Най-усмихнат клас – 10-и „б” от РПГ “Н. Стойчев”, спечели първо място в Националния конкурс “Най-усмихнат клас на България 2019”, в категория 5 “Най-усмихнати гимназисти”. Учениците победители ще имат възможността лично да получат своята награда на 27.11. 2019 година в гр. Бургас от организаторите – СНЦ “Усмивка”, като пътуването ще бъде осигурено от училището.