Олга Китанова и Методи Чимев
  • Административните такси няма да се повишават

  • Общинарите очакват от гражданите предложения за налозите

Увеличението на имотния данък в община Дупница ще бъде между 5 лв. и 20 лв., както и на такса “битови отпадъци”, в зависимост от зоната, в която се намира жилището. Административните такси няма да се повишават. Това обявиха на пресконференция кметът на общината Методи Чимев и зам.-кметът Олга Китанова. Те подчертаха, че предложението е свързано с изготвянето на Бюджет 2020, чиято разходна част се планира на базата на приходите, постъпващи от местни данъци и такси. Посочено бе, че общинската управа не е застанала твърдо и непреклонно зад намерението си и в рамките на един месец гражданите могат да дават мнения относно предложението за увеличение на данък „сгради” и такса „смет”.

„Когато се прави един проектобюджет, основна тема е приходната част, на база на която общината прави своите разчети за разходите. Част от тази тема е направеното предложение за промяна в наредбата за местни данъци и такса „битови отпадъци”. Искам да стане пределно ясно, че това, което е предложено, е вариант, в който в рамките на един месец се очаква мнение на всички – граждани, общински съветници, всички, които имат мнение по темата, са добре дошли. Предложението не е самоцел, нито параметър, върху който ръководството на общината застава като Матросов на амбразура и казва: „Това е нашето предложение, което държим, ще настояваме да бъде прието”. Чувам коментари и това е съвсем нормално, когато касае пари, особено увеличаване на данъци и такси. Това е неминуемо. Нека да стане ясно – с това предложение ние задаваме визия. Имайки предвид, че основна приходна част в бюджета на една община са приходите от местни данъци. Такса „битови отпадъци” не я коментирам на този етап, имайки предвид, че това е един приход, който отива за целеви разходи – сметосъбиране и сметоизвозване. Т.е. от приходите от такса „битови отпадъци” община Дупница не може да формира никакви разходи”, обясни Чимев. Стана ясно, че дупничани имат 30 дни за коментари, анализи и предложения. Те могат да се пращат на официалния мейл, както и да се внасят писмено в деловодството.

„Приходът от местни данъци обуславя от издръжка на детски градини до инфраструктура и не на последно място култура и спорт. Т.е. това са приходи, които обуславят живота на територията на общината”, подчерта кметът. Той допълни, че промяната в наредбата ще мине през Общинския съвет, който ще реши дали предложението ще бъде коригирано, с колко ще е поскъпването или дали ще го има в крайна сметка. Конкретика по темата внесе зам.-кметът Олга Китанова. Тя отбеляза, че данъците в община Дупница не са променяни от 2008 година и в това време цените и инфлацията в страната нараснаха многократно, увеличи се и минималната работна заплата. Китанова също посочи, че от приходите зависят качеството на услугите, които ще получават гражданите, и развитието на общината. Зам.-кметът обясни, че приходите на общината от такса „битови отпадъци” за 2019 година са 1 921 000 лв., а разходите – 2 480 000 лв. Приходът от данък „сгради” е 592 000 лв. Разходите, осъществени срещу този данък, са малко над 1 000 000 лв. В тях се включват поддръжката на уличното осветление, паркове, зелени площи, детски и спортни площадки, леки ремонти и поддръжка на тротоари, но не и капиталови и инвестиционни разходи. Постъпленията в хазната не покриват разходите, заложени в годишната план-сметка, а ежегоденият недостиг е около 700 000 лв., който се финансира от местни дейности.

„Годишното увеличение за всеки данъкоплатец е между 5 и 20 лева за данък „сгради” и между 5 и 20 лв. на  такса „битови отпадъци”, подчерта Олга Китанова.

„Това, което трябва да бъде направено, няма как да се случи, без да има определен ресурс. Пределно ясно е. Ако нещата отидат към редуциране на предложението, това от само себе си би довело до редуциране на тези параметри. Всички ние искаме да имаме една нормална битова среда, обезпечени детски заведения. Детските градини се дофинансират от общинския бюджет с около 1 000 000 лв. Целевата издръжка е за заплати на персонала, всичко останало е подпомогнато от общината. Имаме и някакъв социален живот, култура, спорт, образование. Това пак се обуславя от приходите. Това са едни скачени съдове. Това е вашият семеен бюджет, моят семеен бюджет, това е бюджетът на нашата община. Работим с това, което формираме като приход”, обобщи кметът Чимев.

Изнесени бяха и данни за стойността на сметосъбирането. „Цената за твърди битови отпадъци е 11,53 лв. годишно в селата. В града – в трета зона е 28,95 лв., втора зона – 34,85 лв., в първа зона – 57,94 лв. Един индивидуален съд за сметосъбиране тип „Мева” е от порядъка на 30-40 лв. Това е само стойността на съда, не говоря за услугата. Трябва да имаме предвид, че в първа зона е ежедневно сметосъбирането, във втора зона – три пъти седмично, трета – два пъти, а в селата и четвърта зона – веднъж седмично. Веднъж седмично означава, че 52 пъти в годината минават да изхвърлят съда. Знак за равенство не търсим. На база на това, което формираме като приход, се стараем да обслужим дейността, която е задължителна. Дали е рентабилно, е другата тема. Имайки предвид, че когато приходът от такса „битови отпадъци” не може да обслужи разхода и трябва да вземеш от „местни приходи”. Това е истината”, допълни градоначалникът. Той не скри, че като гражданин би реагирал с недоволство като повечето хора, особено при 80% увеличение. „Административните такси не се предвижда да се увеличават. Последното нещо, което иска един кмет, е да вдига данъци и такси, а по-добре е да намалява, ако може. Но ако не вдига данъците, ще е малко по-добър кмет, но упреците впоследствие за ненаправеното ще са в пъти повече”, отбеляза Чимев.

Коментирана бе и темата за такса „куче”. Стана ясно, че регистрираните домашни любимци са 650. Приходът от таксата би трябвало да е 6500 лв., но са постъпили около 1500 лв. Същевременно решаването на  проблема с бездомните кучета и издръжката на приюта също са от местните приходи на общината.

Както е известно, предложението е данък „сгради” да се повиши от 1,45 на хиляда върху данъчната оценка на 2,50. Очаква се след приемането на проекта за изменение на наредбата постъпленията от собствени приходи да се увеличат и да бъдат около 600 000 лв.

4 КОМЕНТАРИ

  1. След като не се събират всички данъци ,а само 70% ,означаа,че на всеки 4 години се губи прихода за една данъчна година .Редно е да се представят мерки ,с които да се покаже как ще се увеличи събираемостта иначе и при увеличените данъци и същата събираемост ефекта ще е много малък.
    Трябва да има дебат и Общината да публикува на сайта си имената на всички длъжници /физ.лица и фирми/ за да се знае кои са хитреците дето не си плащат и какви мерки са предприети за събирането на тези суми /за доброволно плащане или принудително събиране/.Ако в Общината не знаят как да го направят , да си назначи общински публичен изпълнител.

Comments are closed.