Общинският съвет в Перник реши да бъде поискано разсрочване за още една година на безлихвен заем в размер на 4 200 000 лв. към централния бюджет. През януари Министерството на финансите го рефинансира, като определи срок за възстановяването му до 1 декември 2019 г. Поради недостиг на финансов ресурс кредитът не е погасяван от общината.
Министерството на финансите бе предоставило на община Перник общо 7,2 млн. лв. безлихвени заеми, които трябваше да бъдат възстановени до 1 декември 2018 г. Парите бяха предназначени за покриване на недостига от собствени средства и разплащане на просрочени задължения от минали години. В началото на 2019 г. ведомството отказа да рефинансира 3 млн. лв. от тях и си ги прибра, прихващайки от средствата, които държавата предоставя на община Перник.
Новият кмет Станислав Владимиров заяви при встъпването си в длъжност, че една от първите му задачи е да бъде направен одит на финансовото състояние на общината, резултатите от който ще бъдат представени пред гражданите.