Младите детективи в час по занимания по интереси

Тридневен обмен на иновации се проведе в Пето ОУ „Христо Ботев“ – Кюстендил, с директор Искра Владимирова. Гости бяха учители и ученици от ОУ „В. Левски“ в Кнежа и ОУ „А. Страшимиров” от търговищкото село Светлен. Екипи от Пето ОУ представиха пред гостите един нов поглед при изучаването на STEM науки.

Преподавателката Костова и учениците от трети клас представиха час за занимания по интереси „Приложна наука“ на тема „Малки детективи“. Малките детективи писаха и разчитаха невидими писма, правиха научни опити и експерименти, запознаха се с устройството и приложението на дрон и робот, обсъждаха и правиха изводи в една различна, креативна среда. Децата бяха силно впечатлени от новите технологии и мотивирани да изучават науки, за да получат по-добра реализация в живота. В експерименталната работа на третокласниците активно се включиха и учениците от гостуващите училища.

Чрез бинарния урок „Бягаща математика“, проведен от М. Миленкова – начален учител, и В. Николов – учител по ФВС, учениците доказаха, че изучаването на математиката може да бъде лесно и забавно. Учениците, преминавайки през различни изпитания – подвижни игри и математически задачи, откриха „ключа на знанието“.

Младите еколози от 4-ти клас и преподавателката им Вучкова изследваха замърсяването на водите и коритото на река Банщица, научиха как се пречистват водите. Чрез метода „Дърво на решенията“ учениците направиха важни заключения относно опазването, пречистването и разумното използване на водите.

В седми клас бе проведен бинарен урок „Законът на Ом. Формули и математически изчисления“. Срещата завърши с кръгла маса на тема „Иновативни методи и похвати за качествено образование“.