Земеделското министерство готви солени глоби за стопани, отглеждащи повече от три прасета в задните дворове.

От 300 до 3000 лева ще се санкционира собственик на животни, нерегистрирани по законния ред.

За фермите санкцията е от 1000 до 4000 лева. Процедурата е доста усложнена – необходимо е представянето на нотариален акт, както и документ за търпимост, който се издава от кметствата в населените меса.

При отказ на частен стопанин да умъртви болно животно, ако ветеринарен лекар е издал заповед, глобата е 1000 лева – за първо нарушение, стига до 3000 лева при повторност.

За фермерите санкцията е от 3000 до 5000 лева.