В Благоевградска област се реализира проект “Популяризиране на консумацията и производството на Европейска змиорка (Anguilla anguilla)”, с финансовата подкрепа на ОП “Морско дело и рибарство” и Фонд “Морско дело и рибарство” на Европейския съюз.

Основната цел на проекта е да се проведе кампания за промотиране както на методите за устойчиво рибовъдство, така и на високото качество и ползи за здравето вследствие от консумацията на змиорка. Благодарение на тази кампания ще се информира местната общественост за ползите от консумацията на змиорки, което ще доведе по-широкото й разпространение сред потребителите. Не на последно място ще се подобри здравето на хората вследствие на увеличената консумация на този вид риба.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 35 500,00 лв., от които 26 625,00 лв. се осигуряват от ЕС чрез Фонд “Морско дело и рибарство” и 8 875,00 лв. от държавния бюджет на Република България.

Начало на проекта: 28.01.2019 г.

Край на проекта: 28.07.2019 г.