, 2,  Грагьовец/Стефан Чернев/  17,  Девета  9,  Иван Попкостов  6, 2, 4, 1, 3,  Кирил И Методи  15, 6, 25, 8, 18, 46, 34, 2, 17, 29, 12, 13, 36, 1, 28, 30, 23, 14, 3, 19, 16, 21, 11, 55, 27,  Кожух  21, 15, 6, 8, 5, 17, 4, 1, 12, 19, 18, 9, 10, 14, 13, 16, 7, 3, 2,  Лазарец  47, 25, 66, 55, 59, 44, 76, 34, 57, 1, 54, 49, 38, 42, 74, 45, 60, 52, 53, 30, 39, 56, 72, 24, 78, 18, 82, 19, 9, 36, 20, 16, 33, 64, 26, 40, 15, 17, 8, 22, 51, 86, 70, 32, 50, 31, 48, 27, 43, 14, 37, 58, 41, 21, 23, 61,  Любен Каравелов/Ат.Хаджиянч  1, 5, 2, 3, 7, 2 5, 9, 11,  Пелистър  18, 6, 7, 9а, 3, 3, 12, 4, 7а, 10, 2, 8,  Петко Р.Славейков  12, 31, 24, 10,  Седма  5, 1, 7, 3,  Стоян Табаков  6, 2, 10, 4, 12, 8, 1, 3,  Хаджиалиш/Чавдарци/  110,  Христо Ботев  37, 27,  Цар Борис III/Георги Димитр  133, 134, 131 А, 145 А, 99, 115, 168, 162, 137, 123, 150 А, 145, 143, 132, 127, 172, 129 А, 147 А, 164, 149, 170, 117, А, 149 А, 156, 174, 166, 3 Б, 121, 129, Б, 143 А, 141 А, 148, 135, 160, 152 Б, 147, 154, 150, 158, 119, 139 А,  Яворов  17, 13, 9, 16, 8, 4, 20, 15, 2, 6, 5, 18, 1, 14, 7, 12,    3

На 17.10.2019 Г. /08:45 – 12:00 Ч./ –  Якоруда:   Васил Левски  17, 10, 9, 16, 6, 35, 20, 25, 12, 14, 2, 3, 11, 19, 7, 80, 8, 24, 22, 99, 15, 18, 4, 26, 13, 28,  Витоша  6,  Гоце Делчев  1,  Даме Груев/Никола Вапцаров/  2,  Екзарх Йосиф  20, 8, 14, 7, 13, 16, 9, 18, 11, 3, 12, 10, 6, 5,  Иван Вазов  4,  Кирил И Методи  58, 56, 62, 35, 52, 46, 45, 55, 47, 37, 21, 59, 53, 48, 22, 50, 39, 49, 44, 99, 60, 57,  Македония  23, 1, 12, 5, 8, 4, 7, 6, 2, 11, 16, 3,  Никифор Филипов  12, 1, 11, 15, 4, 16, 5, 13, 9, 3, 6, 14, 7,  Родопи  9,  Солун/Мустафа Кьоров/  11,  Стара Планина  1, 5, 3,  Стефан Караджа/Никола Карад  13, 7, 23, 10, 1, 21, 17, 9, 11, 12, 5, 4, 3, 2, 15, 6,  Стойко Маджере  14,  Стокевица  16, 12, 2, 9, 17, 5, 1, 4, 13, 98, 21, 11, 23, 25, 6, 10, 7, 8, 9а,  Хаджи Никола Вардев  14, 18, 6, 1, 3, 17, 9, 2, 37, 35, 11, 22, 19, 24, 33, 39, 4, 5, 15, 16, 10, 21, 31, 12, 20,  Христо Ботев  62, 2, 5, 3, 1,  Цар Борис III/Георги Димитр  97, 123, 101, 83, 76, 87, 89, 105, 106, 81, 71, 2, 118, 144, 112, 91, 69, 93, 99, 128, 116, 78, 84, 9, 1, 124, 74, 102, 90, 111, 107, 88, 3, 79, 85, 92, 98, 75, 120, 77, 52, 109, 126, 86, 73, 122, 50, 80, 108, 67, 159, 103, 100, 82, 96, 95, 110, 63,  Черковна/9 Септември/  6, 10, 1, 2, 8, 3, 5, 4,  Яне Сандански  6, 14, 18, 3, 13, 8, 12, 5, 16, 4, 11, 15, 2, 10, 9, 99, 7, 1

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP