Община Дупница е пред внасяне на проекта за преобразуване на сградата на бившия Младежки дом в исторически музей. Последният обект, заложен в Инвестиционната програма, изпълнявана от община Дупница, е „Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в градски исторически музей”. Обезпечаването на средствата е заложено с финансов инструмент през Фонда на фондовете, който стартира с повече от 2 години забавяне, а оттам се забави и намерението на общината, респективно и реализацията за преустройството на Младежкия дом. Общата прогнозна заложена сума е 2 178 882,71 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 470 000 лева, обясниха от общинския пресцентър в отговор на въпрос на „Вяра” за сградата и етапа, до който е доведен проектът.

„Внесохме бизнес плана във Фонда на фондовете и очакваме оферта от тях, по която да преговаряме за лихвен процент, срок и т.н. Веднага след като приключим с преговорите, пускаме документите към Оперативна програма „Региони в растеж” за сключване на договор и стартираме последващите процедури за реализация”, е коментарът на кмета Методи Чимев.

Предвиждат се строително-монтажни работи, осигуряване на достъп за хора с увреждания, реконструкция, обновяване, оборудване и т.н., които да доведат до превръщането на сградата в градски музей.

Местната управа гарантира пред финансиращата институция, че има устойчивост на проекта и музеят няма да бъде закрит за период от 5 години минимум след крайното плащане към община Дупница. Общинският съвет пое този ангажимент с решение от последното си заседание.

Както е известно, сградата на бившия Младежки дом е емблематична за Дупница с нестандартната си архитектура. За жалост тя се руши от десетилетия.