Дванадесет студенти от специалностите „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и „Мода“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ представиха 28 творби на традиционната изложба в Арт салона на Радио Благоевград.

Изложба по случай студентския празник – 8 декември, откри ръководителят на катедра „Изобразително изкуство“ проф. д-р Емил Куков. Произведенията, които студентите от Югозападния университет представиха, са от различни жанрове: композиции – фигурални и абстрактни, пейзаж, натюрморт, портрет, включващи разнообразни техники. Повечето от творбите са правени извън учебните ателиета и показват творческите търсения и стилови предпочитания на авторите. Професор Куков поздрави участниците с наближаващия празник, като им пожела здраве, много успехи в учението и изкуството, на което са се посветили.

Творбите ще бъдат разположени в Арт салона на Радио Благоевград до края на месец декември.