Още една бензиностанция ще бъде изградена в района на дупнишкото село Джерман. В община Дупница е постъпило заявление от собственика на „Агромеханизация-Беласица” ЕООД-Петрич Марио Станков, който иска да се промени предназначението на имота, намиращ се в м. Градините на Джерман. Теренът е извън границите на урбанизираната територия с начин на трайно ползване „нива”, с площ 4233 кв. м и граничи с автомагистрала „Струма”. Желанието на собственика е с изработването на подробен устройствен план  (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) да се промени предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за да може да построи бензиностанция с LPG колонки, търговски обект и паркинг. Обектът ще обслужва пътуващите по АМ „Струма”. В тази връзка кметът на община Дупница Методи Чимев е внесъл докладна записка до Общинския съвет, с която иска разрешение за изготвяне на ПУП. Предложението е в дневния ред на сесията на местния парламент на 20 декември.