Подготовката за предстоящия зимен сезон на територията на община Кюстендил е извършена на 95 процента, като остава да бъде сключен договор с фирмата, която ще почиства общинската пътна мрежа, чиято дължина е 293 км. Това съобщи Ивайло Чалъков – експерт в направление “Отбранителна и мобилизационна подготовка” към община Кюстендил.
Той уточни, че процедурата за избор на фирма за поддръжка на тази пътна мрежа е направена, но все още не е сключен договор с фирмата. Общинското предприятие “Чистота” ще поеме традиционно почистването и поддръжката на улиците и пътищата в града и околностите му. Предприятието е обезпечено и с необходимото количество инертни материали и сол.
Със заповед на кмета на общината е създаден общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на територията на община Кюстендил, каза още Чалъков. Той посочи, че е актуализиран и планът за изпълнение на неотложно-аварийно възстановителни работи при усложнена зимна обстановка. В оперативния щаб са представени РУ, началникът на РСПБЗН, директорите на общинските предприятия и фирмите с налична инженерна техника за почистване на пътища.
В заповед на кмета на общината са разписани и задълженията на всички поделения на ведомства, организации, фирми, кметства. Кметовете и наместниците в общината ще следят и нивото на реките. Създадена е организация за наблюдение на нивото на язовирите.
При оперативните дежурни е заложен и списък с всички трудноподвижни хора и тези, населяващи труднодостъпните места, хората на хемодиализа и родилките във всички 72 населени места в общината. Пътищата до населените места, където живеят тези хора, ще бъдат почиствани с предимство. “Това обаче не значи, че няма да бъде почиствана другата пътна мрежа”, каза още Чалъков.