• Ще отстояваме категорично и безусловно истината и няма да допуснем тиражиране на лъжи в публичното пространство

 

„Ще отстояваме категорично и безусловно истината и няма да допуснем тиражиране на лъжи в публичното пространство. Предоставяме фактите, каквито са:

Всеки гражданин, който се интересува от функционирането на общинската администрация, има възможност да се запознае с числеността й от публикуваните отчети на сайта на община Кюстендил.

Към 30.09.2019 г. общинската администрация разполага със 173-ма служители, 30 избираеми кметове и 20 кметски наместници, отговарящи за 41 села – администрация, която обслужва 71 населени места и предоставя над 700 публични услуги, голяма част от които безплатни за гражданите.

Административните разходи съставляват 1% от общия бюджет, както е посочено в годишния отчет на община Кюстендил.

Приемаме с разбиране това, че по време на кампания има кандидати, които не подбират средства, но не бива да има и капчица търпимост към тези, които хвърлят сянка на съмнение и петнят работата на администрацията чрез тиражиране на неверни и злонамерени твърдения в публичното пространство”, се казва в изявлението на общинската администрация.