• Общината обяви обществена поръчка за около 900 000 лв.

 

Доставчик на хранителни продукти за Домашния социален патронаж, Средно училище  „Христо Ботев”, Детска градина „Св. Анна” и обществената трапезария предстои да бъде избран в Сапарева баня. Общината провежда процедура за възлагане на обществена поръчка, включваща доставки на хляб и хлебни изделия, различни хранителни продукти, месо и месни продукти, пресни плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, зеленчукови и плодови консерви. За всяка от обособените 6 позиции ще се изпълнява текуща доставка на хранителни продукти със собствен транспорт след писмени заявки, според нуждите на звената на бюджетна издръжка, както и текуща доставка в изпълнение на дейностите по оперативна програма за храни и/или материално подпомагане и/или друга национална програма, финансираща обществената трапезария. Прогнозната стойност на поръчката е 739 223 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на офертите е 9 декември, а отварянето им – на 10 декември.