По инициатива на ученици от гимназията в Симитли бе отбелязан Международният ден за борба срещу ХИВ и СПИН. Преди обед гимназистите направиха обиколка в община Симитли, като преминаха през кабинетите на кмета Апостол Апостолов и всички служители на общината и закичиха всички със символа на този ден – червена лентичка. Идеята бе местните да обърнат внимание поне за миг на деня и особената отговорност, която има всеки от нас към ХИВ и СПИН.

Хората със СПИН в България бе и темата, която обсъждаха учениците на своите беседи. Анти-СПИН кампанията учениците продължиха с разяснителни беседи „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, които преминаха през всеки клас. Учениците закичиха червени лентички и на своите директори, учители и съученици.