• С нея навремето се купували 2 кг месо, 2 кг сирене и 1,2 л ракия

Уникална банкнота от 3 лв. с две правописни грешки се съхранява в Държавен архив-Перник, съобщават от институцията. С нея навремето се купували 2 кг месо, 2 кг сирене и 1,2 л ракия.
През 1952 г. в Народна република България се е провела най-мащабната парична реформа. За първи път били пуснати в обращение редовни държавни книжни пари. За тази цел били отпечатани нови държавни съкровищни билети от 1, 3 и 5 лева и нови банкноти от 10, 20, 25, 50, 100 и 500 лв. Предварително подготвената емисия от 1951 г. нарушила съществуващата дотогава европейска практика в емитирането на банкноти. Номиналът от 3 лева e иновация, която среща недоумението на повечето чуждестранни експерти, отбелязват от Държавен архив – Перник.