Учителите и учениците от Пето ОУ

Обмен на опит в областта на иновациите осъществиха три училища от различни региони на България на среща в град Кнежа. Домакин бе местното ОУ “Васил Левски”. Сред участниците бяха ученици и учители от Пето ОУ “Христо Ботев” в Кюстендил.

В продължение на три дни екипите споделяха своя опит и добри практики за усъвършенстване на образователно-възпитателния процес. Учители и ученици от училището домакин показаха иновативни методи на работа в часове от общообразователната подготовка, занимания по интереси, изнесено обучение в общински институции, за постигане на високи резултати и успешна реализация.

Домакините показаха иновативни методи на работа в часове от общообразователната подготовка.

“В края на месец ноември домакин на такава инициатива ще бъде Пето ОУ “Христо Ботев” в Кюстендил, а наши гости и партньори – ОУ “Васил Левски” – град Кнежа и ОУ “Антон Страшимиров“ от търговищкото село Светлен.

Тези срещи допринасят както за развитието на училищата и техните екипи, така и за развитие на образователната система”, споделиха участниците от Кюстендил.