Открит урок за представяне на добри практики в обучението по география и икономика имаха учениците от 10-и „а” клас. Заедно с техния преподавател Миглена Димитрова те проведоха един интересен и нетрадиционен учебен час в Посетителския информационен център към Национален парк „Пирин” в Банско.

Темата на заниманието бе „Пирин и долината на река Места”, а учениците активно се включиха в процеса на преподаване и обучение. Прилагането на различни методи и средства в обучението, изказването на мнение, беседа, използването на образователен софтуер допринесе за повишаване на интереса и работата на учениците в учебния час. Те показаха не само отлични знания по темата, но и артистични умения, с които впечатлиха домакините, ръководството на училището и техните преподаватели.

В края на урока учениците бяха разделени на отбори и имаха за задача да подредят карта на Пирин планина под формата на пъзел, с която също се справиха. Разчупване на традиционното преподаване и изменението на образователната среда са основни фактори за постигане на добри резултати в училище, това дава възможност за стимулиране на интеракцията между ученици и преподаватели. Самите ученици стават по-независими и се стремят към реални знания, а не просто към получаване на оценки.