• Експертите ще разяснят възможностите, свързани с кандидатстване по европейските фондове

 

Eкипът на Областен информационен център-София (ОИЦ-София) ще проведе изнесена приемна във фоайето на община Костенец на 19 ноември 2019 г. (вторник) от 11,00 до 14,00 ч. По време на приемната експертите ще бъдат на разположение, за да отговорят на всички желаещи по въпроси, свързани с възможностите за грантово финансиране по актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестицинни фондове (ЕСИФ), както и по-интересни процедури за кандидтастване в одобрените индикативни годишни работни програми за 2020 година. Екипът ще запознае накратко посетители на приемната с обновения публичен модул на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Надграждането на системата ИСУН 2020 има за цел прозрачност и информираност на широката общественост, което гарантира по-добра проследимост на управлението на фондовете и предоставя възможност за извършване на повече и по-детайлни справки.
В рамките на есенната кампания екипът на Областен информационен център – София-град и София-област ще проведе изнесени приемни във всяка една от 22-те общини на територията на Софийска област.