Костадин Костадинов
  • В музея трябва да има много сериозни промени

 

Културните и спортни дейци да се запознаят с Наредбата за финансиране на спортни мероприятия и Правилника за финансиране на културни мероприятия в Дупница и да кандидатстват с проекти и предложения, за да могат да получат средства за следващата 2020 г. За това призова председателят на Общинския съвет Костадин Костадинов, който даде пресконференция във връзка с предстоящата на 20 декември сесия на местния парламент. „Трябват инициативни и дейни хора, проектите, с които ще се кандидатства, не са нещо сложно. Всеки желаещ може да го направи, като опише какво ще прави, колко участници ще има, какъв ще е ефектът за града, какъв ще е ефектът за спорта или културната дейност. Всички, които се оплакват, че няма финансиране, сега е моментът да кандидатстват“, заяви Костадинов. Двата документа са публикувани на сайта на община Дупница. „Не бих искал да използвам думата „революционно”, но това е един съвсем нов етап, една нова възможност за финансиране на различни мероприятия на територията на Дупница”, коментира Костадинов. Стана ясно, че предложенията ще се разглеждат и класират от комисии, определени съгласно споменатите разпоредби, и ще се класират от Общинския съвет. Председателят допълни, че съвсем скоро местната управа ще създаде и един общински фонд, където ще се предложи подобно нещо и на гражданите.

Председателят излезе с призиви и към желаещите да се кандидатират за управител на „Ученическо хранене”. „Предстои ни избор на временен управител на „Ученическо хранене” и призовавам хората, които смятат, че са подготвени и могат да заемат тази позиция, нека да се свържат със секретариата на ОбС. По мое предложение този управител ще бъде назначен до м. юни, когато изтича учебната година. През това време в ОбС ще дебатираме възможностите и перспективите за дружеството”, каза Костадинов.

ОбС шефът отново коментира и дейността на общинските театър и исторически музей: „Не е хубаво да си говорим през медиите. От театъра ме посетиха на два пъти, разговаряхме и аз мисля, че с тях постигнахме консенсус. Те разбраха какво се иска от тях, аз разбрах какво искат от нас и горе-долу мисля, че там нещата ще тръгнат в много добра посока. По отношение на музея обаче не съм на същото мнение и отново декларирам своята нетърпимост към случващото се там, към липсата на мероприятия. Сега, когато говорим за увеличание на дънъци и такси, ние трябва да видим какви са структурата и видът на разходите. Именно това са разходите – бенефициентите на общински средства. След като ние поддържаме някакво звено, субсидираме дейността му, трябва да видим тази дейност дали е адекватна на финансирането. Аз съм десен политик, това са десни мерки и така ще бъде, докато малко от малко зависи от мен. Всеки, който получава средства, следва да си ги заработи. Комунизмът свърши отдавна. Срам ме е и ми е неудобно от заплатите, които получават тези хора. Те получават минималната работна заплата. Артистите се молят за 40 лв. увеличение, което е грозно. Това се опитваме да направим, именно чрез мероприятия, чрез действия да можем да постигнем много. Работата на музея е свързана с работата на образователната система, образователни програми, временни експозиции, твърде много има какво да се направи. За съжаление липсата на контрол и натиск, криенето зад политически сили, зад общественото недоверие към политиците не е полезно и не е продуктивно. Затова считам, че в музея трябва да има много сериозни и структурни, и всякакви промени”.

Председателят засегна и темата за новия правилник за работата на местния парламент, който ще се обсъжда на заседанието на 20-и т.м. Костадинов посочи, че в правилника няма съществени промени. Както писахме, в правилника е заложено 5-процентно увеличение на заплатите на общинските съветници, които участват в комисии, и 5-процентно увеличение за присъствие на заседание. Така новите общински съветници ще получават 60% от средната брутна работна заплата на администрацията, която в момента е 790 лв. „Чистата сума, която ще получи един съветник, ако присъства на заседание и комисия, е малко под 500 лв., досега тази сума беше 270 лв.”, обясни Костадинов. Мотивите, с които предлага увеличението, са, че община Дупница е излязла от финансовата криза и вече не е в списъка на общините в тежко финансово състояние. Както и че законодателят е определил възнаграждението на съветниците да е до 70 процента от това на администрацията. Съгласно Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) всеки съветник е длъжен да участва в поне една и най-много в три комисии, поясни ОбС шефът. При отсъствие от комисия възнаграждението няма да се получава, както и при отсъствие от заседание. При отсъствие от заседание на комисия, но присъствие на заседание на ОбС, съветникът ще получи 50% от заплатата. Стана ясно още, че засега не се предвижда промяна на възнагражденията на кмета на общината, кметовете и кметските наместници в селата. „Моето лично мнение е, че трябва да се променят заплатите на кмета и кметовете по селата. При нас системата не е справедлива. В Кюстендил е по-добра – възнаграждението е според числеността на населението. Голямата болка на община Дупница са ниските заплати. В Бобошево от 2011 г. кметът получава 2200 лв. заплата. Там средната заплата в общинската администрация е над 900, а може би и над 1000 лв., а в община Дупница, където има в пъти повече работа, средната заплата е 790 лв.”, коментира Костадинов. Неговите опасения са, че така градът ще изпусне компетентните експерти, какъвто е случаят с управителя на „Ученическо хранене” Диана Борисова.

Другата новина, оповестена от председателя, бе, че е пред финализиране въвеждането на електронна система за гласуване в ОбС.

„В много напреднал стадий е процедурата за рекултивация на депото. Надявам се в кратки срокове проблемът със сметището да бъде разрешен и да бъде рекултивирано, скоро ще започнат процедурите по избор на изпълнител. 99% е сигурно, че финансиране за това ще има”, допълни Костадинов.