Проверена е техниката на всички фирми, които ще извършват зимното почистване на населените места от община Перник. Въведено е денонощно дежурство, за да може поддържането да започне с падането на първия сняг. 7 машини ще чистят територията на град Перник, като кметът на общината Станислав Владимиров е издал заповед да се почистват и улици, на които живеят хора на хемодиализа и всички улици, по които преминават училищни автобуси. С падането на първия сняг населените места от общината, разделени на три района, ще се чистят и опесъчават от 16 машини – като при усложнена обстановка ще бъдат използвани и допълнителни.

За зимното поддържане на пътната мрежа в община Перник са осигурени 460 тона сол и 900 тона пясък. Сформирани са и щабове по безопасност на движението.