Членовете на общинската организация на хората с
увреждания с председател Юлия Иванова отбелязаха празника си в своя клуб. Посланията на този ден са различни, защото и политиките по отношение на хората с увреждания
имат много лица. Предизвикателството на този ден обаче е, че той задължава всички, които говорят и обсъждат проблемите на хората с увреждания, да слагат ударението върху човека и неговата индивидуалност и лично достойнство, а не
върху увреждането му, убедени са от ръководството на клуба в Петрич.

„Условието бе всеки, който иска да присъства на празника, да
сготви нещо по желание, така се получи разнообразна, богата трапеза. Имаше музикална част, в която взеха участие надарени с гласови данни представители на клуба. Представители
на местната власт също ни уважиха, както и медиите”, сподели Юлия Иванова.