• ВиК-Перник осигурява водоноска в квартал “Рудничар”

Няколко варианта се обсъждат за бързо решаване на водната криза в Перник, съобщи пресцентърът на областната администрация. “Те са свързани с използването на подземните води, акумулирани и транспортирани в карстовия район, част от водосбора на язовир “Студена”, както и захранването им с допълнителни големи външни водоизточници. Допълнително е възможно да се добави и водно количество от Владайския канал”, е казала областният управител Ирена Соколова.
Подробният план за действие ще бъде предложен на кмета на Перник незабавно, тъй като вече са направени проучванията от спелеолози и хидроексперти в района на водосбора на язовир “Студена”. Той ще бъде придружен с количествени и стойностни сметки за бързо стартиране на процедури по изпълнение.
Вече са организирани екипи от Благоевград и София, които работят на терен и помагат при аварии по водопроводната мрежа в Перник.
В МРРБ се е състояла експертната работна среща, на която са присъствали зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, областният управител Ирена Соколова, спелеолози, хидроексперти, строителни инженери, специалисти от ВиК-Перник и “Софийска вода”.

ВиК-Перник пък осигурява водоноска за нуждите на живеещите в квартал “Рудничар”, съобщиха от предприятието. От шест дни водопроводът е с непрекъснати пробиви, уточни управителят на дружеството Иван Витанов. По думите му специалисти постоянно работят по авариите, но водопроводът е толкова остарял, че трудно би могъл да бъде поправен.
Перничани потребяват по 350 л/сек. и се вместват в предвидения лимит, посочи още Витанов. Той допълни, че ръководството на ВиК е предложило нов вариант за воден режим, при който водата да се пуска и спира веднъж – от 15,00 ч. до 22,00 ч.
Междувременно в социалните мрежи перничани започнаха организирането на втори протест, този път пред сградата на областната администрация. На 9 декември е насрочено Общо събрание на ВиК за смяна на управителя на дружеството, съобщи също Витанов.