Румяна Николова

Собственичката на една от големите транспортни фирми в региона Румяна Николова е поканена от кмета на Бобов дол Елза Величкова да поеме превоза на пътници по автобусните линии, утвърдени от общината в миньорския град. Поканата е изпратена, тъй като на проведения конкурс за избор на изпълнител не се е явил кандидат и обществената поръчка е прекратена. Предложението е ЕТ „Румяна Николова- Даци Р“ (по-известна като „Даци Р”) да превозва пътници до Дупница, Кюстендил, Рилски манастир, Благоеврград и София. В поканата са включени и линии, които минават през селата. Това са гр. Дупница – Паничарево- с.Шатрово – с. Мали Върбовник – с.Голем Върбовник с дължина 25 км; Бобов дол – с.Бабино-с. Мала Фуча- с. Голема Фуча -с.Бабино- с. Долистово- гр. Дупница с дължина 33, 200; И Дупница -с.Долистово- с. Новоселяне-с. Коркина-с. Горна Козница (спирка „Друмо”) с дължина 32 км; Част от поръчката са и общинският вътрешноградски транспорт, линия №1 с дължина 5,700 км; Общински вътрешноградски транспорт, линия №2 с дължина 5,700 км. Поръчката е на стойност 52 078 лв. без ДДС. ЕТ „Румяна Николова-Даци Р“ обслужваше тези линии и досега.