Община Дупница обявява прием на документи за квалифицирани ел. техници към отдел “Строителство”. Желаещите могат да подават своите документи в деловодството на администрацията – автобиография, документ за завършено образование по специалността, документи за придобита квалификация и заявление по образец. Крайният срок е 17 часа на 30 декември 2019 година.

За повече информация на кандидатите – 0701 5 92 98.